Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008192

BS Huwelijksregister Tousijn Y vd Bergh en Jikke A Douwenga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 19 mei 1844
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 2013
hierin
19 mei 1844 Touzijn van den Bergh [19876] (*1816-) als bruidegom
Jikke Andries Douwenga [19877] (*1824-) als bruid
Dossier:

BSG 0019877

BS Geboorteregister Jikke Andries Douwenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 22 november 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 1009
blad 127
hierin
23 november 1824 Jikke Andries Douwenga [19877] (*1824-) als kind
Dossier:

BSG 0019876

BS Geboorteregister Tousijn van den Berg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 6 januari 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 1002
blad 002
hierin
8 januari 1816 Touzijn van den Bergh [19876] (*1816-) als kind
Dossier:

BSG 0019878

BS Geboorteregister Jikke Izaäks van den Bergh (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 30 november 1871
Archiefnaam: GEboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-02, inv.nr. 1019
hierin
1 december 1871 Jikke Izaäks van den Bergh [19878] (*1871-) als kind
Yzaak van den Bergh [19875] (-) als vader
Rinske Taetzes Faber [19874] (*1849-) als moeder
Dossier:

BSG 0019879

BS Geboorteregister Elisabeth Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 17 april 1850
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1036
blad 058
hierin
18 april 1850 Elisabeth Taetzes Faber [19879] (*1850-†1874) als kind
Taetse Ates Faber [19867] (*1817-†1857) als vader
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als moeder
Dossier:

BSO 0019879

BS Overlijdensregister Elisabeth Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 9 januari 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 3020
hierin
10 januari 1874 Elisabeth Taetzes Faber [19879] (*1850-†1874) als overledene
Dossier:

BSG 0019880

BS Geboorteregister Ate Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 17 januari 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1039
blad 008
hierin
19 januari 1853 Ate Taetzes Faber [19880] (*1853-) als kind
Taetse Ates Faber [19867] (*1817-†1857) als vader
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868] (*1817-) als moeder
Dossier:

BSG 0019881

BS Geboorteregister Klaas Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 2 oktober 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1008
blad 055
hierin
3 oktober 1823 Klaas Ates Faber [19881] (*1823-†1872) als kind
Ate Taedses Faber [19861] (*1791-†1869) als vader
Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-†1867) als moeder
Dossier:

BSO 0019881

BS Overlijdensregister Klaas Ates Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 april 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3018
hierin
15 april 1872 Klaas Ates Faber [19881] (*1823-†1872) als overledene
Dossier:

BSH 0008193

BS Huwelijksregister Klaas A Faber en Trijntje J Sikkema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 2 augustus 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2012
hierin
2 augustus 1845 Klaas Ates Faber [19881] (*1823-†1872) als bruidegom
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-†1875) als bruid
Ate Taedses Faber [19861] (*1791-†1869) als vader bruidegom
Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-†1867) als moeder bruidegom
Jan Dirks Sikkema [19883] (*1795-†1834) als vader bruid
Jantje Abrahams Boonstra [19884] (*1803-†1860) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019882

BS Geboorteregister Trijntje Sikkema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 september 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1008
blad 061
hierin
25 september 1824 Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-†1875) als kind
Jan Dirks Sikkema [19883] (*1795-†1834) als vader
Jantje Abrahams Boonstra [19884] (*1803-†1860) als moeder
Dossier:

BSO 0019882

BS Overlijdensregister Trijntje Sikkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 mei 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3019
hierin
15 mei 1875 Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-†1875) als overledene
Dossier:

BSH 0008194

BS Huwelijksregister Jan D Sikkema en Jantje Abr. Boonstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 augustus 1824
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2007
hierin
14 augustus 1824 Jan Dirks Sikkema [19883] (*1795-†1834) als bruidegom
Jantje Abrahams Boonstra [19884] (*1803-†1860) als bruid
Dossier:

BSO 0019884

BS Overlijdensregister Jantje Abrahams Boonstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 februari 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3015
blad 008
hierin
6 februari 1860 Jantje Abrahams Boonstra [19884] (*1803-†1860) als overledene
Dossier:

D 0019883

Doopboek Jan Dirks Sikkema (Doopboek)
doopplaats: Ried [FR]
periode: 25 oktober 1795
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 283
Gezindte: Herv.
aktenr. 932
hierin
25 oktober 1795 Jan Dirks Sikkema [19883] (*1795-†1834) als kind
Dossier:

BSO 0019883

BS Overlijdensregister Jan Dirks Sikkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 6 augustus 1834
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3008
blad 025
hierin
6 augustus 1834 Jan Dirks Sikkema [19883] (*1795-†1834) als overledene
Dossier:

BSG 0019885

BS Geboorteregister Antje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 12 februari 1846
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1019
blad 011
hierin
13 februari 1846 Antje Klases Faber [19885] (*1846-†1902) als kind
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-†1872) als vader
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-†1875) als moeder
Dossier:

BSO 0019885

BS Overlijdensregister Antje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 maart 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3033
hierin
5 maart 1902 Antje Klases Faber [19885] (*1846-†1902) als overledene
Dossier:

BSH 0008195

BS Huwelijksregister Pieter de Boer en Antje Kl Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 18 mei 1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2021
hierin
18 mei 1871 Pieter Ynzes de Boer [19886] (*1835-†1909) als bruidegom
Antje Klases Faber [19885] (*1846-†1902) als bruid
Ynze Klazes de Boer [19887] (*1795-†1861) als vader bruidegom
Neeltje Pieters Vellinga [19888] (*1802-†1882) als moeder bruidegom
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-†1872) als vader bruid
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-†1875) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019886

BS Geboorteregister Pieter de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 oktober 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1014
blad 070
hierin
29 oktober 1835 Pieter Ynzes de Boer [19886] (*1835-†1909) als kind
Ynze Klazes de Boer [19887] (*1795-†1861) als vader
Neeltje Pieters Vellinga [19888] (*1802-†1882) als moeder
Dossier: