Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0022948

BS Geboorteregister Klaas Bierma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 10 september 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1004
blad 021
hierin
11 september 1815 Klaas Jans Bier[e]ma [22948] (*1815-1868) als kind
Dossier:

BSO 0022948

BS Overlijdensregister Klaas Jans Bierema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 13 juni 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3017
hierin
15 juni 1868 Klaas Jans Bier[e]ma [22948] (*1815-1868) als overledene
Dossier:

BSG 0022950

BS Geboorteregister Dirkje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 april 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1022
blad 045
hierin
29 april 1852 Dirkje Klazes Faber [22950] (*1852-1931) als kind
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-1872) als vader
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-1875) als moeder
Dossier:

BSO 0022950

BS Overlijdensregister Dirkje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 12 januari 1931
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3063
hierin
13 januari 1931 Dirkje Klazes Faber [22950] (*1852-1931) als overledene
Dossier:

BSH 0009468

BS Huwelijksregister Jan Westra en Dirkje Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 13 mei 1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2023
hierin
13 mei 1876 Jan Hayes Westra [22951] (*1851-1909) als bruidegom
Dirkje Klazes Faber [22950] (*1852-1931) als bruid
Haye Jans Westra [22952] (*1803-1855) als vader bruidegom
Maaike Harmens de Swart [22953] (*1815-1862) als moeder bruidegom
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-1872) als vader bruid
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-1875) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022951

BS Geboorteregister Jan Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 10 september 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1010
hierin
11 september 1851 Jan Hayes Westra [22951] (*1851-1909) als kind
Haye Jans Westra [22952] (*1803-1855) als vader
Maaike Harmens de Swart [22953] (*1815-1862) als moeder
Dossier:

BSO 0022951

BS Overlijdensregister Jan Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 23 april 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3030
hierin
26 april 1909 Jan Hayes Westra [22951] (*1851-1909) als overledene
Dossier:

BSH 0009469

BS Huwelijksregister Haje J Westra en Maeike H Swart (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 14 maart 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 2005
hierin
14 maart 1840 Haye Jans Westra [22952] (*1803-1855) als bruidegom
Maaike Harmens de Swart [22953] (*1815-1862) als bruid
Dossier:

BSG 0022953

BS Geboorteregister Maeike Swart (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 10 december 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1004
blad 27/1-3
hierin
11 december 1815 Maaike Harmens de Swart [22953] (*1815-1862) als kind
Dossier:

BSO 0022953

BS Overlijdensregister Maaike Harmens Swart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 11 maart 1862
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3019
blad 016
hierin
12 maart 1862 Maaike Harmens de Swart [22953] (*1815-1862) als overledene
Dossier:

D 0022952

Doopboek Haje Jans Westra (Doopboek)
doopplaats: Dronrijp [FR]
periode: 13 maart 1803
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 511
Gezindte: Herv.
aktenr. 2853
hierin
13 maart 1803 Haye Jans Westra [22952] (*1803-1855) als kind
Dossier:

BSO 0022952

BS Overlijdensregister Haye Jans Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 21 mei 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3007
blad 013
hierin
21 mei 1855 Haye Jans Westra [22952] (*1803-1855) als overledene
Dossier:

BSG 0022984

BS Geboorteregister Haye Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 24 juli 1877
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1035
hierin
24 juli 1877 Haye Jans Westra [22984] (*1877-1882) als kind
Jan Hayes Westra [22951] (*1851-1909) als vader
Dirkje Klazes Faber [22950] (*1852-1931) als moeder
Dossier:

BSO 0022984

BS Overlijdensregister Haye Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 2 mei 1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3021
hierin
3 mei 1882 Haye Jans Westra [22984] (*1877-1882) als overledene
Dossier:

BSG 0022962

BS Geboorteregister Trijntje Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 27 juni 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1035
hierin
27 juni 1878 Trijntje Jans Westra [22962] (*1878-) als kind
Jan Hayes Westra [22951] (*1851-1909) als vader
Dirkje Klazes Faber [22950] (*1852-1931) als moeder
Dossier:

BSH 0009474

BS Huwelijksregister Seerp Jukema en Trijntje Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 8 juni 1901
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2037
hierin
8 juni 1901 Seerp Jukema [22963] (*1865-1941) als bruidegom
Trijntje Jans Westra [22962] (*1878-) als bruid
Ane Jelles Jukema [22964] (*1838-1893) als vader bruidegom
Jetske Pieters Anema [22965] (*1837-1914) als moeder bruidegom
Jan Hayes Westra [22951] (*1851-1909) als vader bruid
Dirkje Klazes Faber [22950] (*1852-1931) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022963

BS Geboorteregister Seerp Jukema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 augustus 1865
Archiefnaam: GEboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1029
hierin
29 augustus 1865 Seerp Jukema [22963] (*1865-1941) als kind
Ane Jelles Jukema [22964] (*1838-1893) als vader
Jetske Pieters Anema [22965] (*1837-1914) als moeder
Dossier:

BSO 0022963

BS Overlijdensregister Seerp Jukema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 februari 1941
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3073
hierin
20 februari 1941 Seerp Jukema [22963] (*1865-1941) als overledene
Dossier:

BSH 0009475

BS Huwelijksregister Ane Jukema en Jetske P Anema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 mei 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2017
hierin
5 mei 1858 Ane Jelles Jukema [22964] (*1838-1893) als bruidegom
Jetske Pieters Anema [22965] (*1837-1914) als bruid
Dossier:

BSG 0022965

BS Geboorteregister Jetske Anema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 5 april 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1006
blad 017
hierin
7 april 1837 Jetske Pieters Anema [22965] (*1837-1914) als kind
Dossier: