Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0019847

Doopboek Gerrijt Pieters Fennema (Doopboek)
doopplaats: Ferwerd [FR]
periode: 8 december 1805
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 230
Gezindte: Herv.
aktenr. 977
hierin
8 december 1805 Gerrit Pieters Fennema [19847] (*1805-1859) als kind
Pieter Gerrits Fennema [19855] (-) als vader
Janke Sakes [19856] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019848

BS Overlijdensregister Feikje Bijlsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 29 mei 1896
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3027
hierin
30 mei 1896 Feikje Sybrens Bijlsma [19848] (*1814-1896) als overledene

BSG 0019902

BS Geboorteregister Rinnert Winder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 8 juli 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 1010
blad 051
hierin
10 juli 1843 Rinnert Rinses Winder [19902] (*1843-1933) als kind
Rinse Rinnerts Winder [19908] (*1812-1893) als vader
Jeltje Herkes Faber [19909] (*1814-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0019902

BS Overlijdensregister Rinnert Winder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 7 april 1933
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3071
hierin
8 april 1933 Rinnert Rinses Winder [19902] (*1843-1933) als overledene
Dossier:

BSO 0019903

BS Overlijdensregister Trijntje de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 19 mei 1934
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3072
hierin
22 mei 1934 Trijntje Abrahams de Vries [19903] (*1842-1934) als overledene
Dossier:

BSG 0019903

BS Geboorteregister Trijntje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 februari 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1017
hierin
5 februari 1842 Trijntje Abrahams de Vries [19903] (*1842-1934) als kind
Dossier:

T 0009029

Trouwboek Siee J Kuipers en Rinske S Wiersma (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 10 juni 1798
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr.165
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
aktenr. 747
hierin
10 juni 1798 Siebe Jans Kuipers [21927] (-) als bruidegom
Rinske Sijdzes Wiersma [21928] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0020327

BS Geboorteregister Reinder Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 juli 1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1012
blad 048
hierin
6 juli 1833 Reinder Reinders Dijkstra [20327] (*1833-1914) als kind
Dossier:

BSO 0020327

BS Overlijdensregister Reinder Reinders Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 januari 1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3044
hierin
7 januari 1914 Reinder Reinders Dijkstra [20327] (*1833-1914) als overledene
Dossier:

BSG 0020328

BS Geboorteregister Folkjen Kristiaans Kuipers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 6 november 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01,inv.nr. 1011
blad 093
hierin
8 november 1830 Folkje Christiaans Kuipers [20328] (*1830-1897) als kind
Dossier:

BSO 0020328

BS Overlijdensregister Folkje Christiaans Kuipers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 juli 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3027
hierin
6 juli 1897 Folkje Christiaans Kuipers [20328] (*1830-1897) als overledene
Dossier:

BSG 0019774

BS Geboorteregister Johannes Theunis Oostenbrug (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 11 december 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1041
hierin
13 december 1872 Johannes Theunis Oostenbrug [19774] (*1872-1893) als kind
Theunis Sytzes Oostenbrug [19693] (*1842-1912) als vader
Grietje Johannes Wiersma [19692] (*1849-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0019774

BS Overlijdensregister Johannes Theunis Oostenbrug (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 12 mei 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3030
hierin
13 mei 1893 Johannes Theunis Oostenbrug [19774] (*1872-1893) als overledene
Dossier:

BSG 0019775

BS Geboorteregister Kornelis Theunis Oostenbrug (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 2 juni 1874
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1042
hierin
4 juni 1874 Kornelis Theunis Oostenbrug [19775] (*1874-1930) als kind
Theunis Sytzes Oostenbrug [19693] (*1842-1912) als vader
Grietje Johannes Wiersma [19692] (*1849-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0019775

BS Overlijdensregister Kornelis Theunis Oostenbrug (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 oktober 1930
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3063
hierin
9 oktober 1930 Kornelis Theunis Oostenbrug [19775] (*1874-1930) als overledene
Dossier:

BSH 0008151

BS Huwelijksregister Kornelis Th Oostenbrug en Jantje Feddema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 mei 1899
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2032
hierin
6 mei 1899 Kornelis Theunis Oostenbrug [19775] (*1874-1930) als bruidegom
Jantje Feddema [19776] (*1870-1947) als bruid
Theunis Sytzes Oostenbrug [19693] (*1842-1912) als vader bruidegom
Grietje Johannes Wiersma [19692] (*1849-1897) als moeder bruidegom
Aant Pieters Feddema [19777] (*1831-1909) als vader bruid
Trijntje Jans Wiedema [19778] (*1836-1929) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019776

BS Geboorteregister Jantje Feddema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 28 oktober 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1036
hierin
29 oktober 1870 Jantje Feddema [19776] (*1870-1947) als kind
Aant Pieters Feddema [19777] (*1831-1909) als vader
Trijntje Jans Wiedema [19778] (*1836-1929) als moeder
Dossier:

BSO 0019776

BS Overlijdensregister Jantje Feddema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 19 maart 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5496-5497
hierin
20 maart 1947 Jantje Feddema [19776] (*1870-1947) als overledene
Dossier:

BSH 0008152

BS Huwelijksregister Aant P Feddema en Trijntje Wiedema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 7 mei 1864
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2018
hierin
7 mei 1864 Aant Pieters Feddema [19777] (*1831-1909) als bruidegom
Trijntje Jans Wiedema [19778] (*1836-1929) als bruid
Dossier:

BSG 0019778

BS Geboorteregister Trijntje Wiedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 12 mei 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1013
hierin
14 mei 1836 Trijntje Jans Wiedema [19778] (*1836-1929) als kind
Dossier: