Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008235

BS Huwelijksregister Jentje Wybrandi en Tjitske Keestra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 12 juni 1853
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 2017
hierin
12 juni 1853 Jentje Wybrandi [19985] (*1827-1906) als bruidegom
Tjitske Romkes Keestra [19986] (*1829-1907) als bruid
Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als vader bruidegom
Aaltje Faber Schoonlingen [19973] (*1801-1875) als moeder bruidegom
Romke Jans Keestra [19987] (*1796-1871) als vader bruid
Fokjen Durks Sjollema [19988] (*1801-1881) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019986

BS Geboorteregister Tjitske Keestra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 17 juli 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 1012
hierin
18 juli 1829 Tjitske Romkes Keestra [19986] (*1829-1907) als kind
Romke Jans Keestra [19987] (*1796-1871) als vader
Fokjen Durks Sjollema [19988] (*1801-1881) als moeder
Dossier:

BSO 0019986

BS Overlijdensregister Tjitske Keestra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 5 maart 1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3793
hierin
5 maart 1907 Tjitske Romkes Keestra [19986] (*1829-1907) als overledene
Dossier:

BSH 0008236

BS Huwelijksregister Romke J Keestra en Fokjen D Sjollema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 9 april 1823
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 2007
hierin
9 april 1823 Romke Jans Keestra [19987] (*1796-1871) als bruidegom
Fokjen Durks Sjollema [19988] (*1801-1881) als bruid
Dossier:

LR 0019988

Lidmatenregister Fokje Dirks Sjollema (Lidmatenregister)
Plaats: Schoterland [FR]
periode: 16 februari 1823
Archiefnaam: Lidmatenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 610
Gezindte: Doopsgezind
hierin
16 februari 1823 Fokjen Durks Sjollema [19988] (*1801-1881) als lidmaat
Dossier:

BSO 0019988

BS Overlijdensregister Fokje Dirks Sjollema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 augustus 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3767
hierin
15 augustus 1881 Fokjen Durks Sjollema [19988] (*1801-1881) als overledene
Dossier:

D 0019987

Doopboek Romke Jans Keestra (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 14 mei 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 1011
Gezindte: Doopsgez.
aktenr. 249
hierin
14 mei 1796 Romke Jans Keestra [19987] (*1796-1871) als kind
Dossier:

BSO 0019987

BS Overlijdensregister Romke Jans Keestra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 27 januari 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 3019
hierin
28 januari 1871 Romke Jans Keestra [19987] (*1796-1871) als overledene
Dossier:

BSG 0019989

BS Geboorteregister Heere Wybrandi (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 mei 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3404
hierin
28 mei 1855 Heere Wybrandi [19989] (*1855-1855) als kind
Jentje Wybrandi [19985] (*1827-1906) als vader
Tjitske Romkes Keestra [19986] (*1829-1907) als moeder
Dossier:

BSO 0019989

BS Overlijdensregister Heere Wybrandi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27 juni 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3741
hierin
28 juni 1855 Heere Wybrandi [19989] (*1855-1855) als overledene
Dossier:

BSG 0019990

BS Geboorteregister Cornelis Wybrandi (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 juni 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3378
hierin
19 juni 1829 Cornelis Wybrandi [19990] (*1829-1906) als kind
Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als vader
Aaltje Faber Schoonlingen [19973] (*1801-1875) als moeder
Dossier:

BSO 0019990

BS Overlijdensregister Cornelis Wybrandi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 9 februari 1906
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3792
hierin
10 februari 1906 Cornelis Wybrandi [19990] (*1829-1906) als overledene
Dossier:

BSH 0008237

BS Huwelijksregister Cornelis Wybrandi en Hiltje Eelkema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 23 mei 1863
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3588
hierin
23 mei 1863 Cornelis Wybrandi [19990] (*1829-1906) als bruidegom
Hiltje Eelkema [19991] (*1823-1906) als bruid
Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als vader bruidegom
Aaltje Faber Schoonlingen [19973] (*1801-1875) als moeder bruidegom
Theunis Jelles Eelkema [19992] (*1792-1864) als vader bruid
Wijtske Pieters Wijbrandi [19993] (*1797-1887) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019991

BS Geboorteregister Hiltje Eelkema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27 augustus 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3372
hierin
28 augustus 1823 Hiltje Eelkema [19991] (*1823-1906) als kind
Theunis Jelles Eelkema [19992] (*1792-1864) als vader
Wijtske Pieters Wijbrandi [19993] (*1797-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0019991

BS Overlijdensregister Hiltje Eelkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 december 1906
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3792
hierin
17 december 1906 Hiltje Eelkema [19991] (*1823-1906) als overledene
Dossier:

BSH 0008238

BS Huwelijksregister Teunis J Eelkema en Wytske P Wybrandi (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 30 januari 1822
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3547
hierin
30 januari 1822 Theunis Jelles Eelkema [19992] (*1792-1864) als bruidegom
Wijtske Pieters Wijbrandi [19993] (*1797-1887) als bruid
Pytter Wijbrandi [19994] (~1794-) als vader bruid
Hyltje Heeres Walstra [19995] (*1765-1835) als moeder bruid
Dossier:

T 0008239

Trouwboek Pytter Wyebrandy en Hyltje Heeres (Trouwboek)
trouwplaats: Nijehaske [FR]
periode: 23 september 1792
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 353
Gezindte: Herv.
a. aktenr. 507
b. bevestiging huwelijk
hierin
23 september 1792 Pytter Wijbrandi [19994] (~1794-) als bruidegom
Hyltje Heeres Walstra [19995] (*1765-1835) als bruid
Dossier:

BSO 0019995

BS Overlijdensregister Hiltje Heeres Walstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27 oktober 1835
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002l inv.nr. 3721
hierin
28 oktober 1835 Hyltje Heeres Walstra [19995] (*1765-1835) als overledene
Dossier:

LR 0019994

Lidmatenregister Pieter Wybrandi en Hiltje Heeres (Lidmatenregister)
Plaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 november 1794
Archiefnaam: Lidmatenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 1012
Gezindte: Doopsgezind
gedoopt op belijdenis
hierin
6 november 1794 Pytter Wijbrandi [19994] (~1794-) als lidmaat
Hyltje Heeres Walstra [19995] (*1765-1835) als lidmaat

D 0019993

Doopboek Wijtske Pieters Wybrandi (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 september 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 1011
Gezindte: Doopsgez.
hierin
6 september 1797 Wijtske Pieters Wijbrandi [19993] (*1797-1887) als kind
Pytter Wijbrandi [19994] (~1794-) als vader
Hyltje Heeres Walstra [19995] (*1765-1835) als moeder
Dossier: