Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0022874

BS Overlijdensregister Ruurd Felkers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Hennaarderadeel [FR]
periode: 29 januari 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-18, inv.nr. 3041
hierin
30 januari 1917 Ruurd Klazes Felkers [22874] (*1855-1917) als overledene
Dossier:

BSG 0022876

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 22 april 1912
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1048
hierin
23 april 1912 Afgeschermd [22876] (-) als kind
Hielke Gerrit Ale de Vries [22872] (*1890-) als vader
Eke Felkers [22873] (*1883-1958) als moeder

BSO 0022877

BS Overlijdensregister Piet de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 23 januari 1955
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3087
hierin
27 januari 1955 Piet de Vries [22877] (*1933-1955) als overledene
Dossier:

BSG 0022878

BS Geboorteregister Ale de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 1 januari 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1018
blad 001
hierin
2 januari 1857 Ale Paulus de Vries [22878] (*1857-) als kind
Paulus Hylkes de Vries [22791] (*1821-1875) als vader
Rinske Herkes Faber [22790] (*1824-1894) als moeder
Dossier:

BSG 0022879

BS Geboorteregister Geertje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 28 april 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1019
hierin
29 april 1859 Geertje Paulus de Vries [22879] (*1859-1861) als kind
Paulus Hylkes de Vries [22791] (*1821-1875) als vader
Rinske Herkes Faber [22790] (*1824-1894) als moeder
Dossier:

BSO 0022879

BS Overlijdensregister Geertje Paulus de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 11 september 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3012
hierin
11 september 1861 Geertje Paulus de Vries [22879] (*1859-1861) als overledene
Dossier:

BSG 0022880

BS Geboorteregister Aaltje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 14 december 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1019
hierin
16 december 1861 Aaltje Paulus de Vries [22880] (*1861-1864) als kind
Paulus Hylkes de Vries [22791] (*1821-1875) als vader
Rinske Herkes Faber [22790] (*1824-1894) als moeder
Dossier:

BSO 0022880

BS Overlijdensregister Aaltje Paulus de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 september 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3013
hierin
5 september 1864 Aaltje Paulus de Vries [22880] (*1861-1864) als overledene
Dossier:

BSG 0022881

BS Geboorteregister Geertje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 2 februari 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1020
hierin
2 februari 1864 Geertje Paulus de Vries [22881] (*1864-1865) als kind
Paulus Hylkes de Vries [22791] (*1821-1875) als vader
Rinske Herkes Faber [22790] (*1824-1894) als moeder
Dossier:

BSO 0022881

BS Overlijdensregister Geertje Paulus de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 30 september 1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3014
hierin
30 september 1865 Geertje Paulus de Vries [22881] (*1864-1865) als overledene
Dossier:

BSG 0022882

BS Geboorteregister Aaltje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 13 juli 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1021
hierin
14 juli 1866 Aaltje Paulus de Vries [22882] (*1866-1885) als kind
Paulus Hylkes de Vries [22791] (*1821-1875) als vader
Rinske Herkes Faber [22790] (*1824-1894) als moeder
Dossier:

BSO 0022882

BS Overlijdensregister Aaltje Paulus de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 maart 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3020
hierin
3 maart 1885 Aaltje Paulus de Vries [22882] (*1866-1885) als overledene
Dossier:

BSH 0009436

BS Huwelijksregister Gosse Harkema en Rinske H Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 februari 1878
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2017
hierin
3 februari 1878 Gosse Harkema [22883] (*1837-1926) als bruidegom
Rinske Herkes Faber [22790] (*1824-1894) als bruid
Jacob Taekes Harkema [22884] (*1801-1853) als vader bruidegom
Eelkje Gosses [Eke] de Boer [22885] (*1803-1882) als moeder bruidegom
Herke Watzes Faber [19910] (*1789-1867) als vader bruid
Gettie [Geertje]Gerrits Faber [19911] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022883

BS Geboorteregister Gosse Harkema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 21 mei 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1006
blad 025
hierin
22 mei 1837 Gosse Harkema [22883] (*1837-1926) als kind
Jacob Taekes Harkema [22884] (*1801-1853) als vader
Eelkje Gosses [Eke] de Boer [22885] (*1803-1882) als moeder
Dossier:

BSO 0022883

BS Overlijdensregister Gosse Harkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 8 februari 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3055
hierin
9 februari 1926 Gosse Harkema [22883] (*1837-1926) als overledene
Dossier:

BSH 0009437

BS Huwelijksregister Jakob T Harkema en Eelkje G de Boer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 30 september 1821
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 2002
hierin
30 september 1821 Jacob Taekes Harkema [22884] (*1801-1853) als bruidegom
Eelkje Gosses [Eke] de Boer [22885] (*1803-1882) als bruid
Dossier:

D 0022884

Doopboek Jakob Taekes Harkema (Doopboek)
doopplaats: Tzummarum [FR]
periode: 28 juni 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 110
Gezindte: Herv.
aktenr. 585
hierin
28 juni 1801 Jacob Taekes Harkema [22884] (*1801-1853) als kind
Dossier:

BSO 0022884

BS Overlijdensregister Jacob Taekes Harkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 23 november 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3010
blad 049
hierin
24 november 1853 Jacob Taekes Harkema [22884] (*1801-1853) als overledene
Dossier:

BSH 0009438

BS Huwelijksregister Gosse Harkema en Hester Brouwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 30 juni 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2011
hierin
30 juni 1861 Gosse Harkema [22883] (*1837-1926) als bruidegom
Hester Brouwer [22886] (*1838-1876) als bruid
Dossier:

BSG 0022886

BS Geboorteregister Hester Brouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 oktober 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1009
blad 068
hierin
5 oktober 1838 Hester Brouwer [22886] (*1838-1876) als kind
Dossier: