Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0021914

BS Geboorteregister Sjerp Fennema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 januari 1883
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1038
hierin
29 januari 1883 Sjerp Sakes Fennema [21914] (*1883-1886) als kind
Sake Gerrits Fennema [19846] (*1850-) als vader
Aukje Iedema [19845] (*1858-) als moeder
Dossier:

BSO 0021914

BS Overlijdensregister Sjerp Fennema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 9 april 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3022
hierin
10 april 1886 Sjerp Sakes Fennema [21914] (*1883-1886) als overledene
Dossier:

BSG 0021915

BS Geboorteregister Dirk Fennema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 oktober 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1038
hierin
13 oktober 1884 Dirk Sakes Fennema [21915] (*1884-) als kind
Sake Gerrits Fennema [19846] (*1850-) als vader
Aukje Iedema [19845] (*1858-) als moeder
Dossier:

BSG 0021916

BS Geboorteregister Tjitske Fennema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 22 april 1887
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1039
hierin
23 april 1887 Tjitske Sakes Fennema [21916] (*1887-1887) als kind
Sake Gerrits Fennema [19846] (*1850-) als vader
Aukje Iedema [19845] (*1858-) als moeder
Dossier:

BSO 0021916

BS Overlijdensregister Tjitske Fennema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 27 augustus 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3023
hierin
29 augustus 1887 Tjitske Sakes Fennema [21916] (*1887-1887) als overledene
Dossier:

BSG 0021917

BS Geboorteregister Sjerp Fennema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 18 februari 1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1040
hierin
18 februari 1889 Sjerp Sakes Fennema [21917] (*1889-1889) als kind
Sake Gerrits Fennema [19846] (*1850-) als vader
Aukje Iedema [19845] (*1858-) als moeder
Dossier:

BSO 0021917

BS Overlijdensregister Sjerp Fennema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 17 mei 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3023
hierin
18 mei 1889 Sjerp Sakes Fennema [21917] (*1889-1889) als overledene
Dossier:

BSH 0008181

BS Huwelijksregister Gerrit P Fennema en Feikje S Bijlsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 april 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2011
akte heeft waterschade, gegevens niet te lezen; datum akte blijkt uit index
hierin
4 april 1840 Gerrit Pieters Fennema [19847] (*1805-1859) als bruidegom
Feikje Sybrens Bijlsma [19848] (*1814-1896) als bruid
Sijbren Herkes Bijlsma [19849] (*1774-1837) als vader bruid
Trijntje Taetses Faber [19850] (*1789-1823) als moeder bruid
Dossier:

T 0008182

Trouwboek Sijbren H Bijlsma en Trijntie T Faber (Trouwboek)
trouwplaats: Wijnaldum [FR]
periode: 27 mei 1810
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 114
Gezindte: Herv.
aktenr. 853
hierin
27 mei 1810 Sijbren Herkes Bijlsma [19849] (*1774-1837) als bruidegom
Trijntje Taetses Faber [19850] (*1789-1823) als bruid
Dossier:

T 0008183

Trouwboek Taetse D Faber en Klaaske Tiberius (Trouwboek)
trouwplaats: Pingjum [FR]
periode: 1 juli 1787
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 822
Gezindte: Herv.
aktenr. 175
hierin
1 juli 1787 Taetse Durks Faber [19851] (-1802) als bruidegom
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als bruid
Dossier:

T 0008184

Trouwboek Rients Sijbrens en Klaaske Tiberius (Trouwboek)
trouwplaats: Barradeel [FR]
periode: 22 april 1804
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 114
Gezindte: Herv.
hierin
22 april 1804 Rients Sijbrens Hiddinga [19853] (*1747-1823) als bruidegom
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als bruid
Dossier:

T 0008184-1

Trouwboek Rients S Hiddinga en Klaaske Tiberius (Trouwboek)
trouwplaats: Wijnaldum [FR]
periode: 20 mei 1804
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 822
Gezindte: Herv.
aktenr. 287
hierin
20 mei 1804 Rients Sijbrens Hiddinga [19853] (*1747-1823) als bruidegom
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als bruid

BSO 0019853

BS Overlijdensregister Rients Sybrens Hiddinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 juni 1823
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3006
blad 013
hierin
19 juni 1823 Rients Sijbrens Hiddinga [19853] (*1747-1823) als overledene
Dossier:

T 0008186

Trouwboek Rients S Hiddinga en Janke J de Haan (Trouwboek)
trouwplaats: Wijnaldum [FR]
periode: 2 maart 1788
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 114
Gezindte: Herv.
hierin
2 maart 1788 Rients Sijbrens Hiddinga [19853] (*1747-1823) als bruidegom
Janke Jans de Haan [19859] (-) als bruid
Dossier:

BSO 0019852

BS Overlijdensregister Klaske Tiberius (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 31 december 1828
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3007
blad 034
hierin
31 december 1828 Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als overledene
Dossier:

D 0019852

Doopboek Klaaske Tiberius (Doopboek)
doopplaats: Pingjum [FR]
periode: 8 maart 1795
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 822
Gezindte: Herv.
geb. 25-12-1766
gedoopt op belijdenis
hierin
8 maart 1795 Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als kind
Dossier:

D 0019850

Doopboek Trijntie Taetses Faber (Doopboek)
doopplaats: Pingjum [FR]
periode: 13 september 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 822
Gezindte: Herv.
aktenr. 502
hierin
13 september 1789 Trijntje Taetses Faber [19850] (*1789-1823) als kind
Taetse Durks Faber [19851] (-1802) als vader
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als moeder
Dossier:

BSO 0019850

BS Overlijdensregister Trijntje Taedses Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 16 december 1823
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3006
blad 26-1-2006
hierin
16 december 1823 Trijntje Taetses Faber [19850] (*1789-1823) als overledene
Dossier:

D 0019860

Doopboek Durk Taetses Faber (Doopboek)
doopplaats: Pingjum [FR]
periode: 20 april 1788
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: rch.nr. 28, inv.nr. 822
Gezindte: Herv.
aktenr. 482
hierin
20 april 1788 Durk Taetses Faber [19860] (*1788-1817) als kind
Taetse Durks Faber [19851] (-1802) als vader
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als moeder
Dossier:

BSH 0008187

BS Huwelijksregister Ate T Faber en Lijsbeth R Bangma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 februari 1817
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2005
hierin
19 februari 1817 Ate Taedses Faber [19861] (*1791-1869) als bruidegom
Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-1867) als bruid
Taetse Durks Faber [19851] (-1802) als vader bruidegom
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als moeder bruidegom
Ruurd Tjerks Bangma [19863] (*1766-1836) als vader bruid
Antje Clases [19864] (-1811) als moeder bruid
Dossier: