Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0021755

BS Overlijdensregister Tjerk Medenblik (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 maart 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3020
hierin
1 april 1884 Tjerk Harts Medenblik [21755] (*1815-1884) als overledene
Dossier:

BSH 0009027

BS Huwelijksregister Jilles S Wiersma en Barber M de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1815
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2044
hierin
14 mei 1815 Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als bruidegom
Barber Martens de Vries [21924] (-) als bruid
Sieds Jilles Wiersma [21925] (~1736-1817) als vader bruidegom
Ytje Jans [21926] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

D 0021923

Doopboek Jilles Sydzes Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 25 februari 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2119
hierin
25 februari 1787 Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als kind
Sieds Jilles Wiersma [21925] (~1736-1817) als vader
Ytje Jans [21926] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0021923

BS Overlijdensregister Jilles Siedses Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 maart 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3017
hierin
30 maart 1872 Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als overledene
Dossier:

T 0009028

Trouwboek Sieds Jilles Wiersma & Ytje Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 13 mei 1764
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 38, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
aktenr. 698
hierin
13 mei 1764 Sieds Jilles Wiersma [21925] (~1736-1817) als bruidegom
Ytje Jans [21926] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0021756

BS Geboorteregister Trijntje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 oktober 1818
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 060
hierin
1 november 1818 Trijntje Jilles Wiersma [21756] (*1818-1888) als kind
Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als vader
Barber Martens de Vries [21924] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0021756

BS Overlijdensregister Trijntje Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 2 februari 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3021
hierin
2 maart 1888 Trijntje Jilles Wiersma [21756] (*1818-1888) als overledene
Dossier:

BSG 0021717

DoopboekRindert Pieters Braaksma (Doopboek)
doopplaats: Wetzens [FR]
periode: 25 mei 1783
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 527
Gezindte: Herv.
aktenr. 926
hierin
25 mei 1783 Rindert Pieters Braaksma [21717] (*1783-1853) als kind
Dossier:

BSO 0021717

BS Overlijdensregister Rindert Pieters Braaksma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 september 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 025
hierin
21 september 1853 Rindert Pieters Braaksma [21717] (*1783-1853) als overledene
Dossier:

D 0021718

Doopboek Tryntje Pieters Schaafsma (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 21 juli 1782
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
aktenr. 1421
hierin
21 juli 1782 Trijntje Pieters Schaafsma [21718] (*1782-1841) als kind
Dossier:

D 0021709

Doopboek Trijntje Takes Martens (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 6 november 1785
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
aktenr. 3562
hierin
6 november 1785 Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als kind
Dossier:

BSO 0021709

BS Overlijdensregister TRijntje Taekes Martens (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 november 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3012
hierin
18 november 1854 Trijntje Takes Martens [21709] (*1785-1854) als overledene
Dossier:

BSO 0021718

BS Overlijdensregister Trijntje Pieters Schaafsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 december 1841
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3008
hierin
9 december 1841 Trijntje Pieters Schaafsma [21718] (*1782-1841) als overledene
Dossier:

BSO 0019861

BS Overlijdensregister Ate Taetses Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 juni 1869
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3018
hierin
7 juni 1869 Ate Taedses Faber [19861] (*1791-1869) als overledene
Dossier:

BSO 0019860

BS Overlijdensregister Dirk Taadzes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 22 november 1817
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3006
blad 059
hierin
24 november 1817 Durk Taetses Faber [19860] (*1788-1817) als overledene
Dossier:

D 0019849

Doopboek Sijbren Herkes Bijlsma (Doopboek)
doopplaats: Wijnaldum [FR]
periode: 18 september 1774
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 113
Gezindte: Herv.
aktenr. 1503
hierin
18 september 1774 Sijbren Herkes Bijlsma [19849] (*1774-1837) als kind
Dossier:

BSO 0019849

BS Overlijdensregister Sybren Herkes Bijlsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 15 april 1837
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3009
blad 013
hierin
17 april 1837 Sijbren Herkes Bijlsma [19849] (*1774-1837) als overledene
Dossier:

BSG 0019848

BS Geboorteregister Feikje Bijlsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 8 juli 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1004
blad 016
hierin
9 juli 1814 Feikje Sybrens Bijlsma [19848] (*1814-1896) als kind
Sijbren Herkes Bijlsma [19849] (*1774-1837) als vader
Trijntje Taetses Faber [19850] (*1789-1823) als moeder
Dossier:

BSO 0019847

BS Overlijdensregister Gerrit Pieters Fennema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 5 november 1859
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3008
blad 033
hierin
7 november 1859 Gerrit Pieters Fennema [19847] (*1805-1859) als overledene
Dossier:

T 0009025

Trouwboek Pytter Gerryts en Janke Saakes (Trouwboek)
trouwplaats: Blija [FR]
periode: 3 november 1799
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 227
Gezindte: Herv.
3e proclamatie; met attestatie naar Genum
hierin
3 november 1799 Pieter Gerrits Fennema [19855] (-) als bruidegom
Janke Sakes [19856] (-) als bruid
Dossier: