Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0008172

Trouwboek Klaas Jans en Gertje Lolkes (Trouwboek)
trouwplaats: Ee [FR]
periode: 15 december 1765
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 535
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
aktenr. 95
hierin
15 december 1765 Klaas Jans Jansma [19828] (~1727-1814) als bruidegom
Gertje Lolkes [19829] (*1749-1809) als bruid
Dossier:

B 0019829

Begraafboek Gertje Lolkes (Begraafboek)
begraafplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 maart 1809
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 526
overledene was gealimenteerd
aktenr. 564
hierin
15 maart 1809 Gertje Lolkes [19829] (*1749-1809) als overledene
Dossier:

D 0019828

Doopboek Claas Jans Jansma (Doopboek)
doopplaats: Ee [FR]
periode: 15 juni 1727
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 534
Gezindte: Herv.
aktenr. 1234
hierin
15 juni 1727 Klaas Jans Jansma [19828] (~1727-1814) als kind
Jan Bartels Jansma [19830] (-) als vader
Beertje Klases [19831] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019828

BS Overlijdensregister Klaas Jans Jansma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 juni 1814
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3002
blad 7
hierin
20 juni 1814 Klaas Jans Jansma [19828] (~1727-1814) als overledene
Dossier:

D 0019827

Doopboek Lolke Claases Jansma (Doopboek)
doopplaats: Ee [FR]
periode: 12 april 1772
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 534
Gezindte: Herv.
aktenr. 1920
hierin
12 april 1772 Lolke Klaeses Jansma [19827] (~1772-1843) als kind
Klaas Jans Jansma [19828] (~1727-1814) als vader
Gertje Lolkes [19829] (*1749-1809) als moeder
Dossier:

BSG 0019932

BS Geboorteregister Roelof Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 4 september 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1001
hierin
5 september 1814 Roelof Christoffels Kroeger [19932] (*1814-1861) als kind
Christoffel Kroeger [19933] (-) als vader
Johanna Johannes Gubles [19934] (*1770-1829) als moeder
Dossier:

BSG 0021939

BS Geboorteregister Aaltje Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 7 augustus 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1006
blad 055
hierin
10 augustus 1829 Aaltje Atses Kroeger [21939] (*1829-1855) als kind
Atse Christoffels Kroeger [22010] (*1802-) als vader
Djieuwke Sytses Jonkman [22011] (*1793-1834) als moeder
Dossier:

D 0019934

Doopboek Johanna Joannis Gubbels (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 12 maart 1770
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 271
Gezindte: R.K.
aktenr. 1353
hierin
12 maart 1770 Johanna Johannes Gubles [19934] (*1770-1829) als kind
Joannis Gubles [21942] (-) als vader
Susanna Arents [21943] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019932

BS Overlijdensregister Roelof Christoffels Kroeger (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 22 december 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3012
hierin
23 december 1861 Roelof Christoffels Kroeger [19932] (*1814-1861) als overledene
Dossier:

BSH 0009034

BS Huwelijksregister Roelof Chr Kroeger en Aaltje A Kroeger (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 18 juni 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2009
toestemming verleend bij K.B. d.d. 15 mei 1854 nr. 25 voor aangaan van huwelijk tussen oom en nicht
hierin
18 juni 1854 Roelof Christoffels Kroeger [19932] (*1814-1861) als bruidegom
Aaltje Atses Kroeger [21939] (*1829-1855) als bruid
Christoffel Kroeger [19933] (-) als vader bruidegom
Johanna Johannes Gubles [19934] (*1770-1829) als moeder bruidegom
Atse Christoffels Kroeger [22010] (*1802-) als vader bruid
Djieuwke Sytses Jonkman [22011] (*1793-1834) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0021939

BS Overlijdensregister Aaltje Atses Kroeger (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 5 oktober 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3010
blad 054
hierin
6 oktober 1855 Aaltje Atses Kroeger [21939] (*1829-1855) als overledene
Dossier:

BSH 0009069

BS Huwelijksregister Atse Chr Kroeger en Djieuwke S Jonkman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 26 mei 1822
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2002
hierin
26 mei 1822 Atse Christoffels Kroeger [22010] (*1802-) als bruidegom
Djieuwke Sytses Jonkman [22011] (*1793-1834) als bruid
Dossier:

D 0022010

Doopboek Atse Christoffels Kroeger (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 24 februari 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28
Gezindte: Herv.
hierin
24 februari 1802 Atse Christoffels Kroeger [22010] (*1802-) als kind
Dossier:

D 0022011

DoopboekDiuwke Sytses Jonkman (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 11 december 1793
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 260
Gezindte: Herv.
aktenr. 68
hierin
11 december 1793 Djieuwke Sytses Jonkman [22011] (*1793-1834) als kind
Dossier:

BSO 0022011

BS Overlijdensregister Djieuwke Sytses Jonkman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 17 januari 1834
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3005
blad 002
hierin
17 januari 1834 Djieuwke Sytses Jonkman [22011] (*1793-1834) als overledene
Dossier:

BSG 0022012

BS Geboorteregister Dieuwke Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 4 juni 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1017
blad 055
hierin
4 juni 1855 Dieuwke Roelofs Kroeger [22012] (*1855-) als kind
Roelof Christoffels Kroeger [19932] (*1814-1861) als vader
Aaltje Atses Kroeger [21939] (*1829-1855) als moeder
Dossier:

BSH 0009070

BS Huwelijksregister Jarig F vd Velde en Dieuwke Kroeger (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 22 februari 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 2018
hierin
22 februari 1883 Jarig Folkerts van der Velde [22013] (*1857-1944) als bruidegom
Dieuwke Roelofs Kroeger [22012] (*1855-) als bruid
Folkert Jarigs van der Velde [22014] (*1813-1893) als vader bruidegom
Froukje Aukes Boonstra [22015] (*1833-1925) als moeder bruidegom
Roelof Christoffels Kroeger [19932] (*1814-1861) als vader bruid
Aaltje Atses Kroeger [21939] (*1829-1855) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022013

BS Geboorteregister Jarig Folkerts van der Velde (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 7 juli 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1015
blad 030
hierin
9 juli 1857 Jarig Folkerts van der Velde [22013] (*1857-1944) als kind
Folkert Jarigs van der Velde [22014] (*1813-1893) als vader
Froukje Aukes Boonstra [22015] (*1833-1925) als moeder
Dossier:

BSO 0022013

BS Overlijdensregister Jarig Folkerts van der Velde (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Haskerland [FR]
periode: 14 juli 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-16, inv.nr. 3095
hierin
17 juli 1944 Jarig Folkerts van der Velde [22013] (*1857-1944) als overledene
Dossier:

BSH 0009071

BS Huwelijksregister Folkert J vd Velde en Froukje A Boonstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 3 december 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 2010
hierin
3 december 1854 Folkert Jarigs van der Velde [22014] (*1813-1893) als bruidegom
Froukje Aukes Boonstra [22015] (*1833-1925) als bruid
Dossier: