Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0019128

Doopboek Maaike Minnes Minnema (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 27 maart 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: herv.
aktenr. 1366
hierin
27 maart 1780 Maaike Minnes Minnema [19128] (*1780-1813) als kind
Dossier:

BSO 0019128

BS Overlijdensregister Maaike Minnes Minnema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 juni 1813
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3002
blad 005
hierin
28 juni 1813 Maaike Minnes Minnema [19128] (*1780-1813) als overledene
Dossier:

T 0008109

Trouwboek Minne M Minnema en Antje J vd Woude (Trouwboek)
trouwplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 30 april 1775
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 158
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
30 april 1775 Minne Minnes Minnema [19679] (-) als bruidegom
Antje Jans van de Woude [19680] (-) als bruid
Dossier:

T 0008109-1

Trouwboek Minne M Minnema en Antje J vd Woude (Trouwboek)
trouwplaats: Britsum [FR]
periode: 30 april 1775
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 460
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
30 april 1775 Minne Minnes Minnema [19679] (-) als bruidegom
Antje Jans van de Woude [19680] (-) als bruid
Dossier:

D 0019678

Doopboek Antje Meinderts Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 12 maart 1809
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2674
hierin
12 maart 1809 Antje Meinderts Wiersma [19678] (*1809-) als kind
Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als vader
Maaike Minnes Minnema [19128] (*1780-1813) als moeder
Dossier:

D 0019684

Doopboek Minne Meinderts Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 januari 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2721
hierin
1 januari 1811 Minne Meinderts Wiersma [19684] (~1811-) als kind
Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als vader
Maaike Minnes Minnema [19128] (*1780-1813) als moeder
Dossier:

BSH 0008110

BS Huwelijksregister Meindert Sj Wiersma en Grietje H Hollander (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 mei 1816
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2002
hierin
11 mei 1816 Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als bruidegom
Grietje Hessels Hollander [19685] (*1778-1855) als bruid
Sjoerd Wybes Wiersma [19681] (-1797) als vader bruidegom
Trijntje Gerbens [19682] (-) als moeder bruidegom
Hessel Hibbes Hollander [19686] (~1742-) als vader bruid
Trijntje Binnes [19687] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0008111

Trouwboek Hessel H Hollander en Trijntje Binnes (Trouwboek)
trouwplaats: Bergum [FR]
periode: 17 augustus 1777
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 704
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
aktenr. 1552
hierin
17 augustus 1777 Hessel Hibbes Hollander [19686] (~1742-) als bruidegom
Trijntje Binnes [19687] (-) als bruid
Dossier:

D 0019686

Doopboek Hessel Hibbes Hollander (Doopboek)
doopplaats: Veenwouden [FR]
periode: 12 november 1742
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: Herv.
hierin
12 november 1742 Hessel Hibbes Hollander [19686] (~1742-) als kind
Dossier:

D 0019685

Doopboek Grietje Hessels Hollander (Doopboek)
doopplaats: Veenwouden [FR]
periode: 24 januari 1779
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 159
Gezindte: Herv.
aktenr. 333
hierin
24 januari 1779 Grietje Hessels Hollander [19685] (*1778-1855) als kind
Hessel Hibbes Hollander [19686] (~1742-) als vader
Trijntje Binnes [19687] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019685

BS Overlijdensregister Grietje Hessels Hollander (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 februari 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
blad 009
hierin
19 februari 1855 Grietje Hessels Hollander [19685] (*1778-1855) als overledene
Dossier:

BSG 0019688

BS Geboorteregister Johannes Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 januari 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1006
blad 009
hierin
26 januari 1822 Johannes Meinderts Wiersma [19688] (*1822-1856) als kind
Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als vader
Grietje Hessels Hollander [19685] (*1778-1855) als moeder
Dossier:

BSO 0019688

BS Overlijdensregister Johannes Mijndert Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leiden [ZH]
periode: 22 december 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Erfgoed Leiden e.O.
Inventarisnr.: arch.nr. 515, inv.nr. 4977
hierin
22 december 1856 Johannes Meinderts Wiersma [19688] (*1822-1856) als overledene
Dossier:

BSO 0019688-1

BS Overlijdensregister Johannes Mijndert Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 januari 1857
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
ovl. te Leiden
blad 002
hierin
23 juni 1857 Johannes Meinderts Wiersma [19688] (*1822-1856) als overledene
Dossier:

BSH 0008112

BS Huwelijksregister Johannes M Wiersma en Akke C vd Woude (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 april 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2012
hierin
20 april 1848 Johannes Meinderts Wiersma [19688] (*1822-1856) als bruidegom
Akke Cornelis van der Woude [19689] (*1827-1891) als bruid
Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als vader bruidegom
Grietje Hessels Hollander [19685] (*1778-1855) als m moeder bruidegom
Cornelis Sapes van der Woude [19690] (*1791-1870) als vader bruid
Corneliske Klases Sikma [19691] (*1792-1875) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0008113

BS Huwelijksregister Cornelis S vd Woude en Corneliske Kl Sikma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 juni 1821
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tesoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2005
hierin
3 juni 1821 Cornelis Sapes van der Woude [19690] (*1791-1870) als bruidegom
Corneliske Klases Sikma [19691] (*1792-1875) als bruid
Dossier:

D 0019691

Doopboek Corneliske Klases Sikma (Doopboek)
doopplaats: Oudkerk [FR]
periode: 13 mei 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 717
Gezindte: Herv.
aktenr. 1633
hierin
13 mei 1792 Corneliske Klases Sikma [19691] (*1792-1875) als kind
Dossier:

BSO 0019691

BS Overlijdensregister Korneliske Klazes Sikma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 maart 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
23 maart 1875 Corneliske Klases Sikma [19691] (*1792-1875) als overledene
Dossier:

D 0019690

Doopboek Cornelis Sapes van der Woude (Doopboek)
doopplaats: Roodkerk [FR]
periode: 15 mei 1791
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 717
Gezindte: Herv.
aktenr. 1616
hierin
15 mei 1791 Cornelis Sapes van der Woude [19690] (*1791-1870) als kind
Dossier:

BSO 0019690

BS Overlijdensregister Kornelis Sapes van der Woude (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 augustus 1870
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3017
hierin
8 augustus 1870 Cornelis Sapes van der Woude [19690] (*1791-1870) als overledene
Dossier: