Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0008946

Trouwboek Meindert Jacobx en Trijntje Teekes (Trouwboek)
trouwplaats: Gerkesklooster [FR]
periode: 21 mei 1809
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 23
Gezindte: Herv.
aktenr. 355
bevestiging huwelijk
hierin
21 mei 1809 Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als bruidegom
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als bruid
Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als vader bruidegom
Sybrigjen Klaasens [19670] (-) als moeder
Dossier:

D 0021710

Doopboek Dytjen Meinderts Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 27 maart 1810
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
27 mei 1810 Dytjen Meinderts Wiersma [21710] (*1810-1848) als kind
Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als vader
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als moeder
Dossier:

BSH 0008947

BS Huwelijksregister Willem A Stienstra en Dytjen M Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 mei 1839
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2009
hierin
10 mei 1839 Willem Annes Stienstra [21711] (*1813-) als bruidegom
Dytjen Meinderts Wiersma [21710] (*1810-1848) als bruid
Anne Lieuwes Stienstra [21712] (*1779-1848) als vader bruidegom
Sjieuke Tabes Dijkstra [21713] (*1782-1855) als moeder bruidegom
Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als vader bruid
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021711

BS Geboorteregister Willem Stienstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 12 oktober 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1004
blad 023
hierin
14 oktober 1813 Willem Annes Stienstra [21711] (*1813-) als kind
Anne Lieuwes Stienstra [21712] (*1779-1848) als vader
Sjieuke Tabes Dijkstra [21713] (*1782-1855) als moeder
Dossier:

T 0008948

Trouwboek Anne L Stienstra en Sjieuke Tabes Dijkstra (Trouwboek)
trouwplaats: Foudgum [FR]
periode: 12 maart 1809
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 38, inv.nr. 883
Gezindte: Herv.
aktenr. 194
bevestiging huwelijk
hierin
12 maart 1809 Anne Lieuwes Stienstra [21712] (*1779-1848) als bruidegom
Sjieuke Tabes Dijkstra [21713] (*1782-1855) als bruid
Dossier:

BSO 0021713

BS Overlijdensregister Sjieuke Tabes Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 juli 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3012
hierin
12 juli 1855 Sjieuke Tabes Dijkstra [21713] (*1782-1855) als overledene
Dossier:

D 0021712

Doopboek Anne Lieuwes Stienstra (Doopboek)
doopplaats: Stiens [FR]
periode: 30 januari 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 476
Gezindte: Herv.
aktenr. 3548
hierin
30 januari 1780 Anne Lieuwes Stienstra [21712] (*1779-1848) als kind
Dossier:

BSO 0021712

BS Overlijdensregister Anne Lieuwes Stienstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 31 januari 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21,inv.nr. 3010
hierin
1 februari 1848 Anne Lieuwes Stienstra [21712] (*1779-1848) als overledene
Dossier:

LR 00021711

Lidmatenregister Willem Annes Stienstra (Lidmatenregister)
Plaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 mei 1841
Archiefnaam: Lidmatenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 455
Gezindte: Herv.
5 mei 1841 belijdenis; in 1848 vertrokken
hierin
5 mei 1841 Willem Annes Stienstra [21711] (*1813-) als lidmaat
Dossier:

LR 0021710

Lidmatenregister Dytje Meinderts Wiersma (Lidmatenregister)
Plaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 mei 1841
Archiefnaam: Lidmatenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28,inv.nr. 455
Gezindte: Herv.
Op 5 mei 1841 belijdenis
In 1848 overleden
hierin
5 mei 1841 Dytjen Meinderts Wiersma [21710] (*1810-1848) als lidmaat

BSG 0021714

BS Geboorteregister Jacob Meinderts Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 september 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1001
blad 059
hierin
29 september 1811 Jacob Meinderts Wiersma [21714] (*1811-1811) als kind
Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als vader
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als moeder
Dossier:

BSO 0021714

BS Overlijdensregister Jacob Meinderts Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 4 oktober 1811
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3001
hierin
6 oktober 1811 Jacob Meinderts Wiersma [21714] (*1811-1811) als overledene
Dossier:

BSG 0021715

BS Geboorteregister Jacob Meinderts Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 september 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1002
hierin
12 september 1812 Jacob Meinderts Wiersma [21715] (*1812-1858) als kind
Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als vader
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als moeder
Dossier:

BSO 0021715

BS Overlijdensregister Jacob Meinderts Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 februari 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
blad 007
hierin
22 februari 1858 Jacob Meinderts Wiersma [21715] (*1812-1858) als overledene
Dossier:

BSH 0008949

BS Huwelijksregister Jacob M Wiersma en Janneke R Braaksma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 mei 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2009
hierin
30 mei 1840 Jacob Meinderts Wiersma [21715] (*1812-1858) als bruidegom
Janneke Rinderts Braaksma [21716] (*1815-1882) als bruid
Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als vader bruidegom
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als moeder bruidegom
Rindert Pieters Braaksma [21717] (*1783-1853) als vader bruid
Trijntje Pieters Schaafsma [21718] (*1782-1841) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021716

BS Geboorteregister Janneke Braaksma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 maart 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1004
hierin
23 maart 1815 Janneke Rinderts Braaksma [21716] (*1815-1882) als kind
Rindert Pieters Braaksma [21717] (*1783-1853) als vader
Trijntje Pieters Schaafsma [21718] (*1782-1841) als moeder
Dossier:

BSO 0021716

BS Overlijdensregister Janna Rinderts Braaksma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 februari 1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3020
hierin
27 februari 1882 Janneke Rinderts Braaksma [21716] (*1815-1882) als overledene
Dossier:

BSG 0021719

BS Geboorteregister Trijntje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 april 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1013
hierin
8 april 1841 Trijntje Jacobs Wiersma [21719] (*1841-1873) als kind
Jacob Meinderts Wiersma [21715] (*1812-1858) als vader
Janneke Rinderts Braaksma [21716] (*1815-1882) als moeder
Dossier:

BSO 0021719

BS Overlijdensregister Trijntje Jacobs Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 3 maart 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3019
blad 011
hierin
4 maart 1873 Trijntje Jacobs Wiersma [21719] (*1841-1873) als overledene
Dossier:

BSH 008951

BS Huwelijksregister Luitjen P vd Wal en Trijntje J Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 november 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2019
hierin
15 november 1866 Luitjen Pieters van der Wal [21720] (*1840-1900) als bruidegom
Trijntje Jacobs Wiersma [21719] (*1841-1873) als bruid
Pieter Gosses van der Wal [21721] (*1812-1875) als vader bruidegom
Pietje Douwes Veenstra [21722] (*1806-1873) als moeder bruidegom
Jacob Meinderts Wiersma [21715] (*1812-1858) als vader bruid
Janneke Rinderts Braaksma [21716] (*1815-1882) als moeder bruid
Dossier: