Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0021720

BS Geboorteregister Luitjen van der Wal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 april 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1015
blad 036
hierin
27 april 1840 Luitjen Pieters van der Wal [21720] (*1840-1900) als kind
Pieter Gosses van der Wal [21721] (*1812-1875) als vader
Pietje Douwes Veenstra [21722] (*1806-1873) als moeder
Dossier:

BSO 0021720

BS Overlijdensregister Luitzen Pieters van der Wal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 mei 1900
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3030
hierin
17 mei 1900 Luitjen Pieters van der Wal [21720] (*1840-1900) als overledene
Dossier:

BSH 0008952

BS Huwelijksregister Pieter G vd Wal en Pietje D Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 juli 1835
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2009
hierin
19 juli 1835 Pieter Gosses van der Wal [21721] (*1812-1875) als bruidegom
Pietje Douwes Veenstra [21722] (*1806-1873) als bruid
Dossier:

D 0021722

Doopboek Pytje Douwes Veenstra (Doopboek)
doopplaats: Kollumerzwaag [FR]
periode: 27 april 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 452
Gezindte: Herv.
aktenr. 393
hierin
27 april 1806 Pietje Douwes Veenstra [21722] (*1806-1873) als kind
Dossier:

BSO 0021722

BS Overlijdensregister Pietje Douwes Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 november 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3017
hierin
26 november 1873 Pietje Douwes Veenstra [21722] (*1806-1873) als overledene
Dossier:

BSG 0021721

BS Geboorteregister Pieter van der Wal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 september 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.nr. 1004
blad 018
hierin
24 september 1812 Pieter Gosses van der Wal [21721] (*1812-1875) als kind
Dossier:

BSO 0021721

BS Overlijdensregister Pieter Gosse van der WAl (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 mei 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
22 mei 1875 Pieter Gosses van der Wal [21721] (*1812-1875) als overledene
Dossier:

BSG 0021723

BS Geboorteregister Pieter van der Wal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 februari 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1029
hierin
23 februari 1867 Pieter Luitjens van der Wal [21723] (*1867-1898) als kind
Luitjen Pieters van der Wal [21720] (*1840-1900) als vader
Trijntje Jacobs Wiersma [21719] (*1841-1873) als moeder
Dossier:

BSO 0021723

BS Overlijdensregister Pieter van der Wal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Hilversum [NH]
periode: 24 september 1898
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
26 september 1898 Pieter Luitjens van der Wal [21723] (*1867-1898) als overledene
Dossier:

BSG 0021724

BS Geboorteregister Antje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 juni 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21,inv.nr. 1014
hierin
29 juni 1843 Antje Jacobs Wiersma [21724] (*1843-1878) als kind
Jacob Meinderts Wiersma [21715] (*1812-1858) als vader
Janneke Rinderts Braaksma [21716] (*1815-1882) als moeder
Dossier:

BSO 0021724

BS Overlijdensregister Antje Jacobs Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 25 oktober 1878
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3020
blad 037
hierin
26 oktober 1878 Antje Jacobs Wiersma [21724] (*1843-1878) als overledene
Dossier:

BSH 0008953

BS Huwelijksregister Jacob Visser en Antje Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 mei 1869
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2020
hierin
20 mei 1869 Jacob Tjeerds Visser [21725] (*1837-) als bruidegom
Antje Jacobs Wiersma [21724] (*1843-1878) als bruid
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader bruidegom
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder bruidegom
Jacob Meinderts Wiersma [21715] (*1812-1858) als vader bruid
Janneke Rinderts Braaksma [21716] (*1815-1882) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021725

BS Geboorteregister Jacob Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 maart 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
blad 022
hierin
9 maart 1837 Jacob Tjeerds Visser [21725] (*1837-) als kind
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder
Dossier:

BSH 0008954

BS Huwelijksregister Tjeerd Tj Visser en Trijntje J de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 23 februari 1817
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2005
hierin
23 februari 1817 Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als bruidegom
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als bruid
Dossier:

D 0021727

Doopboek Trijntie Jans de Vries (Doopboek)
doopplaats: Ternaard [FR]
periode: 16 januari 1791
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 761
Gezindte: Herv.
aktenr. 2407
hierin
16 januari 1791 Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als kind
Dossier:

BSO 0021727

BS Overlijdensregister Trijntje Jans de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 maart 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blz. 018
hierin
15 maart 1848 Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als overledene
Dossier:

D 0021726

Doopboek Tjeerd Tjeerds Visser (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 17 juli 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2349
hierin
17 juli 1796 Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als kind
Dossier:

BSO 0021726

BS Overlijdensregister Tjeerd Tjeerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 april 1862
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3015
blad 021
hierin
29 april 1862 Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als overledene
Dossier:

BSH 0008955

BS Huwelijksregister Jacob Visser en Dirkjen Ruis (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 mei 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2027
hierin
24 mei 1883 Jacob Tjeerds Visser [21725] (*1837-) als bruidegom
Dirkjen Ruis [21728] (*1835-) als bruid
Dossier:

BSG 0021728

BS Geboorteregister Dirkjen Ruis (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 6 november 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1013
blad 081
hierin
7 november 1835 Dirkjen Ruis [21728] (*1835-) als kind
Dossier: