Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0020364

BS Overlijdensregister Sybren Pieters de Swart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 oktober 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3033
hierin
12 oktober 1903 Sybren Pieters de Swart [20364] (*1846-1903) als overledene
Dossier:

BSG 0020371

BS Geboorteregister Durkje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 januari 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 006
hierin
28 januari 1819 Durkje Klases Wiersma [20371] (*1819-1897) als kind
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder
Dossier:

BSO 0020371

BS Overlijdensregister Durkje Klazes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 maart 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3027
hierin
16 maart 1897 Durkje Klases Wiersma [20371] (*1819-1897) als overledene
Dossier:

BSH 0008389

BS Huwelijksregister Tjeerd T Obma en Durkje Kl Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 maart 1844
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2011
hierin
3 maart 1844 Tjeerd Tietes Obma [20372] (*1819-1868) als bruidegom
Durkje Klases Wiersma [20371] (*1819-1897) als bruid
Tiete Tjeerds Obma [20373] (*1793-1859) als vader bruidegom
Anna Geertruid Ypes Viersen [20374] (*1795-1826) als moeder bruidegom
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader bruid
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020372

BS Geboorteregister Tjeerd Obma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 17 april 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1005
hierin
20 april 1819 Tjeerd Tietes Obma [20372] (*1819-1868) als kind
Tiete Tjeerds Obma [20373] (*1793-1859) als vader
Anna Geertruid Ypes Viersen [20374] (*1795-1826) als moeder
Dossier:

BSO 0020372

BS Overlijdensregister Tjeerd Tietes Obma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 juli 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
hierin
3 juli 1868 Tjeerd Tietes Obma [20372] (*1819-1868) als overledene
Dossier:

BSG 0020375

BS Geboorteregister Antje Obma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 april 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1016
erkend bij huwelijk ouders
blad 038
hierin
9 juli 1842 Antje Tjeerds Obma [20375] (*1842-1931) als kind
Tjeerd Tietes Obma [20372] (*1819-1868) als vader
Durkje Klases Wiersma [20371] (*1819-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0020375

BS Overlijdensregister Anna Obma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 januari 1931
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3061
hierin
20 januari 1931 Antje Tjeerds Obma [20375] (*1842-1931) als overledene
Dossier:

BSH 0008391

BS Huwelijksregister Pieter R Kramer en Antje Tj Obma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2019
hierin
18 mei 1865 Pieter Rinderts Kramer [20376] (*1838-1900) als bruidegom
Antje Tjeerds Obma [20375] (*1842-1931) als bruid
Rindert Pieters Kramer [20377] (*1801-1865) als vader bruidegom
Gertje Lolkes Westra [20378] (*1805-1864) als moeder bruidegom
Tjeerd Tietes Obma [20372] (*1819-1868) als vader bruid
Durkje Klases Wiersma [20371] (*1819-1897) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020376

BS Geboorteregister Pieter Kramer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 maart 1838
Archiefnaam: GEboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.nr. 1014
blad 035
hierin
2 april 1838 Pieter Rinderts Kramer [20376] (*1838-1900) als kind
Rindert Pieters Kramer [20377] (*1801-1865) als vader
Gertje Lolkes Westra [20378] (*1805-1864) als moeder
Dossier:

BSO 0020376

BS Overlijdensregister Pieter Rinderts Kramer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 april 1900
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3030
hierin
30 april 1900 Pieter Rinderts Kramer [20376] (*1838-1900) als overledene
Dossier:

BSH 0008392

BS Huwelijksregister Rendert P Kramer en Geertje L Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 mei 1825
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2006
hierin
23 mei 1825 Rindert Pieters Kramer [20377] (*1801-1865) als bruidegom
Gertje Lolkes Westra [20378] (*1805-1864) als bruid
Dossier:

D 0020378

Doopboek Geertje Lolkes Westra (Doopboek)
doopplaats: Murmerwoude [FR]
periode: 17 maart 1805
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: Herv.
aktenr. 1609
hierin
17 maart 1805 Gertje Lolkes Westra [20378] (*1805-1864) als kind
Dossier:

BSO 0020378

BS Overlijdensregister Gertje Lolkes Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 december 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3015
blad 039
hierin
12 december 1864 Gertje Lolkes Westra [20378] (*1805-1864) als overledene
Dossier:

D 0020377

Doopboek Rendert Pieters Kramer (Doopboek)
doopplaats: Anjum [FR]
periode: 13 september 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 531
Gezindte: Herv.
aktenr. 988
hierin
13 september 1801 Rindert Pieters Kramer [20377] (*1801-1865) als kind
Dossier:

BSO 0020377

BS Overlijdensregister Rindert Pieters Kramer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 augustus 1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3015
blad 037
hierin
10 augustus 1865 Rindert Pieters Kramer [20377] (*1801-1865) als overledene
Dossier:

BSG 0020379

BS Geboorteregister Gertje Kramer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 maart 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1028
hierin
22 maart 1866 Gertje Pieters Kramer [20379] (*1866-1915) als kind
Pieter Rinderts Kramer [20376] (*1838-1900) als vader
Antje Tjeerds Obma [20375] (*1842-1931) als moeder
Dossier:

BSO 0020379

BS Overlijdensregister Geertje Kramer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 23 juni 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3801
hierin
24 juni 1915 Gertje Pieters Kramer [20379] (*1866-1915) als overledene
Dossier:

BSH 0008393

BS Huwelijksregister Meindert de Jong en Gertje Kramer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2031
hierin
19 mei 1892 Meindert Pieters de Jong [20380] (*1865-1950) als bruidegom
Gertje Pieters Kramer [20379] (*1866-1915) als bruidegom
Pieter Jans de Jong [20381] (*1818-1883) als vader bruidegom
Leentje Harmens Broersma [20382] (*1823-1913) als moeder bruidegom
Pieter Rinderts Kramer [20376] (*1838-1900) als vader bruid
Antje Tjeerds Obma [20375] (*1842-1931) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020380

BS Geboorteregister Meindert de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 mei 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1028
hierin
3 mei 1865 Meindert Pieters de Jong [20380] (*1865-1950) als kind
Pieter Jans de Jong [20381] (*1818-1883) als vader
Leentje Harmens Broersma [20382] (*1823-1913) als moeder
Dossier: