Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0019886

BS Overlijdensregister Pieter de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 8 november 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3040
hierin
8 november 1909 Pieter Ynzes de Boer [19886] (*1835-1909) als overledene
Dossier:

BSH 0008196

BS Huwelijksregister Ynze Kl de Boer en Neeltje P Vellinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 16 mei 1824
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2007
hierin
16 mei 1824 Ynze Klazes de Boer [19887] (*1795-1861) als bruidegom
Neeltje Pieters Vellinga [19888] (*1802-1882) als bruid
Dossier:

D 0019888

Doopboek Neeltie Pieters Vellinga (Doopboek)
doopplaats: Wijnaldum [FR]
periode: 9 mei 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 113
Gezindte: Herv.
aktenr. 1764
hierin
9 mei 1802 Neeltje Pieters Vellinga [19888] (*1802-1882) als kind
Dossier:

BSO 0019888

BS Overlijdensregister Neeltje Vellinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 3 april 1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3021
hierin
3 april 1882 Neeltje Pieters Vellinga [19888] (*1802-1882) als overledene
Dossier:

D 0019887

Doopboek Ynze Klazes de Boer (Doopboek)
doopplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 17 oktober 1795
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 765
Gezindte: Doopsgez.
aktenr.34
hierin
17 oktober 1795 Ynze Klazes de Boer [19887] (*1795-1861) als kind
Dossier:

BSO 0019887

BS Overlijdensregister Ynze Klzes de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 10 april 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3016
hierin
11 april 1861 Ynze Klazes de Boer [19887] (*1795-1861) als overledene
Dossier:

BSO 0019889

BS Overlijdensregister levenloos kind De Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 29 december 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3018
hierin
31 december 1872 Doodgeb. kind de Boer [19889] (*1872-) als overledene
Pieter Ynzes de Boer [19886] (*1835-1909) als vader
Antje Klases Faber [19885] (*1846-1902) als moeder
Dossier:

BSG 0019890

BS Geboorteregister Ynze de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 6 augustus 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1034
hierin
7 augustus 1875 Ynze de Boer [19890] (*1875-) als kind
Pieter Ynzes de Boer [19886] (*1835-1909) als vader
Antje Klases Faber [19885] (*1846-1902) als moeder
Dossier:

BSH 0008197

BS Huwelijksregister Ynze de Boer en Lieske Mintje Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 22 juli 1899
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2035
hierin
22 juli 1899 Ynze de Boer [19890] (*1875-) als bruidegom
Lieske Mintje Faber [19891] (*1873-1935) als bruid
Pieter Ynzes de Boer [19886] (*1835-1909) als vader bruidegom
Antje Klases Faber [19885] (*1846-1902) als moeder bruidegom
AEde Faber [19892] (*1840-1902) als vader bruid
Klaaske Minnes Veenstra [Feenstra] [19893] (*1846-1914) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019891

BS Geboorteregister Lieske Mintje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 februari 1873
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1041
kind erkend bij huwelijk ouders
hierin
17 februari 1873 Lieske Mintje Faber [19891] (*1873-1935) als kind
AEde Faber [19892] (*1840-1902) als vader
Klaaske Minnes Veenstra [Feenstra] [19893] (*1846-1914) als moeder
Dossier:

BSO 0019891

BS Overlijdensregister Lieske Mintje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 augustus 1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3067
ovl te Leeuwarden
hierin
30 augustus 1935 Lieske Mintje Faber [19891] (*1873-1935) als overledene
Dossier:

BSO 0019891-1

BS Overlijdensregister Lieske Mintje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 23 augustus 1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3821
hierin
24 augustus 1935 Lieske Mintje Faber [19891] (*1873-1935) als overledene
Dossier:

BSG 0019894

BS Geboorteregister Pieter de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 25 januari 1900
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1048
tweeling
hierin
26 januari 1900 Pieter Ynzes de Boer [19894] (*1900-) als kind
Pieter Ynzes de Boer [19886] (*1835-1909) als vader
Antje Klases Faber [19885] (*1846-1902) als moeder
Dossier:

BSH 0008199

BS Huwelijksregister Pieter de Boer en Clara Maria Tuinstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 27 mei 1926
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2054
hierin
27 mei 1926 Pieter Ynzes de Boer [19894] (*1900-) als bruidegom
Clara Maria Tuinstra [19895] (*1893-) als bruid
Ynze de Boer [19890] (*1875-) als vader bruidegom
Lieske Mintje Faber [19891] (*1873-1935) als moeder bruidegom
Schelte Tuinstra [19896] (*1863-1935) als vader bruid
Maartje de Vries [19897] (*1865-1929) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019895

BS Geboorteregister Clara Maria Tuinstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 2 mei 1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1041
hierin
2 mei 1893 Clara Maria Tuinstra [19895] (*1893-) als kind
Schelte Tuinstra [19896] (*1863-1935) als vader
Maartje de Vries [19897] (*1865-1929) als moeder
Dossier:

BSH 0008200

BS Huwelijksregister Schelte Tuinstra en Maartje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 27 juli 1889
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2028
hierin
27 juli 1889 Schelte Tuinstra [19896] (*1863-1935) als bruidegom
Maartje de Vries [19897] (*1865-1929) als bruid
Dossier:

BSG 0019897

BS Geboorteregister Maartje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 11 november 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1038
hierin
13 november 1865 Maartje de Vries [19897] (*1865-1929) als kind
Dossier:

BSO 0019897

BS Overlijdensregister Maartje de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 5 oktober 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3050
hierin
5 oktober 1929 Maartje de Vries [19897] (*1865-1929) als overledene
Dossier:

BSG 0019896

BS Geboorteregister Schelte Tuinstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 9 juni 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1028
hierin
10 juni 1863 Schelte Tuinstra [19896] (*1863-1935) als kind
Dossier:

BSO 0019896

BS Overlijdensregister Schelte Tuinstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18 juni 1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3821
hierin
18 juni 1935 Schelte Tuinstra [19896] (*1863-1935) als overledene
Dossier: