Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0022335

BS Overlijdensregister Geertje Jans Hager (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 16 mei 1819
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3002
blad 009
hierin
17 mei 1819 Geertje Jans Hager [22335] (*1789-1819) als overledene
Dossier:

D 0022334

Doopboek Hendrik Jelles Jelgersma (Doopboek)
doopplaats: St. Annaparochie [FR]
periode: 13 februari 1774
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 119
Gezindte: Herv.
aktenr. 5217
hierin
13 februari 1774 Hendrik Jelles Jelgersma [22334] (*1774-1845) als kind
Dossier:

BSO 0022334

BS Overlijdensregister Hendrik Jelles Jelgersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 15 juli 1845
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3007
hierin
16 juli 1845 Hendrik Jelles Jelgersma [22334] (*1774-1845) als overledene
Dossier:

BSG 0022336

BS Geboorteregister Gatske Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 25 september 1818
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1002
blad 051
hierin
28 september 1818 Gatske Herkes Faber [22336] (*1818-1867) als kind
Herke Watzes Faber [19910] (*1789-1867) als vader
Gettie [Geertje]Gerrits Faber [19911] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0022336

BS Overlijdensregister Gatske Herkes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 oktober 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3014
hierin
4 oktober 1867 Gatske Herkes Faber [22336] (*1818-1867) als overledene
Dossier:

BSH 0009216

BS Huwelijksregister Ruurd G Tigchelaar en Gatske H Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 16 mei 1841
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2006
hierin
16 mei 1841 Ruurd Gerrits Tigchelaar [Tichelaar] [22337] (*1820-1900) als bruidegom
Gatske Herkes Faber [22336] (*1818-1867) als bruid
Gerrit Douwes Tigchelaar [22338] (*1793-1871) als vader bruidegom
Simontje Ruurds de Haan [22339] (*1797-1875) als moeder bruidegom
Herke Watzes Faber [19910] (*1789-1867) als vader bruid
Gettie [Geertje]Gerrits Faber [19911] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022337

BS Geboorteregister Ruud Tigchelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 21 augustus 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1006
blad 046
hierin
22 augustus 1820 Ruurd Gerrits Tigchelaar [Tichelaar] [22337] (*1820-1900) als kind
Gerrit Douwes Tigchelaar [22338] (*1793-1871) als vader
Simontje Ruurds de Haan [22339] (*1797-1875) als ,
Dossier:

BSO 0022337

BS Overlijdensregister Ruurd Tigchelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 18 oktober 1900
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3029
hierin
18 oktober 1900 Ruurd Gerrits Tigchelaar [Tichelaar] [22337] (*1820-1900) als overledene
Dossier:

BSH 0009217

BS Huwelijksregister Gerrit D Tichelaar en Simentje R de Haan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 21 november 1819
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2002
aktenr. 45/2-1
hierin
21 november 1819 Gerrit Douwes Tigchelaar [22338] (*1793-1871) als bruidegom
Simontje Ruurds de Haan [22339] (*1797-1875) als bruid
Dossier:

D 0022339

Doopboek Symentje Ruurds de Haan (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 9 augustus 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 260
Gezindte: Herv.
aktenr. 405
hierin
9 augustus 1797 Simontje Ruurds de Haan [22339] (*1797-1875) als kind
Dossier:

BSO 0022339

BS Overlijdensregister Symentje Ruurds de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 27 maart 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3017
hierin
30 maart 1875 Simontje Ruurds de Haan [22339] (*1797-1875) als overledene
Dossier:

BSO 0022338

BS Overlijdensregister Gerrit Douwes Tichelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 13 mei 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3016
hierin
15 mei 1871 Gerrit Douwes Tigchelaar [22338] (*1793-1871) als overledene
Dossier:

BSG 0022340

BS Geboorteregister Symentje Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 12 april 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1010
blad 038
hierin
13 april 1842 Symentje Ruurds Tichelaar [22340] (*1842-1922) als kind
Ruurd Gerrits Tigchelaar [Tichelaar] [22337] (*1820-1900) als vader
Gatske Herkes Faber [22336] (*1818-1867) als moeder
Dossier:

BSO 0022340

BS Overlijdensregister Sijmentje Tichelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Deventer [OV]
periode: 2 april 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Hist. Centr. Overijssel
Inventarisnr.: arch.nr. 0123, reg.nr. 3176
hierin
3 april 1922 Symentje Ruurds Tichelaar [22340] (*1842-1922) als overledene
Dossier:

BSH 0009218

BS Huwelijksregister Pieter Sannes en Symentje Tichelaar (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 29 mei 1864
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2012
hierin
29 mei 1864 Pieter Sannes [22341] (*1840-1929) als bruidegom
Symentje Ruurds Tichelaar [22340] (*1842-1922) als bruid
Johannes Klases Sannes [22342] (*1801-1859) als vader bruidegom
Baukje Sybrens Lantinga [22343] (*1804-1846) als moeder bruidegom
Ruurd Gerrits Tigchelaar [Tichelaar] [22337] (*1820-1900) als vader bruid
Gatske Herkes Faber [22336] (*1818-1867) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022341

BS Geboorteregister Pieter Sannes (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 1 augustus 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1010
blad 058
hierin
3 augustus 1840 Pieter Sannes [22341] (*1840-1929) als kind
Johannes Klases Sannes [22342] (*1801-1859) als vader
Baukje Sybrens Lantinga [22343] (*1804-1846) als moeder
Dossier:

BSO 0022341

BS Overlijdensregister Pieter Sannes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Deventer [OV]
periode: 22 februari 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Hist. Centr. Overijssel
Inventarisnr.: arch.nr. 0123, reg.nr. 3179
hierin
22 februari 1929 Pieter Sannes [22341] (*1840-1929) als overledene
Dossier:

BSH 0009219

BS Huwelijksregister Johannes Kl Sannes en Baukje S Lantinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 1 november 1829
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2004
hierin
1 november 1829 Johannes Klases Sannes [22342] (*1801-1859) als bruidegom
Baukje Sybrens Lantinga [22343] (*1804-1846) als bruid
Dossier:

D 0022343

Doopboek Baukje Sybrens Lantinga (Doopboek)
doopplaats: Franeker [FR]
periode: 20 augustus 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 270
Gezindte: Doopsgez.
aktenr. 11
hierin
20 augustus 1804 Baukje Sybrens Lantinga [22343] (*1804-1846) als kind
Dossier:

BSO 0022343

BS Overlijdensregister Baukje Lantinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Fraamklap [GR]
periode: 26 augustus 1846
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3008
blad 029
hierin
26 augustus 1846 Baukje Sybrens Lantinga [22343] (*1804-1846) als overledene
Dossier: