Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0023097

BS Geboorteregister Sybrigje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 2 januari 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 23097
blad 003
hierin
3 januari 1843 Sybrigje Reins Faber [23097] (*1843-1904) als kind
Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als vader
Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als moeder
Dossier:

BSO 0023097

BS Overlijdensregister Sybrigje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 29 mei 1904
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15
hierin
30 mei 1904 Sybrigje Reins Faber [23097] (*1843-1904) als overledene
Dossier:

BSH 0009534

BS Huwelijksregister Rein C Faber en Aaltje J Duimstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 augustus 1828
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2008
hierin
23 augustus 1828 Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als bruidegom
Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als bruid
Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als vader bruidegom
Sybrigje Sybes [23102] (*1778-1827) als moeder bruidegom
Jacob Sytses Duimstra [23455] (*1785-1855) als vader bruid
Dieuwke Jans de Vries [23456] (*1784-1811) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0023456

Begraafboek Dieuwke Jans de Vries (Begraafboek)
begraafplaats: Barradeel [FR]
periode: 30 september 1811
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 96
aktenr. 257
hierin
30 september 1811 Dieuwke Jans de Vries [23456] (*1784-1811) als overledene
Dossier:

BSO 0023100

BS Overlijdensregister Aaltje Jacobs Duimstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 20 januari 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3014
hierin
22 januari 1855 Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als overledene
Dossier:

BSO 0023455

BS Overlijdensregister Jacob Sytses Duimstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 10 december 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05,inv.nr. 3014
blad 039
hierin
11 december 1855 Jacob Sytses Duimstra [23455] (*1785-1855) als overledene
Dossier:

BSH 0009536

BS Huwelijksregister Rein C Faber en Jetske Y IJskamp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 13 augustus 1859
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2017
blad 058/1-2
hierin
13 augustus 1859 Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als bruidegom
Jetske Ypes IJskamp [23103] (*1830-1876) als bruid
Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als vader bruidegom
Sybrigje Sybes [23102] (*1778-1827) als moeder bruidegom
Ype Pieters IJskamp [23104] (*1785-1845) als vader bruid
Trijntje Wybrens Feenstra [23105] (-1867) als moeder bruid
Dossier:

D 0023100

Doopboek Aaltje Jacobs Duimstra (Doopboek)
doopplaats: Minnertsga [FR]
periode: 10 november 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 98
Gezindte: Herv.
moeder voor doop overleden
aktenr. 735
hierin
10 november 1811 Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als kind
Jacob Sytses Duimstra [23455] (*1785-1855) als vader
Dieuwke Jans de Vries [23456] (*1784-1811) als moeder
Dossier:

BSG 0023103

BS Geboorteregister Jetske IJskamp (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 april 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1011
blad 024
hierin
8 april 1830 Jetske Ypes IJskamp [23103] (*1830-1876) als kind
Ype Pieters IJskamp [23104] (*1785-1845) als vader
Trijntje Wybrens Feenstra [23105] (-1867) als moeder
Dossier:

BSO 0023103

BS Overlijdensregister Jetske IJskamp (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 15 december 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3020
hierin
16 december 1876 Jetske Ypes IJskamp [23103] (*1830-1876) als overledene
Dossier:

BSH 0009537

BS Huwelijksregister Ype P IJskamp en Trijntje W Feenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 31 oktober 1829
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2008
hierin
31 oktober 1829 Ype Pieters IJskamp [23104] (*1785-1845) als bruidegom
Trijntje Wybrens Feenstra [23105] (-1867) als bruid
Dossier:

BSO 0023104

BS Overlijdensregister Ype Pieters IJskamp (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 april 1845
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3011
blad 008
hierin
4 april 1845 Ype Pieters IJskamp [23104] (*1785-1845) als overledene
Dossier:

BSO 0023105

BS Overlijdensregister Trijntje Wybrens Feenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 november 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3017
hierin
8 november 1867 Trijntje Wybrens Feenstra [23105] (-1867) als overledene
Dossier:

BSH 0009538

BS Huwelijksregister Ype Kooistra en Jetske Y IJskamp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 augustus 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2022
hierin
23 augustus 1873 Jetske Ypes IJskamp [23103] (*1830-1876) als bruid
Ype Kooistra [23106] (*1837-) als bruidegom
Dossier:

BSG 0023106

BS Geboorteregister Ype Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 maart 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1015
blad 018
hierin
20 maart 1837 Ype Kooistra [23106] (*1837-) als kind
Dossier:

D 0023099

Doopboek Rein Cornelis Faber (Doopboek)
doopplaats: Minnertsga [FR]
periode: 23 februari 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 98
Gezindte: Herv.
hierin
23 februari 1806 Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als kind
Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als vader
Sybrigje Sybes [23102] (*1778-1827) als moeder
Dossier:

BSO 0023099

BS Overlijdensregister Rein Cornelis Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 januari 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3017
hierin
6 januari 1868 Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als overledene
Dossier:

D 0023109

Doopboek Sijbe Cornelis Faber (Doopboek)
doopplaats: Minnertsga [FR]
periode: 10 maart 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 98
Gezindte: Herv.
aktenr. 715
hierin
10 maart 1811 Sijbe Cornelis Faber [23109] (*1811-1888) als kind
Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als vader
Sybrigje Sybes [23102] (*1778-1827) als moeder
Dossier:

BSO 0023109

BS Overlijdensregister Sybe Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 januari 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3023
hierin
30 januari 1888 Sijbe Cornelis Faber [23109] (*1811-1888) als overledene
Dossier:

BSH 0009540

BS Huwelijksregister Sybe K Faber en Trijntje Kl Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 12 juni 1841
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2011
hierin
12 juni 1841 Sijbe Cornelis Faber [23109] (*1811-1888) als bruidegom
Trijntje Klases Dijkstra [23110] (*1813-1869) als bruid
Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als vader bruidegom
Sybrigje Sybes [23102] (*1778-1827) als moeder bruidegom
Klaas Douwes Dijkstra [23111] (*1775-1846) als vader bruid
Pietje Hilbrands Tanja [23112] (*1781-1853) als moeder bruid
Dossier: