Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0009104

BS Huwelijksregister Klaas H Wiersma en Froukje A Vellenga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 14 mei 1859
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 2010
hierin
14 mei 1859 Klaas Harmens Wiersma [22079] (*1832-1905) als bruidegom
Froukje Andries Vellenga [22080] (*1833-1911) als bruid
Harmen Dirks Wiersma [22081] (*1803-1861) als vader bruidegom
Djeuke Klaazes Kamsma [22082] (*1792-1854) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0022080

BS Geboorteregister Froukje Vellinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 28 maart 1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1005
blad 014
hierin
30 maart 1833 Froukje Andries Vellenga [22080] (*1833-1911) als kind
Dossier:

BSO 0022080

BS Overlijdensregister Froukje Vellenga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 30 januari 1911
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3032
hierin
1 februari 1911 Froukje Andries Vellenga [22080] (*1833-1911) als overledene
Dossier:

BSG 0022079

BS Geboortereregister Klaas Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 27 augustus 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1005
blad 030
hierin
30 augustus 1832 Klaas Harmens Wiersma [22079] (*1832-1905) als kind
Harmen Dirks Wiersma [22081] (*1803-1861) als vader
Djeuke Klaazes Kamsma [22082] (*1792-1854) als moeder
Dossier:

BSO 0022079

BS Overlijdensregister Klaas Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 26 maart 1905
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3026
hierin
28 maart 1905 Klaas Harmens Wiersma [22079] (*1832-1905) als overledene
Dossier:

BSH 0009105

BS Huwelijksregister Harmen D Wiersma en Djeuke Kl Kamsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 10 mei 1829
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr.2003
hierin
10 mei 1829 Harmen Dirks Wiersma [22081] (*1803-1861) als bruidegom
Djeuke Klaazes Kamsma [22082] (*1792-1854) als bruid
Dirk Jacobs Wiersma [22083] (*1772-1840) als vader bruidegom
Geeltje Hessels [22084] (*1777-1810) als moeder bruidegom
Dossier:

D 0022081

Doopboek Harmen Dirks Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Harlingen [FR]
periode: 29 mei 1803
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 329
Gezindte: Herv.
aktenr. 4775
hierin
29 mei 1803 Harmen Dirks Wiersma [22081] (*1803-1861) als kind
Dirk Jacobs Wiersma [22083] (*1772-1840) als vader
Geeltje Hessels [22084] (*1777-1810) als moeder
Dossier:

BSO 0022081

BS Overlijdensregister Harmen Dirks Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 17 december 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3008
blad 034
hierin
18 december 1861 Harmen Dirks Wiersma [22081] (*1803-1861) als overledene
Dossier:

T 0009106

Trouwboek Dirk Jakobs Wiersma en Geeltje Heszels (Begraafboek)
begraafplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 14 mei 1797
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 804
Gezindte: Herv.
a. aktenr. 466
b. bevestiging huwelijk
hierin
14 mei 1797 Dirk Jacobs Wiersma [22083] (*1772-1840) als bruidegom
Geeltje Hessels [22084] (*1777-1810) als bruid
Dossier:

D 0022083

Doopboek Dirk Jacobs Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Kimswerd [FR]
periode: 14 juni 1772
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 804
Gezindte: Herv.
aktenr. 637
hierin
14 juni 1772 Dirk Jacobs Wiersma [22083] (*1772-1840) als kind
Jacob Dirks Wiersma [22086] (-) als vader
Aukjen Joukes [22087] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0022083

BS Overlijdensregister Dirk Jacobs Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 25 februari 1840
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3004
blad 003
hierin
27 februari 1840 Dirk Jacobs Wiersma [22083] (*1772-1840) als overledene
Dossier:

BSH 0009107

BS Huwelijksregister Dirk J Wiersma en Klaaske P Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 20 april 1816
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2002
hierin
20 april 1816 Dirk Jacobs Wiersma [22083] (*1772-1840) als bruidegom
Klaaske Pieters Dijkstra [22085] (-) als bruid
Dossier:

B 0022084

Begraafboek Geeltje Hessels (Begraafboek)
begraafplaats: Barradeel [FR]
periode: 27 maart 1810
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 96
aktenr. 64
hierin
27 maart 1810 Geeltje Hessels [22084] (*1777-1810) als overledene
Dossier:

BSG 0022088

BS Geboorteregister Antje Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 25 juni 1907
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1043
hierin
26 juni 1907 Antje Roelofs Kroeger [22088] (*1907-) als kind
Roelof Christoffels Kroeger [22069] (*1867-1957) als vader
Johanna Stienstra [22070] (*1877-1956) als moeder
Dossier:

BSG 0022089

BS Geboorteregister Antje Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 2 februari 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1017
hierin
3 februari 1869 Antje Christoffels Kroeger [22089] (*1869-1876) als kind
Christoffel Roelofs Kroeger [21998] (*1840-) als vader
Johanna Baukes Post [21999] (*1845-1872) als moeder
Dossier:

BSO 0022089

BS Overlijdensregister Antje Christoffels Kroeger (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 23 april 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3017
hierin
24 april 1876 Antje Christoffels Kroeger [22089] (*1869-1876) als overledene
Dossier:

BSG 0022090

BS Geboorteregister Bauke Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 18 juli 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1017
hierin
18 juli 1870 Bauke Christoffels Kroeger [22090] (*1870-1871) als kind
Christoffel Roelofs Kroeger [21998] (*1840-) als vader
Johanna Baukes Post [21999] (*1845-1872) als Moeder
Dossier:

BSO 0022090

BS Overlijdensregister Bauke Christoffel Kroeger (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 17 januari 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3010
hierin
17 januari 1871 Bauke Christoffels Kroeger [22090] (*1870-1871) als overledene
Dossier:

BSG 0022091

BS Geboorteregister Wikje Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 21 april 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1018
hierin
22 april 1872 Wikje Christoffels Kroeger [22091] (*1872-1873) als kind
Christoffel Roelofs Kroeger [21998] (*1840-) als vader
Johanna Baukes Post [21999] (*1845-1872) als moeder
Dossier:

BSO 0022091

BS Overlijdensregister Wikje Christoffels Kroeger (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 23 maart 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3016
hierin
24 maart 1873 Wikje Christoffels Kroeger [22091] (*1872-1873) als overledene
Dossier: