Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0009136

BS Huwelijksregister Abraham J de Vries en Tjitske S vd Zee (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 9 maart 1839
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2010
hierin
9 maart 1839 Abraham Jacobs de Vries [22162] (*1814-1843) als bruidegom
Tjitske Sippes van der Zee [22163] (*1803-1884) als bruid
Dossier:

D 0022163

Doopboek Tjitske Sippes van der Zee (Doopboek)
doopplaats: Pietersbierum [FR]
periode: 2 oktober 1803
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 104
Gezindte: Herv.
aktenr. 590
hierin
2 oktober 1803 Tjitske Sippes van der Zee [22163] (*1803-1884) als kind
Dossier:

BSO 0022163

BS Overlijdensregister Tjitske van der Zee (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 6 maart 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3028
hierin
8 maart 1884 Tjitske Sippes van der Zee [22163] (*1803-1884) als overledene
Dossier:

BSG 0022162

BS Geboorteregister Abraham de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ameland [FR]
periode: 28 november 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-03, inv.nr. 1001
blad 023
hierin
29 november 1814 Abraham Jacobs de Vries [22162] (*1814-1843) als kind
Dossier:

BSO 0022162

BS Overlijdensregister Abraham Jacobs de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 24 mei 1843
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3011
blad 015
hierin
24 mei 1843 Abraham Jacobs de Vries [22162] (*1814-1843) als overledene
Dossier:

BSG 0022164

BS Geboorteregister Rinse Winder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 26 juli 1877
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1054
hierin
27 juli 1877 Rinse Rinnerts Winder [22164] (*1877-1885) als kind
Rinnert Rinses Winder [19902] (*1843-1933) als vader
Trijntje Abrahams de Vries [19903] (*1842-1934) als moeder
Dossier:

BSO 0022164

BS Overlijdensregister Rinse Winder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 24 november 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3028
hierin
26 november 1885 Rinse Rinnerts Winder [22164] (*1877-1885) als overledene
Dossier:

BSG 0022165

BS Geboorteregister Geertje Winder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 16 februari 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 1012
blad 012
hierin
18 februari 1848 Geertje Rinses Winder [22165] (*1848-1848) als kind
Rinse Rinnerts Winder [19908] (*1812-1893) als vader
Jeltje Herkes Faber [19909] (*1814-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0022165

BS Overlijdensregister Geertje Rinses Winder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 1 april 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 3007
blad 014
hierin
3 april 1848 Geertje Rinses Winder [22165] (*1848-1848) als overledene
Dossier:

BSG 0022166

BS Geboorteregister Herke Winder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 1 mei 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 1013
blad 023
hierin
3 mei 1850 Herke Rinses Winder [22166] (*1850-1929) als kind
Rinse Rinnerts Winder [19908] (*1812-1893) als vader
Jeltje Herkes Faber [19909] (*1814-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0022166

BS Overlijdensregister Herke Winder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Alkmaar [NH]
periode: 3 maart 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
3 maart 1929 Herke Rinses Winder [22166] (*1850-1929) als overledene
Dossier:

BSH 0009137

BS Huwelijksregister Herke Winder en Ruurdtje Heins (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 19 mei 1877
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 2032
hierin
19 mei 1877 Herke Rinses Winder [22166] (*1850-1929) als bruidegom
Ruurdtje Heins [22167] (*1855-1882) als bruid
Rinse Rinnerts Winder [19908] (*1812-1893) als vader bruidegom
Jeltje Herkes Faber [19909] (*1814-1897) als moeder bruidegom
Marten Klazes Heins [22168] (*1822-1881) als vader bruid
Ytje Franses de Boer [22169] (*1824-1894) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022167

BS Geboorteregister Ruurdtje Heins (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 19 februari 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1041
blad 032
hierin
20 februari 1855 Ruurdtje Heins [22167] (*1855-1882) als kind
Marten Klazes Heins [22168] (*1822-1881) als vader
Ytje Franses de Boer [22169] (*1824-1894) als moeder
Dossier:

BSO 0022167

BS Overlijdensregister Ruurdtje Heins (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 20 augustus 1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3027
hierin
21 augustus 1882 Ruurdtje Heins [22167] (*1855-1882) als overledene
Dossier:

BSH 0009138

BS Huwelijksregister Marten Kl Heins en Ytje Fr de Boer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 3 mei 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 2016
hierin
3 mei 1845 Marten Klazes Heins [22168] (*1822-1881) als bruidegom
Ytje Franses de Boer [22169] (*1824-1894) als bruid
Dossier:

BSG 0022169

BS Geboorteregister Ytje de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 januari 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1008
blad 003
hierin
12 januari 1824 Ytje Franses de Boer [22169] (*1824-1894) als kind
Dossier:

BSO 0022169

BS Overlijdensregister Ytje de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 27 januari 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3032
hierin
29 januari 1894 Ytje Franses de Boer [22169] (*1824-1894) als overledene
Dossier:

BSG 0022168

BS GeboorteregisterMarten Heins (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Workum [FR]
periode: 11 maart 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-43, inv.nr. 1003
hierin
12 maart 1822 Marten Klazes Heins [22168] (*1822-1881) als kind
Dossier:

BSO 0022168

BS Overlijdensregister Marten Heins (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 17 augustus 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3027
hierin
24 augustus 1881 Marten Klazes Heins [22168] (*1822-1881) als overledene
Dossier:

BSG 0022170

BS Geboorteregister Jeltje Winder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 6 april 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1054
hierin
7 april 1878 Jeltje Herkes Winder [22170] (*1878-1958) als kind
Herke Rinses Winder [22166] (*1850-1929) als vader
Ruurdtje Heins [22167] (*1855-1882)
Dossier: