Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0022955

BS Geboorteregister Marijke Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 5 december 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1027
hierin
5 december 1896 Marijke Wiersma [22955] (*1896-1958) als kind
Jan Krijns Wiersma [22956] (*1871-1960) als vader
Anke Jentjes Faber [22957] (*1868-1949) als moeder
Dossier:

BSO 0022955

BS Overlijdensregister Marijke Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 25 februari 1958
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 3094
hierin
26 februari 1958 Marijke Wiersma [22955] (*1896-1958) als overledene
Dossier:

BSH 0009471

BS Huwelijksregister Jan Wiersma en Anke Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 15 juni 1895
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 2020
hierin
15 juni 1895 Jan Krijns Wiersma [22956] (*1871-1960) als bruidegom
Anke Jentjes Faber [22957] (*1868-1949) als bruid
Krijn Popkes Wiersma [22958] (*1839-) als vader bruidegom
Marijke Jans Bergsma [22959] (-) als moeder bruidegom
Jentje Fokkes Faber [22960] (-) als vader bruid
Tjetske Siebrens Kuipers [22961] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022957

BS Geboorteregister Anke Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leermens [GR]
periode: 27 november 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
28 november 1868 Anke Jentjes Faber [22957] (*1868-1949) als kind
Jentje Fokkes Faber [22960] (-) als vader
Tjetske Siebrens Kuipers [22961] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0022957

BS Overlijdensregister Anke Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 7 maart 1949
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3086
hierin
7 maart 1949 Anke Jentjes Faber [22957] (*1868-1949) als overledene
Dossier:

BSG 0022956

BS Geboorteregister Jan Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 5 januari 1871
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1018
hierin
6 januari 1871 Jan Krijns Wiersma [22956] (*1871-1960) als kind
Krijn Popkes Wiersma [22958] (*1839-) als vader
Marijke Jans Bergsma [22959] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0022956

BS Overlijdensregister Jan Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 1 februari 1960
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3097
hierin
2 februari 1960 Jan Krijns Wiersma [22956] (*1871-1960) als overledene

BSH 0009472

BS Huwelijksregister Krijn P Wiersma en Marijke J Bergsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 9 mei 1868
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2022
hierin
9 mei 1868 Krijn Popkes Wiersma [22958] (*1839-) als bruidegom
Marijke Jans Bergsma [22959] (-) als bruid
Dossier:

BSH 0009473

BS Huwelijksregister Jentje F Faber en Tjettje S Kuipers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 4 mei 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2010
hierin
4 mei 1856 Jentje Fokkes Faber [22960] (-) als bruidegom
Tjetske Siebrens Kuipers [22961] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0022985

BS Geboorteregister Jan Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 18 december 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1023
blad 095
hierin
19 december 1853 Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als kind
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-1872) als vader
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-1875) als moeder
Dossier:

BSO 0022985

BS Overlijdensregister Jan Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 12 juli 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 3061
hierin
13 juli 1925 Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als overledene
Dossier:

BSH 0009483

BS Huwelijksregister Jan Faber en Gelbrig vd Weide (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 november 1878
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2024
hierin
23 november 1878 Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als bruidegom
Gelbrig van der Weide [22986] (*1857-1885) als bruid
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-1872) als vader bruidegom
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-1875) als moeder bruidegom
Jacobus Doedes van der Weide [22987] (*1835-1902) als vader bruid
Anna Paulus Tolsma [22988] (*1835-1863) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022986

BS Geboorteregister Gelbrig van der Weide (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 10 maart 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1025
blad 027
hierin
12 maart 1857 Gelbrig van der Weide [22986] (*1857-1885) als kind
Jacobus Doedes van der Weide [22987] (*1835-1902) als vader
Anna Paulus Tolsma [22988] (*1835-1863) als moeder
Dossier:

BSO 0022986

BS Overlijdensregister Gelbrig van der Weide (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 17 mei 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 3027
hierin
18 mei 1885 Gelbrig van der Weide [22986] (*1857-1885) als overledene
Dossier:

BSH 0009484

BS Huwelijksregister Jacobus D vd Weide en Anna P Tolsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 17 mei 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2016
hierin
17 mei 1856 Jacobus Doedes van der Weide [22987] (*1835-1902) als bruidegom
Anna Paulus Tolsma [22988] (*1835-1863) als bruid
Doede Jakobs van der Weide [22989] (-) als vader bruidegom
Gelbrig Herres [Gerbrig/gepke] Faber [22990] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH 0009485

BS Huwelijksregister Doede J vd Weide en Gerbrig H Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 mei 1833
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2009
hierin
11 mei 1833 Doede Jakobs van der Weide [22989] (-) als bruidegom
Gelbrig Herres [Gerbrig/gepke] Faber [22990] (-) als bruid
Herre Jelles Faber [22991] (-) als vader bruid
Rinske Jans Terpstra [22992] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0009486

Trouwboek Herre Jelles Faber en Rinske Jans Terpstra (Trouwboek)
trouwplaats: Tzummarum [FR]
periode: 4 augustus 1796
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 111
Gezindte: Herv.
attestatie afgegeven
hierin
4 augustus 1796 Herre Jelles Faber [22991] (-) als bruidegom
Rinske Jans Terpstra [22992] (-) als bruid
Dossier:

T 0009486-1

Trouwboek Herre Jellis Faber en Rinske Jans Terpstra (Trouwboek)
trouwplaats: Dongjum [FR]
periode: 7 augustus 1796
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 276
Gezindte: Herv.
attestatie afgegeven
hierin
7 augustus 1796 Herre Jelles Faber [22991] (-) als bruidegom
Rinske Jans Terpstra [22992] (-) als bruid
Dossier:

T 0009486-2

Trouwboek Herre Jellis Faber en Rinske Janz Terpstra (Trouwboek)
trouwplaats: Franeker [FR]
periode: 7 augustus 1796
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 271
Gezindte: RK
bevestiging huwelijk
hierin
7 augustus 1796 Herre Jelles Faber [22991] (-) als bruidegom
Rinske Jans Terpstra [22992] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0022988

BS Geboorteregister Anna Tolsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 8 november 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1014
blad 075/1-5
hierin
9 november 1835 Anna Paulus Tolsma [22988] (*1835-1863) als kind
Dossier: