Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008486

BS Huwelijksregister Jacob W de Vries en Tjalkje F de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 juni 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2011
hierin
5 juni 1849 Jacob Wytzes de Vries [20610] (*1816-1892) als bruidegom
Tjalkje Feddes de Jong [20611] (*1825-1864) als bruid
Wytze Beerends de Vries [19585] (*1770-1817) als vader bruidegom
Grietje Jacobs Wiersma [19586] (*1774-1834) als moeder bruidegom
Fedde Ykes de Jong [20612] (*1793-1875) als vader bruid
Saapke Ulbes van der Mey [20613] (*1798-1872) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020611

BS Geboorteregister Tjalkje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 december 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1008
blad 093/1-4
hierin
22 december 1825 Tjalkje Feddes de Jong [20611] (*1825-1864) als kind
Fedde Ykes de Jong [20612] (*1793-1875) als vader
Saapke Ulbes van der Mey [20613] (*1798-1872) als moeder
Dossier:

BSO 0020611

BS Overlijdensregister Tjalkje Feddes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 november 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3014
hierin
19 november 1864 Tjalkje Feddes de Jong [20611] (*1825-1864) als overledene
Dossier:

BSH 0008487

BS Huwelijksregister Fedde Y de Jong en Saapke U vd Mey (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 februari 1819
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2005
hierin
21 februari 1819 Fedde Ykes de Jong [20612] (*1793-1875) als bruidegom
Saapke Ulbes van der Mey [20613] (*1798-1872) als bruid
Dossier:

D 0020612

Doopboek Fedde Ykes de Jong (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 24 februari 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2410
geb. 2 febr. 1793
hierin
24 februari 1799 Fedde Ykes de Jong [20612] (*1793-1875) als kind
Dossier:

BSO 0020612

BS Overlijdensregister Fedde Ykes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21 oktober 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3017
hierin
22 oktober 1875 Fedde Ykes de Jong [20612] (*1793-1875) als overledene
Dossier:

D 0020613

Doopboek Saapke Ulbes van der Mey (Doopboek)
doopplaats: Oostrum [FR]
periode: 21 april 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 542
Gezindte: Herv.
aktenr. 323
geb. 16-12-1798
hierin
21 april 1799 Saapke Ulbes van der Mey [20613] (*1798-1872) als kind

BSG 0021557

BS Geboorteregister Saapke de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 4 september 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1017
hierin
6 september 1849 Saapke Jacobs de Vries [21557] (*1849-1873) als kind
Jacob Wytzes de Vries [20610] (*1816-1892) als vader
Tjalkje Feddes de Jong [20611] (*1825-1864) als moeder
Dossier:

BSO 0021557

BS Overlijdensregister Saapke de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 april 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3017
hierin
19 april 1873 Saapke Jacobs de Vries [21557] (*1849-1873) als overledene
Dossier:

BSH 0008881

BS Huwelijksregister Tijs Zuidema en Saapke de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 mei 1869
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2018
hierin
8 mei 1869 Tijs Berends Zuidema [21558] (*1841-1901) als bruidegom
Saapke Jacobs de Vries [21557] (*1849-1873) als bruid
Berend Aukes Zuidema [21559] (*1817-1897) als vader bruidegom
Sytske Kuitert [21560] (*1816-1887) als moeder bruidegom
Jacob Wytzes de Vries [20610] (*1816-1892) als vader bruid
Tjalkje Feddes de Jong [20611] (*1825-1864) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021558

BS Geboorteregister Tijs Zuidema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 12 mei 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1013
hierin
13 mei 1841 Tijs Berends Zuidema [21558] (*1841-1901) als kind
Berend Aukes Zuidema [21559] (*1817-1897) als vader
Sytske Kuitert [21560] (*1816-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0021558

BS Overlijdensregister Tijs Zuidema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 31 mei 1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3030
hierin
1 juni 1901 Tijs Berends Zuidema [21558] (*1841-1901) als overledene
Dossier:

BSH 0008882

BS Huwelijksregister Berend A Zuidema en Sytske T Kuitert (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 mei 1837
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2008
hierin
18 mei 1837 Berend Aukes Zuidema [21559] (*1817-1897) als bruidegom
Sytske Kuitert [21560] (*1816-1887) als bruid
Dossier:

BSG 0021560

BS Geboorteregister Sytske Kuitert (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21 juli 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1004
hierin
23 juli 1816 Sytske Kuitert [21560] (*1816-1887) als kind
Dossier:

BSO 0021560

BS Overlijdensregister Sytske Kuitert (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 2 juni 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3021
hierin
3 juni 1887 Sytske Kuitert [21560] (*1816-1887) als overledene
Dossier:

BSG 0021559

BS Geboorteregister Berent Zuidema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 juni 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1005
hierin
19 juni 1817 Berend Aukes Zuidema [21559] (*1817-1897) als kind
Dossier:

BSO 0021559

BS Overlijdensregister Berend Aukes Zuidema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 november 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3026
hierin
11 november 1897 Berend Aukes Zuidema [21559] (*1817-1897) als overledene
Dossier:

BSG 0021562

BS Geboorteregister Berend Zuidema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 november 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1025
hierin
23 november 1869 Berend Zuidema [21562] (*1869-1869) als kind
Tijs Berends Zuidema [21558] (*1841-1901) als vader
Saapke Jacobs de Vries [21557] (*1849-1873) als moeder
Dossier:

BSO 0021562

BS Overlijdensregister Berend Zuidema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 26 november 1869
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3016
hierin
27 november 1869 Berend Zuidema [21562] (*1869-1869) als overledene
Dossier:

BSG 0021563

BS Geboorteregister Berend Zuidema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 december 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1026
hierin
15 december 1870 Berend Zuidema [21563] (*1870-1872) als kind
Tijs Berends Zuidema [21558] (*1841-1901) als vader
Saapke Jacobs de Vries [21557] (*1849-1873) als moeder
Dossier: