Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0008188

Trouwboek Ruurd Tj Bangma en Antje Clases (Trouwboek)
trouwplaats: Pingjum [FR]
periode: 13 november 1791
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 824
Gezindte: Herv.
aktenr. 38
hierin
13 november 1791 Ruurd Tjerks Bangma [19863] (*1766-1836) als bruidegom
Antje Clases [19864] (-1811) als bruid
Dossier:

D 0019862

Doopboek Lijsbeth Ruurds Bangma (Doopboek)
doopplaats: Sexbierum [FR]
periode: 5 februari 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 106
Gezindte: Herv.
aktenr. 3243
hierin
5 februari 1797 Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-1867) als kind
Ruurd Tjerks Bangma [19863] (*1766-1836) als vader
Antje Clases [19864] (-1811) als moeder
Dossier:

BSO 0019862

BS Overlijdensregister Lijsbeth Ruurds Bangma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 februari 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3017
hierin
1 maart 1867 Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-1867) als overledene
Dossier:

LR 0019861

Lidmatenregister Ate T Faber (Lidmatenregister)
Plaats: Wijnaldum [FR]
periode: 3 mei 1818
Archiefnaam: Lidmatenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 115
Gezindte: Herv.
3 mei 1818 belijdenis
hierin
3 mei 1818 Ate Taedses Faber [19861] (*1791-1869) als lidmaat
Dossier:

LR 0019862

Lidmatenregister Lijsbeth Ruurds Bangma (Lidmatenregister)
Plaats: Wijnaldum [FR]
periode: 3 mei 1818
Archiefnaam: Lidmatenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 115
Gezindte: Herv.
3 mei 1818 belijdenis
hierin
3 mei 1818 Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-1867) als lidmaat

BSG 0019867

BS Geboorteregister Taetse Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 27 mei 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1005
blad 032
hierin
27 mei 1817 Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als kind
Ate Taedses Faber [19861] (*1791-1869) als vader
Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-1867) als moeder
Dossier:

BSO 0019867

BS Overlijdensregister Taetze Ates Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 24 mei 1857
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3017
blad 023
hierin
26 mei 1857 Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als overledene
Dossier:

BSH 0008189

BS Huwelijksregister Taetse A Faber en Antje Sj Hidma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 2 november 1844
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 2015
hierin
2 november 1844 Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als bruidegom
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als bruid
Ate Taedses Faber [19861] (*1791-1869) als vader bruidegom
Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-1867) als moeder bruidegom
Sjoerd Piers Hidma [19869] (*1789-1840) als vader bruid
Rinske Tjalles Reitsma [19870] (*1792-1864) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019868

BS Geboorteregister Antje Hibma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 10 december 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1005
blad 072
hierin
11 december 1817 Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als kind
Sjoerd Piers Hidma [19869] (*1789-1840) als vader
Rinske Tjalles Reitsma [19870] (*1792-1864) als moeder
Dossier:

BSH 0008190

BS Huwelijksregister Sjoerd P Hidma en Rinske Tj Reitsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 27 december 1811
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 2001
hierin
27 december 1811 Sjoerd Piers Hidma [19869] (*1789-1840) als bruidegom
Rinske Tjalles Reitsma [19870] (*1792-1864) als bruid
Dossier:

D 0019870

Doopboek Rinske Tjalles Reitsma (Doopboek)
doopplaats: Hallum [FR]
periode: 8 april 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 234
Gezindte: Herv.
aktenr. 2076
hierin
8 april 1792 Rinske Tjalles Reitsma [19870] (*1792-1864) als kind
Dossier:

BSO 0019870

BS Overlijdensregister Rinske Tjalles Reitsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 27 december 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3020
blad 069
hierin
27 december 1864 Rinske Tjalles Reitsma [19870] (*1792-1864) als overledene
Dossier:

D 0019869

Doopboek Sjoerd Piers Hidma (Doopboek)
doopplaats: Witmarsum [FR]
periode: 14 juni 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 827
Gezindte: Herv.
aktenr. 1462
hierin
14 juni 1789 Sjoerd Piers Hidma [19869] (*1789-1840) als kind
Dossier:

BSO 0019869

BS Overlijdensregister Sjoerd Piers Hidma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 15 maart 1840
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3011
blad 009
hierin
16 maart 1840 Sjoerd Piers Hidma [19869] (*1789-1840) als overledene
Dossier:

BSG 0019871

BS Geboorteregister Ate Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 31 december 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1032
blad 003
hierin
3 januari 1846 Ate Taetzes Faber [19871] (*1845-1852) als kind
Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als vader
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als moeder
Dossier:

BSO 0019871

BS Overlijdensregister Ate Taetzes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 14 december 1852
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3015
blad 047
hierin
16 december 1852 Ate Taetzes Faber [19871] (*1845-1852) als overledene
Dossier:

BSO 0019872

BS Overlijdensregister levenloos kind Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 18 december 1846
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3013
hierin
18 december 1846 Doodgeb. zoon Faber [19872] (*1846-) als overledene
Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als vader
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als moeder
Dossier:

BSO 0019873

BS Overlijdensregister levenloos kind Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 18 december 1846
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3013
blad 067/2-1
hierin
21 december 1846 Doodgeb. kind Faber [19873] (*1846-) als overledene
Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als vader
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als moeder
Dossier:

BSG 0019874

BS Geboorteregister Rinske Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 25 maart 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1035
blad 053
hierin
28 maart 1849 Rinske Taetzes Faber [19874] (*1849-) als kind
Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als vader
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als moeder
Dossier:

BSH 0008191

BS Huwelijksregister Yzaak vd Bergh en Rinske Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 6 april 1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-02, inv.nr. 2013
hierin
6 april 1871 Yzaak van den Bergh [19875] (-) als bruidegom
Rinske Taetzes Faber [19874] (*1849-) als bruid
Touzijn van den Bergh [19876] (*1816-) als vader bruidegom
Jikke Andries Douwenga [19877] (*1824-) als moeder bruidegom
Taetse Ates Faber [19867] (*1817-1857) als vader bruid
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als moeder bruid
Dossier: