Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0019906

BS Geboorteregister Klaas Klazenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 27 april 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1022
hierin
28 april 1856 Klaas Klazinga [19906] (*1856-1923) als kind
Dossier:

BSH 0008202

BS Huwelijksregister Rinnert Winder en Trijntje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 21 september 1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 2031
aktenr. 111/1-1
hierin
21 september 1876 Rinnert Rinses Winder [19902] (*1843-1933) als bruidegom
Trijntje Abrahams de Vries [19903] (*1842-1934) als bruid
Rinse Rinnerts Winder [19908] (*1812-1893) als vader bruidegom
Jeltje Herkes Faber [19909] (*1814-1897) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH 0008205

BS Huwelijksregister Rinse R Winder en Jeltje H Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 23 mei 1841
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.n.r. 2006
hierin
23 mei 1841 Rinse Rinnerts Winder [19908] (*1812-1893) als bruidegom
Jeltje Herkes Faber [19909] (*1814-1897) als bruid
Herke Watzes Faber [19910] (*1789-1867) als vader bruid
Gettie [Geertje]Gerrits Faber [19911] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0008206

Trouwboek Herke W Faber en Gettie G Faber (Trouwboek)
trouwplaats: Franeker [FR]
periode: 8 oktober 1808
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 252
OTR Gerecht Franeker
hierin
8 oktober 1808 Herke Watzes Faber [19910] (*1789-1867) als bruidegom
Gettie [Geertje]Gerrits Faber [19911] (-) als bruid
Watse Hayes Faber [19912] (~1760-1814) als vader bruidegom
Wikkje Herkes [ook Gerkes] [19913] (-) als moeder bruidegom
Haye Faber [19914] (-) als vader bruidegom
Tietje Watsis [19915] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0008206-1

Trouwboek Herke W Faber en Getje G Faber (Trouwboek)
trouwplaats: Franeker [FR]
periode: 23 oktober 1808
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 264
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
23 oktober 1808 Herke Watzes Faber [19910] (*1789-1867) als bruidegom
Gettie [Geertje]Gerrits Faber [19911] (-) als bruid
Dossier:

BSO 0019910

BS Overlijdensregister Herke Watses Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 25 juli 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3014
hierin
25 juli 1867 Herke Watzes Faber [19910] (*1789-1867) als overledene
Dossier:

T 0008207

Trouwboek Watse Hayes Faber en Wikkjee Herkes (Trouwboek)
trouwplaats: Franeker [FR]
periode: 5 oktober 1782
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 251
OTR Gerecht Franeker
hierin
5 oktober 1782 Watse Hayes Faber [19912] (~1760-1814) als bruidegom
Wikkje Herkes [ook Gerkes] [19913] (-) als bruid
Haye Faber [19914] (-) als vader bruidegom
Tietje Watsis [19915] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0008208

Trouwboek Haye Faber en Tietje Watsis (Trouwboek)
trouwplaats: Franeker [FR]
periode: 30 oktober 1756
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 249
OTR Gerecht Franeker;
aktenr. 538
hierin
30 oktober 1756 Haye Faber [19914] (-) als bruidegom
Tietje Watsis [19915] (-) als bruid
Dossier:

D 0019912

Doopboek Watze Hayes Faber (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 19 oktober 1760
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 258
Gezindte: Herv.
aktenr. 1525
hierin
19 oktober 1760 Watse Hayes Faber [19912] (~1760-1814) als kind
Haye Faber [19914] (-) als vader
Tietje Watsis [19915] (-) als moeder
Dossier:

D 0019916

Doopboek Antje Haijes Faber (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 12 december 1762
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 258
Gezindte: Herv.
aktenr. 1686
hierin
12 december 1762 Antje Haijes Faber [19916] (~1762-) als kind
Haye Faber [19914] (-) als vader
Tietje Watsis [19915] (-) als moeder
Dossier:

D 0019917

Doopboek Lysbeth Hayes Faber (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 28 januari 1767
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 258
Gezindte: Herv.
aktenr. 1987
hierin
28 januari 1767 Lysbeth Hayes Faber [19917] (~1767-) als kind
Haye Faber [19914] (-) als vader
Tietje Watsis [19915] (-) als moeder
Dossier:

D 0019918

Doopboek Gellof Hayes Faber (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 13 december 1769
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 258
Gezindte: Herv.
aktenr. 2234
hierin
13 december 1769 Gellof Hayes Faber [19918] (~1769-) als kind
Haye Faber [19914] (-) als vader
Tietje Watsis [19915] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019912

BS Overlijdensregister Watze Hayes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 5 januari 1814
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3001
blad 001
hierin
7 januari 1814 Watse Hayes Faber [19912] (~1760-1814) als overledene
Dossier:

D 0019919

Doopboek Gerke Watzes Faber (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 22 augustus 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 259
Gezindte: Herv.
aktenr. 837
hierin
22 augustus 1787 Gerke Watzes Faber [19919] (*1787-) als kind
Watse Hayes Faber [19912] (~1760-1814) als vader
Wikkje Herkes [ook Gerkes] [19913] (-) als moeder
Dossier:

D 0019920

Doopboek Haje Watzes Faber (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 6 augustus 1783
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 259
Gezindte: Herv.
aktenr.500
hierin
1 oktober 1783 Haje Watzes Faber [19920] (*1783-) als kind
Watse Hayes Faber [19912] (~1760-1814) als vader
Wikkje Herkes [ook Gerkes] [19913] (-) als moeder
Dossier:

T 0008209

Trouwboek Haye W Faber en Elizabeth J Schaap (Trouwboek)
trouwplaats: Franeker [FR]
periode: 28 april 1811
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 252
OTR Gerecht Franeker;
bevestiging huwelijk
hierin
28 april 1811 Haje Watzes Faber [19920] (*1783-) als bruidegom
Elizabeth [Lijske] Jans Schaap [19921] (*1780-1830) als bruid
Watse Hayes Faber [19912] (~1760-1814) als v vader bruidegom
Wikkje Herkes [ook Gerkes] [19913] (-) als m moeder bruidegom
Jan Lolkes Schaap [19922] (~1754-1811) als vader bruid
Geertje Hendriks Winsma [19923] (*1755-1821) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0008209-1

BS Huwelijksregister Haye W Faber en Elizabeth J Schaap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 28 april 1811
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2001
hierin
28 april 1811 Haje Watzes Faber [19920] (*1783-) als bruidegom
Elizabeth [Lijske] Jans Schaap [19921] (*1780-1830) als bruid
Dossier:

D 0019921

Doopboek Elizabeth Jans Schaap (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 11 oktober 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 259
Gezindte: Herv.
hierin
25 oktober 1780 Elizabeth [Lijske] Jans Schaap [19921] (*1780-1830) als kind
Jan Lolkes Schaap [19922] (~1754-1811) als vader
Geertje Hendriks Winsma [19923] (*1755-1821) als moeder
Dossier:

BSO 0019921

BS Overlijdensregister Elizabeth Jans Schaap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 29 januari 1830
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 3007
blad 007b
hierin
30 januari 1830 Elizabeth [Lijske] Jans Schaap [19921] (*1780-1830) als overledene
Dossier:

T 0008210

Trouwboek Jan L Schaap en Geertje H Winsma (Trouwboek)
trouwplaats: Franeker [FR]
periode: 20 november 1779
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 250
OTR Gerecht Franeker;
aktenr. 583
hierin
20 november 1779 Jan Lolkes Schaap [19922] (~1754-1811) als bruidegom
Geertje Hendriks Winsma [19923] (*1755-1821) als bruid
Dossier: