Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0021908

BS Overlijdensregister Roelof Harmens Stelma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 november 1840
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3008
hierin
4 november 1840 Roelof Harmens Stellema [21908] (~1786-1840) als overledene
Dossier:

D 0021909

Doopboek Sijke Geerts Postma (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 17 maart 1793
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
17 maart 1793 Sijke Geerts Postma [21909] (*1793-1850) als kind
Dossier:

BSO 0021909

BS Overlijdensregister Sijke Geerts Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 4 september 1850
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3011
hierin
5 september 1850 Sijke Geerts Postma [21909] (*1793-1850) als overledene
Dossier:

BSG 0021910

BS Geboorteregister Trijntje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 22 februari 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1021
blad 016
hierin
23 februari 1852 Trijntje Siebrens Wiersma [21910] (*1852-1852) als kind
Sybren Meinderts Wiersma [21906] (*1824-1854) als vader
Hendrikje Roelofs Stellema [21907] (*1824-1880) als moeder
Dossier:

BSO 0021910

BS Overlijdensregister Trijntje Sybrens Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12 oktober 1852
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3013
blad 029
hierin
14 oktober 1852 Trijntje Siebrens Wiersma [21910] (*1852-1852) als overledene
Dossier:

BSH 0009024

BS Huwelijksregister Tjeerd J Holwerda en Hendrikje R Stellema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 10 mei 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2015
hierin
10 mei 1856 Tjeerd Jacobs Holwerda [21911] (*1821-1907) als bruidegom
Hendrikje Roelofs Stellema [21907] (*1824-1880) als bruid
Dossier:

BSG 0021911

BS Geboorteregister Tjeerd Holwerda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13 juli 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1006
hierin
13 juli 1821 Tjeerd Jacobs Holwerda [21911] (*1821-1907) als kind
Dossier:

BSO 0021911

BS Overlijdensregister Tjeerd Jacobs Holwerda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 maart 1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3038
hierin
22 maart 1907 Tjeerd Jacobs Holwerda [21911] (*1821-1907) als overledene
Dossier:

BSG 0021912

BS Geboorteregister Roelof Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 4 oktober 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1022
blad 065
hierin
4 oktober 1853 Roelof Siebrens Wiersma [21912] (*1853-1854) als kind
Sybren Meinderts Wiersma [21906] (*1824-1854) als vader
Hendrikje Roelofs Stellema [21907] (*1824-1880) als moeder
Dossier:

BSO 0021912

BS Overlijdensregister Roelof Siebrens Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 5 september 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3013
hierin
7 september 1854 Roelof Siebrens Wiersma [21912] (*1853-1854) als overledene
Dossier:

D 0020288

Doopboek Jeltje Ruurds van der Meer (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 21 maart 1788
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
21 maart 1788 Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als kind
Dossier:

BSO 0020288

BS Overlijdensregister Jeltje Ruurds van der Meer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 oktober 1850
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 028
hierin
14 oktober 1850 Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als overledene
Dossier:

BSG 0020300

BS Geboorteregister Akke Feenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 augustus 1909
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.n. 30-05, inv.nr. 1057
hierin
6 augustus 1909 Akke Feenstra [20300] (*1909-) als kind
Jacob Feenstra [20301] (*1870-1935) als vader
Antje van der Zee [20302] (*1872-1951) als moeder
Dossier:

BSO 0020315

BS Overlijdensregister Rein Brands Winius (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 juli 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3006
hierin
1 augustus 1826 Rein Brants Wijnstra [Wynia] [20315] (*1787-1826) als overledene
Dossier:

D 0020316

Doopboek Romkje Hendriks Wagenaar (Doopboek)
doopplaats: Surhuisterveen [FR]
periode: 16 september 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 26
Gezindte: Herv.
hierin
16 september 1792 Romkje Hendriks Wagenaar [20316] (*1792-1826) als kind
Dossier:

BSO 0020316

BS Overlijdensregister Romkje Hendriks Wagenaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 26 september 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3006
hierin
28 september 1826 Romkje Hendriks Wagenaar [20316] (*1792-1826) als overledene
Dossier:

BSG 0020317

BS Geboorteregister Jitske Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 juli 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 052
hierin
22 juli 1817 Jitske Klazes Wiersma [20317] (*1817-1915) als kind
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder
Dossier:

BSO 0020317

BS Overlijdensregister Jitske Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 januari 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3045
hierin
23 januari 1915 Jitske Klazes Wiersma [20317] (*1817-1915) als overledene
Dossier:

BSH 0008365

BS Huwelijksregister Steewen Fr Zwart en Jitske Kl Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1843
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2011
hierin
14 mei 1843 Steewen Franses Zwart [20318] (*1815-1854) als bruidegom
Jitske Klazes Wiersma [20317] (*1817-1915) als bruid
Frans [Franciscus Anthonius Stevens] Zwart [20319] (*1779-1874) als vader bruidegom
Baukje Ennes van der Meulen [20320] (*1786-1862) als moeder bruidegom
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader bruid
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020318

BS Geboorteregister Stewen Zwart (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 augustus 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1004
blad 020
hierin
27 augustus 1815 Steewen Franses Zwart [20318] (*1815-1854) als kind
Frans [Franciscus Anthonius Stevens] Zwart [20319] (*1779-1874) als vader
Baukje Ennes van der Meulen [20320] (*1786-1862) als moeder
Dossier: