Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0023042

BS Geboorteregister Jan Braaksma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 18 april 1905
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1053
hierin
19 april 1905 Jan Hotzes Braaksma [23042] (*1905-) als kind
Hotse Sybrens Braaksma [23030] (*1865-1952) als vader
Klaaske Klazes Faber [23029] (*1864-1932) als moeder
Dossier:

BSH 0009509

BS Huwelijksregister Jan Braaksma en Wilhelmina de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 22 september 1926
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 2073
hierin
22 september 1926 Jan Hotzes Braaksma [23042] (*1905-) als bruidegom
Wilhelmina Douwes de Vries [23043] (*1905-1948) als bruid
Hotse Sybrens Braaksma [23030] (*1865-1952) als vader bruidegom
Klaaske Klazes Faber [23029] (*1864-1932) als moeder bruidegom
Douwe de Vries [23044] (*1876-1956) als vader bruid
Tetje Kikstra [23045] (*1878-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023043

BS Geboorteregister Wilhelmina de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 5 maart 1905
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1074
hierin
6 maart 1905 Wilhelmina Douwes de Vries [23043] (*1905-1948) als kind
Douwe de Vries [23044] (*1876-1956) als vader
Tetje Kikstra [23045] (*1878-) als moeder
Dossier:

BSO 0023043

BS Overlijdensregister Wilhelmina de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 25 mei 1948
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5498-5499
hierin
25 mei 1948 Wilhelmina Douwes de Vries [23043] (*1905-1948) als overledene
Dossier:

BSO 0023043-1

BS Overlijdensregister Wilhelmina de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 25 mei 1948
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3086
hierin
28 mei 1948 Wilhelmina Douwes de Vries [23043] (*1905-1948) als overledene
Dossier:

BSH 0009510

BS Huwelijksregister Douwe de Vries & Tetje Kikstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 7 mei 1904
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 2029
hierin
7 mei 1904 Douwe de Vries [23044] (*1876-1956) als bruidegom
Tetje Kikstra [23045] (*1878-) als bruid
Dossier:

BSG 0023045

BS Geboorteregister Tetje Kikstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 3 september 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1044
hierin
5 september 1878 Tetje Kikstra [23045] (*1878-) als kind
Dossier:

BSG 0023044

BS Geboorteregister Douwe de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 26 december 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 1053
blad 113
hierin
28 december 1876 Douwe de Vries [23044] (*1876-1956) als kind
Dossier:

BSO 0023044

BS Overlijdensregister Douwe de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 3 juli 1956
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-42, inv.nr. 3095
hierin
5 juli 1956 Douwe de Vries [23044] (*1876-1956) als overledene
Dossier:

BSG 0023046

BS Geboorteregister Saakje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 april 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1030
hierin
11 april 1868 Saakje Klazes Faber [23046] (*1868-1885) als kind
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-1872) als vader
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-1875) als moeder
Dossier:

BSO 0023046

BS Overlijdensregister Saakje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 16 augustus 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3022
hierin
17 augustus 1885 Saakje Klazes Faber [23046] (*1868-1885) als overledene
Dossier:

BSG 0023047

BS Geboorteregister Antje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 mei 1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1010
blad 041
hierin
23 mei 1828 Antje Ates Faber [23047] (*1828-1836) als kind
Ate Taedses Faber [19861] (*1791-1869) als vader
Lijsbeth Ruurds Bangma [19862] (*1797-1867) als moeder
Dossier:

BSO 0023047

BS Overlijdensregister Antje Ates Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 30 november 1836
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3009
blad 033
hierin
1 december 1836 Antje Ates Faber [23047] (*1828-1836) als overledene
Dossier:

BSO 0019864

BS Overlijdensregister Antje Klases (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 november 1811
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3001
blad 029
hierin
14 november 1811 Antje Clases [19864] (-1811) als overledene
Dossier:

BSO 0019863

BS Overlijdensregister Ruurd Tjerks Bangma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 juli 1836
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3009
blad 018
hierin
6 juli 1836 Ruurd Tjerks Bangma [19863] (*1766-1836) als overledene
Dossier:

D 0019865

Doopboek Jetze Taetses Faber (Doopboek)
doopplaats: Pingjum [FR]
periode: 15 juli 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 822
Gezindte: Herv.
aktenr. 634
hierin
15 juli 1798 Jetze Taetses Faber [19865] (*1798-) als kind
Taetse Durks Faber [19851] (-1802) als vader
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als moeder
Dossier:

D 0019866

Doopboek Feckjen Faber (Doopboek)
doopplaats: Pingjum [FR]
periode: 16 januari 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 822
Gezindte: Herv.
aktenr. 602
hierin
7 februari 1796 Feckjen Faber [19866] (*1796-) als kind
Taetse Durks Faber [19851] (-1802) als vader
Klaaske Tiberius de Baar [19852] (*1766-1828) als moeder
Dossier:

BSG 0023048

BS Geboorteregister Feikje Bijlsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 augustus 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1004
blad 017
hierin
20 augustus 1812 Feikje Sybrens Bijlsma [23048] (*1812-1813) als kind
Sijbren Herkes Bijlsma [19849] (*1774-1837) als vader
Trijntje Taetses Faber [19850] (*1789-1823) als moeder
Dossier:

BSO 0023048

BS Overlijdensregister Feikje Bijlsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 29 mei 1896
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3027

BSG 0023049

BS Geboorteregister Thijs Ydema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 12 oktober 1860
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1035
hierin
13 oktober 1860 Thijs Sjerps Iedema [23049] (*1860-1941) als kind
Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als vader
Tjetske Ritskes Jaarda [19836] (*1825-1899) als moeder
Dossier: