Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0023102

BS Overlijdensregister Sybrigje Sybes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 april 1827
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3007
blad 018
hierin
30 april 1827 Sybrigje Sybes [23102] (*1778-1827) als overledene
Dossier:

BSH 0009678

BS Huwelijksregister Cornelis R Faber en Janke S Veeren (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 1 maart 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2009
hierin
1 maart 1834 Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als bruidegom
Janke Simons Veeren [23457] (*1782-1863) als bruid
Rein Cornelis Faber [23107] (-1836) als vader bruidegom
Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als moeder bruidegom
Simon Arjens Veeren [23458] (-) als vader bruid
Sytske Gerbens [23459] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0023457

Doopboek Janke Simons Veeren (Doopboek)
doopplaats: Minnertsga [FR]
periode: 24 november 1782
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 98
Gezindte: Herv.
aktenr. 172
hierin
24 november 1782 Janke Simons Veeren [23457] (*1782-1863) als kind
Simon Arjens Veeren [23458] (-) als vader
Sytske Gerbens [23459] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0023457

BS Overlijdensregister Janke Simons Veeren (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 15 september 1863
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3016
hierin
17 september 1863 Janke Simons Veeren [23457] (*1782-1863) als overledene
Dossier:

BSG 0023110

BS Geboorteregister Trijntje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 30 april 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1003
blad 012
hierin
1 mei 1813 Trijntje Klases Dijkstra [23110] (*1813-1869) als kind
Klaas Douwes Dijkstra [23111] (*1775-1846) als vader
Pietje Hilbrands Tanja [23112] (*1781-1853) als moeder
Dossier:

BSO 0023110

BS Overlijdensregister Trijntje Klases Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 26 april 1869
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3018
hierin
27 april 1869 Trijntje Klases Dijkstra [23110] (*1813-1869) als overledene
Dossier:

T 0009541

Trouwboek Klaas D Dijkstra en Pyttje H Tanja (Trouwboek)
trouwplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 3 mei 1801
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 283
Gezindte: Herv.
aktenr. 181
3e proclamatie; met attestatie naar elders
hierin
3 mei 1801 Klaas Douwes Dijkstra [23111] (*1775-1846) als bruidegom
Pietje Hilbrands Tanja [23112] (*1781-1853) als bruid
Dossier:

D 0023112

Doopboek Pietje Hilbrands Tanja (Doopboek)
doopplaats: Engelum [FR]
periode: 16 april 1781
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 514
Gezindte: Herv.
aktenr. 523
hierin
16 april 1781 Pietje Hilbrands Tanja [23112] (*1781-1853) als kind
Dossier:

BSO 0023112

BS Overlijdensregister Pietje Hilbrands Tanja (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 september 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3013
blad 021
hierin
6 september 1853 Pietje Hilbrands Tanja [23112] (*1781-1853) als overledene
Dossier:

BSO 0023111

BS Overlijdensregister Klaas Douwes Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 13 februari 1846
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3011
blad 003
hierin
13 februari 1846 Klaas Douwes Dijkstra [23111] (*1775-1846) als overledene
Dossier:

BSG 0023113

BS Geboorteregister Sybigje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 6 december 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1017
blad 084
hierin
6 december 1841 Trijntje Wiltjes Osinga [23126] (*1871-)
7 december 1841 Sybigje [Sybrigje] Sybes Faber [23113] (*1841-1873) als kind
Sijbe Cornelis Faber [23109] (*1811-1888) als vader
Trijntje Klases Dijkstra [23110] (*1813-1869) als moeder
Dossier:

BSH 0009542

BS Huwelijksregister Wiltje Osinga en Sybrigje Sybes Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 mei 1863
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2018
hierin
23 mei 1863 Wiltje Klases Osinga [23114] (*1838-) als bruidegom
Sybigje [Sybrigje] Sybes Faber [23113] (*1841-1873) als bruid
Klaas Annes Osinga [23115] (*1788-1847) als vader bruidegom
Leeuwkje Jans Hoekstra [23116] (-) als moeder bruidegom
Sijbe Cornelis Faber [23109] (*1811-1888) als vader bruid
Trijntje Klases Dijkstra [23110] (*1813-1869) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023114

BS Geboorteregister Wiltje Osinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 23 juli 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1016
hierin
24 juli 1838 Wiltje Klases Osinga [23114] (*1838-) als kind
Klaas Annes Osinga [23115] (*1788-1847) als vader
Leeuwkje Jans Hoekstra [23116] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0023113

BS Overlijdensregister Sybigje Sybes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 8 oktober 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3019
hierin
8 oktober 1873 Sybigje [Sybrigje] Sybes Faber [23113] (*1841-1873) als overledene
Dossier:

BSH 0009543

BS Huwelijksregister Klaas A Osinga en Leuwkje J Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 1 maart 1832
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 2008
hierin
1 maart 1832 Klaas Annes Osinga [23115] (*1788-1847) als bruidegom
Leeuwkje Jans Hoekstra [23116] (-) als bruid
Dossier:

D 0023115

Doopboek Klaas Annes Osinga (Doopboek)
doopplaats: St. Annaparochie [FR]
periode: 23 maart 1788
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 119
Gezindte: Herv.
aktenr. 5708
hierin
23 maart 1788 Klaas Annes Osinga [23115] (*1788-1847) als kind
Dossier:

BSO 0023115

BS Overlijdensregister Klaas Annes Osinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 7 oktober 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30--06, inv.nr. 3014
hierin
7 oktober 1847 Klaas Annes Osinga [23115] (*1788-1847) als overledene
Dossier:

BSG 0023117

BS Geboorteregister Sybe Osinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 21 juni 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1028
hierin
21 juni 1864 Sybe Wiltjes Osinga [23117] (*1864-) als kind
Wiltje Klases Osinga [23114] (*1838-) als vader
Sybigje [Sybrigje] Sybes Faber [23113] (*1841-1873) als moeder
Dossier:

BSH 0009544

BS Huwelijksregister Sybe Osinga en Antje Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 mei 1888
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2027
hierin
19 mei 1888 Sybe Wiltjes Osinga [23117] (*1864-) als bruidegom
Antje Reinders Dijkstra [23118] (*1864-) als bruid
Wiltje Klases Osinga [23114] (*1838-) als vader bruidegom
Sybigje [Sybrigje] Sybes Faber [23113] (*1841-1873) als moeder bruidegom
Reinder Dijkstra [23119] (*1825-1889) als vader bruid
Geertje Beilanus [23120] (*1830-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023118

BS Geboorteregister Antje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 9 september 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1032
hierin
10 september 1864 Antje Reinders Dijkstra [23118] (*1864-) als kind
Reinder Dijkstra [23119] (*1825-1889) als vader
Geertje Beilanus [23120] (*1830-) als moeder
Dossier: