Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0021788

Doopboek Jan Gerbens de Vries (Doopboek)
doopplaats: Ee [FR]
periode: 22 juli 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 38, inv.nr. 534
Gezindte: Herv.
aktenr. 2208
hierin
22 juli 1792 Jan Gerbens de Vries [21788] (*1792-1847) als kind
Dossier:

BSO 0021788

BS Overlijdensregister Jan Gerbens de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 februari 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3011
blad 019
hierin
25 februari 1847 Jan Gerbens de Vries [21788] (*1792-1847) als overledene
Dossier:

BSO 0021790

BS Overlijdensregister Levenloos kind Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 december 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3011
blad 066/3-4
hierin
19 december 1848 Doodgeb. kind Wiersma [21790] (*1848-) als overledene
Teeke [ Taeke] Meinderts Wiersma [21786] (*1815-1857) als vader
Romkje Jans de Vries [21787] (*1821-1857) als moeder
Dossier:

BSG 0021791

BS Geboorteregister Meindert Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 januari 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1020
blad 007
hierin
26 januari 1850 Meindert Taekes Wiersma [21791] (*1850-1865) als kind
Teeke [ Taeke] Meinderts Wiersma [21786] (*1815-1857) als vader
Romkje Jans de Vries [21787] (*1821-1857) als moeder
Dossier:

BSO 0021791

BS Overlijdensregister Meindert Takes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 juli 1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3015
hierin
10 juli 1865 Meindert Taekes Wiersma [21791] (*1850-1865) als overledene
Dossier:

BSG 0021792

BS Geboorteregister Wytske Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 3 oktober 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1022
blad 065
hierin
3 oktober 1853 Wytske Taekes Wiersma [21792] (*1853-1937) als kind
Teeke [ Taeke] Meinderts Wiersma [21786] (*1815-1857) als vader
Romkje Jans de Vries [21787] (*1821-1857) als moeder
Dossier:

BSO 0021792

BS Overlijdensregister Wytske Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 juli 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3066
hierin
19 juli 1937 Wytske Taekes Wiersma [21792] (*1853-1937) als overledene
Dossier:

BSG 0021793

BS Geboorteregister Jan Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 december 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1023
blad 114
hierin
24 december 1856 Jan Taekes Wiersma [21793] (*1856-1857) als kind
Teeke [ Taeke] Meinderts Wiersma [21786] (*1815-1857) als vader
Romkje Jans de Vries [21787] (*1821-1857) als moeder
Dossier:

BSO 0021793

BS Overlijdensregister Jan Taekes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 25 maart 1857
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3014
blad 010
hierin
25 maart 1857 Jan Taekes Wiersma [21793] (*1856-1857) als overledene
Dossier:

BSG 0021794

BS Geboorteregister Wierd Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 juli 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1005
hierin
3 juli 1819 Wierd Meinderts Wiersma [21794] (*1819-1866) als kind
Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als vader
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als moeder
Dossier:

BSO 0021794

BS Overlijdensregister Wierd Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 juni 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3015
hierin
29 juni 1866 Wierd Meinderts Wiersma [21794] (*1819-1866) als overledene
Dossier:

BSH 0008979

BS Huwelijksregister Wierd M Wiersma en Johanna J vd Werf (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 mei 1847
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2012
hierin
15 mei 1847 Wierd Meinderts Wiersma [21794] (*1819-1866) als bruidegom
Johanna Johannes van der Werf [21795] (*1824-1877) als bruid
Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als vader bruidegom
Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als moeder bruidegom
Johannes Hendriks van der Werf [21796] (*1768-1856) als vader bruid
Antje Johannes Graafsma [21797] (*1784-1858) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021795

BS Geboorteregister Johanna van der Werf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1007
blad 039
hierin
20 mei 1824 Johanna Johannes van der Werf [21795] (*1824-1877) als kind
Johannes Hendriks van der Werf [21796] (*1768-1856) als vader
Antje Johannes Graafsma [21797] (*1784-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0021795

BS Overlijdensregister Johanna Johannes van der Werf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 juni 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: ach.nr. 30-21, inv.nr. 3018
hierin
7 juni 1877 Johanna Johannes van der Werf [21795] (*1824-1877) als overledene
Dossier:

BSH 0008980

BS Huwelijksregister Johannes H vd Werf en Antje J Graafstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 mei 1815
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2002
hierin
27 mei 1815 Johannes Hendriks van der Werf [21796] (*1768-1856) als bruidegom
Antje Johannes Graafsma [21797] (*1784-1858) als bruid
Dossier:

D 0021797

Doopboek Antje Johannes Graafstra (Doopboek)
doopplaats: Drogeham [FR]
periode: 6 februari 1785
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 17
Gezindte: Herv.
aktenr. 135
hierin
6 februari 1785 Antje Johannes Graafsma [21797] (*1784-1858) als kind
Dossier:

BSO 0021797

BS Overlijdensregister Antje Johannes Graafstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 24 april 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3013
hierin
27 april 1858 Antje Johannes Graafsma [21797] (*1784-1858) als overledene
Dossier:

D 0021796

Doopboek Joannes Hendricks van der Werf (Doopboek)
doopplaats: Marrum [FR]
periode: 7 februari 1768
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 239
Gezindte: Herv.
aktenr. 2293
hierin
7 februari 1768 Johannes Hendriks van der Werf [21796] (*1768-1856) als kind
Dossier:

BSO 0021796

BS Overlijdensregister Johannes Hendriks van der Werf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 januari 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3012
hierin
7 januari 1856 Johannes Hendriks van der Werf [21796] (*1768-1856) als overledene
Dossier:

BSG 0021798

BS Geboorteregister Meindert Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 februari 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1019
blad 018
hierin
26 februari 1848 Meindert Wierds Wiersma [21798] (*1848-1875) als kind
Wierd Meinderts Wiersma [21794] (*1819-1866) als vader
Johanna Johannes van der Werf [21795] (*1824-1877) als moeder
Dossier: