Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008176

BS Huwelijksregister Sjerp Th Iedema en Tjitske R Jaarda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 23 augustus 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2018
hierin
23 augustus 1856 Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als bruidegom
Tjetske Ritskes Jaarda [19836] (*1825-1899) als bruid
Thijs Douwes Iedema [19838] (*1787-1859) als vader bruidegom
Aukje Klazes van der Heide [19839] (*1797-1858) als moeder bruidegom
Ritske Jans Jaarda [Jaarsma] [19833] (*1796-1839) als vader bruid
Gertje Lolkes Jansma [19832] (*1802-1858) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019837

BS Geboorteregister Sjerp Iedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 16 december 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1012
blad 085
hierin
17 december 1832 Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als kind
Thijs Douwes Iedema [19838] (*1787-1859) als vader
Aukje Klazes van der Heide [19839] (*1797-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0019837

BS Overlijdensregister Sjerp Iedema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 16 juni 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3037
hierin
16 juni 1992 Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als overledene
Dossier:

BSH 0008177

BS Huwelijksregister Thijs D Ydema en Aukje Kl vd Heide (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 7 oktober 1820
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2006
hierin
7 oktober 1820 Thijs Douwes Iedema [19838] (*1787-1859) als bruidegom
Aukje Klazes van der Heide [19839] (*1797-1858) als bruid
Dossier:

D 0019839

Doopboek Aukje Klazes van der Heide (Doopboek)
doopplaats: Lekkum [FR]
periode: 24 september 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 474
Gezindte: Herv.
aktenr. 639
hierin
24 september 1797 Aukje Klazes van der Heide [19839] (*1797-1858) als kind
Dossier:

BSO 0019839

BS Overlijdensregister Aukje Klazes van der Heide (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 17 april 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3017
hierin
17 april 1858 Aukje Klazes van der Heide [19839] (*1797-1858) als overledene
Dossier:

BSO 0019838

BS Overlijdensregister Thijs Douwes Ydema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 1 november 1859
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr.3017
hierin
1 november 1859 Thijs Douwes Iedema [19838] (*1787-1859) als overledene
Dossier:

BSG 0019840

BS Geboorteregister Gertje Iedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 16 juni 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1025
blad 046
hierin
17 juni 1857 Gertje Iedema [19840] (*1857-) als kind
Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als vader
Tjetske Ritskes Jaarda [19836] (*1825-1899) als moeder
Dossier:

BSH 0008178

BS Huwelijksregister Pieter Dijkstra en Gertje Iedema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 8 mei 1881
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2018
hierin
8 mei 1881 Pieter Gerkes Dijkstra [19841] (*1857-) als bruidegom
Gertje Iedema [19840] (*1857-) als bruid
Gerke Pieters Dijkstra [19842] (*1829-1915) als vader bruidegom
Martzen Gaeles Stienstra [19843] (*1829-1877) als moeder bruidegom
Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als vader bruid
Tjetske Ritskes Jaarda [19836] (*1825-1899) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019841

BS Geboorteregister Pieter Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 28 januari 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-29, inv.nr. 1009
blad 005
hierin
30 januari 1857 Pieter Gerkes Dijkstra [19841] (*1857-) als kind
Gerke Pieters Dijkstra [19842] (*1829-1915) als vader
Martzen Gaeles Stienstra [19843] (*1829-1877) als moeder
Dossier:

BSH 0008179

BS Huwelijksregister Gerke P Dijkstra en Martzen G Stienstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 11 mei 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-29, inv.nr. 2005
hierin
11 mei 1854 Gerke Pieters Dijkstra [19842] (*1829-1915) als bruidegom
Martzen Gaeles Stienstra [19843] (*1829-1877) als bruid
Dossier:

BSG 0019843

BS Geboorteregister Martzen Stienstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 22 januari 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1012
blad 009
hierin
24 januari 1829 Martzen Gaeles Stienstra [19843] (*1829-1877) als kind
Dossier:

BSO 0019843

BS Overlijdensregister Martzen Gaeles Stienstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 2 juli 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3024
hierin
3 juli 1877 Martzen Gaeles Stienstra [19843] (*1829-1877) als overledene
Dossier:

BSG 0019842

BS Geboorteregister Gerke Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 20 april 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-44, inv.nr. 1011
hierin
21 april 1829 Gerke Pieters Dijkstra [19842] (*1829-1915) als kind
Dossier:

BSO 0019842

BS Overlijdensregister Gerke Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 8 november 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3050
hierin
10 november 1915 Gerke Pieters Dijkstra [19842] (*1829-1915) als overledene
Dossier:

BSG 0019844

BS Geboorteregister Tjietske Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 20 oktober 1882
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1026
hierin
21 oktober 1882 Tjietske Pieters Dijkstra [19844] (*1882-) als kind
Pieter Gerkes Dijkstra [19841] (*1857-) als vader
Gertje Iedema [19840] (*1857-) als moeder
Dossier:

BSG 0019845

BS Geboorteregister Aukje Iedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 6 september 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Arch.nr. 30-23, inv.nr. 1025
blad 085
hierin
8 september 1858 Aukje Iedema [19845] (*1858-) als kind
Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als vader
Tjetske Ritskes Jaarda [19836] (*1825-1899) als moeder
Dossier:

BSH 0008180

BS Huwelijksregister Sake Fennema en Aukje Iedema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 mei 1881
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2025
hierin
28 mei 1881 Sake Gerrits Fennema [19846] (*1850-) als bruidegom
Aukje Iedema [19845] (*1858-) als bruid
Gerrit Pieters Fennema [19847] (*1805-1859) als vader bruidegom
Feikje Sybrens Bijlsma [19848] (*1814-1896) als moeder bruidegom
Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als vader bruid
Tjetske Ritskes Jaarda [19836] (*1825-1899) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019846

BS Geboorteregister Sake Fennema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 oktober 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1021
blad 076
hierin
7 oktober 1850 Gerrit Pieters Fennema [19847] (*1805-1859) als vader
Feikje Sybrens Bijlsma [19848] (*1814-1896) als moeder
Sake Gerrits Fennema [19846] (*1850-) als kind
Dossier:

BSG 0021913

BS Geboorteregister Gerrit Fennema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 maart 1882
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1037
hierin
6 maart 1882 Gerrit Sakes Fennema [21913] (*1882-) als kind
Sake Gerrits Fennema [19846] (*1850-) als vader
Aukje Iedema [19845] (*1858-) als moeder
Dossier: