Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0019993

BS Overlijdensregister Wytske Pieters Wybrandi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 5 mei 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3773
hierin
5 mei 1887 Wijtske Pieters Wijbrandi [19993] (*1797-1887) als overledene
Dossier:

D 0019992

Doopboek Theunis Jelles Eelkema (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 24 oktober 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 950
Gezindte: Herv.
a. doop in Jacobijnerkerk
b. aktenr. 1208
hierin
24 oktober 1792 Theunis Jelles Eelkema [19992] (*1792-1864) als kind
Dossier:

BSO 0019992

BS Overlijdensregister Theunis Jelles Eelkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 2 november 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3750
hierin
3 november 1864 Theunis Jelles Eelkema [19992] (*1792-1864) als overledene
Dossier:

D 0019974

Doopboek Heero Pieters Wybrandi (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 30 januari 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 1011
Gezindte: Doopsgez.
aktenr. 14
hierin
30 januari 1802 Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als kind
Pytter Wijbrandi [19994] (~1794-) als vader
Hyltje Heeres Walstra [19995] (*1765-1835) als moeder
Dossier:

BSO 0019974

BS Overlijdensregister Heero Pieters Wybrandi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 20 mei 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3761
hierin
22 mei 1875 Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als overledene
Dossier:

BSG 0019996

BS Geboorteregister Hein Blok Wybrandi (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 30 november 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3379
bij K.B. d.d. 25-8-1896, n. 35 toestemming verleend de geslachtsnaam te wijzigen in "Blok Wybrandi"
hierin
30 november 1830 Hein Blok Wybrandi [19996] (*1830-1906) als kind
Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als vader
Aaltje Faber Schoonlingen [19973] (*1801-1875)
Dossier:

BSO 0019996

BS Overlijdensregister Hein Blok Wybrandi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 14 december 1906
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3792
hierin
15 december 1906 Hein Blok Wybrandi [19996] (*1830-1906) als overledene
Dossier:

BSH 0008240

BS Huwelijksregister Hein Blok Wybrandi en Aaltje J Koopmans (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 3 juli 1879
Archiefnaam: Huwelijksakte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3604
kantmelding 1896 betr. wijziging familienaam bg van "Wybrandi" in "Blok Wybrandi"
hierin
3 juli 1879 Hein Blok Wybrandi [19996] (*1830-1906) als bruidegom
Aaltje Jelles Koopmans [19997] (*1831-1919) als bruid
Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als vader bruidegom
Aaltje Faber Schoonlingen [19973] (*1801-1875) als moeder bruidegom
Jelle Johannes Koopmans [19998] (*1772-1844) als vader bruid
Afke Martens de Boer [19999] (*1804-1875) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0008242

BS Huwelijksregister Hein Blok Wybrandi en Johanne Christine Martens (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 3 september 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3581
kantmelding betr. wijziging geslachtsnaam bg van " Wybrandi" in " Blok Wybrandi" 1896
hierin
3 september 1856 Hein Blok Wybrandi [19996] (*1830-1906) als bruidegom
Johanne Christine Martens [20000] (*1838-1877) als bruid
Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als vader bruidegom
Aaltje Faber Schoonlingen [19973] (*1801-1875) als moeder bruidegom
Johann Eilert Martens [20001] (*1801-1867) als vader bruid
Catharine Sophie Labohm [20002] (*1807-1892) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0020000

BS Overlijdensregister Johanne Christine Martens (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 juni 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3763
hierin
26 juni 1877 Johanne Christine Martens [20000] (*1838-1877) als overledene
Dossier:

BSH 0008241

BS Huwelijksregister Jelle J Koopmans en Aafke M de Boer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 9 mei 1827
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 2005
hierin
9 mei 1827 Jelle Johannes Koopmans [19998] (*1772-1844) als bruidegom
Afke Martens de Boer [19999] (*1804-1875) als bruid
Dossier:

BSO 0019998

BS Overlijdensregister Jelle Johannes Koopmans (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 1 november 1844
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3007
blad 015
hierin
4 november 1844 Jelle Johannes Koopmans [19998] (*1772-1844) als overledene
Dossier:

D 0019999

Doopboek Aafke Martens de Boer (Doopboek)
doopplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 1 maart 1835
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 735
Gezindte: Doopsgez.
hierin
1 maart 1835 Afke Martens de Boer [19999] (*1804-1875) als kind

BSO 0019999

BS Overlijdensregister Afke Martens de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 30 september 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3012
hierin
30 september 1875 Afke Martens de Boer [19999] (*1804-1875) als overledene
Dossier:

BSG 0019997

BS Geboorteregister Aaltje Jelles Koopmans (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 10 juli 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1007
blad 038
hierin
12 juli 1831 Aaltje Jelles Koopmans [19997] (*1831-1919) als kind
Jelle Johannes Koopmans [19998] (*1772-1844) als vader
Afke Martens de Boer [19999] (*1804-1875) als moeder
Dossier:

BSO 0019997

BS Overlijdensregister Aaltje Koopmans (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 26 juli 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Haags Gemeentearchief
hierin
28 juli 1919 Aaltje Jelles Koopmans [19997] (*1831-1919) als overledene
Dossier:

BSO 0020001

BS Overlijdensregister Johann Eilert Martens (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 3 januari 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3753
hierin
4 januari 1867 Johann Eilert Martens [20001] (*1801-1867) als overledene
Dossier:

BSO 0020002

BS Overlijdensregister Catharina Sophia Labohm (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1 april 1892
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3778
hierin
2 april 1892 Catharine Sophie Labohm [20002] (*1807-1892) als overledene
Dossier:

BSG 0020003

BS Geboorteregister Sophia Catharina Wybrandi (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 7 november 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3406
Bij K.B. 25-8-1896 geslachtsnaam gewijzigd van "Wybrandi" in "Blok Wybrandi"
hierin
9 november 1857 Sophia Catharina Blok Wybrandi [20003] (*1857-1950) als kind
Hein Blok Wybrandi [19996] (*1830-1906) als vader
Johanne Christine Martens [20000] (*1838-1877) als moeder
Dossier:

BSO 0020003

BS Overlijdensregister Sophia Catharina Blok Wijbrandi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Renkum [GE]
periode: 23 augustus 1950
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: toeg.nr. 0207, inv.nr. 33075
hierin
25 augustus 1950 Sophia Catharina Blok Wybrandi [20003] (*1857-1950) als overledene
Dossier: