Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0009579

BS Huwelijksregister Sjouke A de Haan en Tietje C Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 maart 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2011
hierin
28 maart 1840 Sjouke Alberts de Haan [23216] (*1816-1876) als bruidegom
Tietje Cornelis Faber [23215] (*1816-1885) als bruid
Albert Ypes de Haan [23217] (*1771-1845) als vader bruidegom
Eelkje [Ylk] Simons de Boer [23218] (*1792-1828) als moeder bruidegom
Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als vader bruid
Sybrigje Sybes [23102] (*1778-1827) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023216

BS Geboorteregister Sjouke de Haan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 3 augustus 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1003
blad 019
hierin
4 augustus 1816 Sjouke Alberts de Haan [23216] (*1816-1876) als kind
Albert Ypes de Haan [23217] (*1771-1845) als vader
Eelkje [Ylk] Simons de Boer [23218] (*1792-1828) als moeder
Dossier:

BSO 0023216

BS Overlijdensregister Sjouke de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 januari 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.n. 30-05, inv.nr. 3020
hierin
4 januari 1876 Sjouke Alberts de Haan [23216] (*1816-1876) als overledene
Dossier:

BSH 0009580

BS Huwelijksregister Albert Y de Haan en Ylk Simons (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 13 november 1814
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2003
hierin
13 november 1814 Albert Ypes de Haan [23217] (*1771-1845) als bruidegom
Eelkje [Ylk] Simons de Boer [23218] (*1792-1828) als bruid
Dossier:

D 0023218

Doopboek Ylk Symens de Boer (Doopboek)
doopplaats: Balk [FR]
periode: 29 januari 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 293
Gezindte: Herv.
aktenr. 2431
hierin
29 januari 1792 Eelkje [Ylk] Simons de Boer [23218] (*1792-1828) als kind
Dossier:

BSO 0023218

BS Overlijdensregister Eelkje Simons de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 22 augustus 1828
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3007
blad 023
hierin
23 augustus 1828 Eelkje [Ylk] Simons de Boer [23218] (*1792-1828) als overledene
Dossier:

D 0023217

Doopboek Albert Ypes de Haan (Doopboek)
doopplaats: Beetgum [FR]
periode: 31 maart 1771
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 500
Gezindte: Herv.
ouders werden door de armvoogden van Berlikum onderhouden
akten.r. 1405.
hierin
31 maart 1776 Albert Ypes de Haan [23217] (*1771-1845) als kind
Dossier:

BSO 0023217

BS Overlijdensregister Albert Ypes de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 3 juni 1845
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-05, inv.nr. 3011
blad 014
hierin
4 juni 1845 Albert Ypes de Haan [23217] (*1771-1845) als overledene
Dossier:

BSG 0023219

BS Geboorteregister Albert de Haan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 februari 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1017
blad 012
hierin
10 februari 1841 Albert Sjoukes de Haan [23219] (*1841-1912) als kind
Sjouke Alberts de Haan [23216] (*1816-1876) als vader
Tietje Cornelis Faber [23215] (*1816-1885) als moeder
Dossier:

BSO 0023219

BS Overlijdensregister Albert de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 26 november 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3043
hierin
26 november 1912 Albert Sjoukes de Haan [23219] (*1841-1912) als overledene
Dossier:

BSH 0009581

BS Huwelijksregister Albert de Haan en Jantje P Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 16 mei 1867
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-05, inv.nr. 2020
hierin
16 mei 1867 Albert Sjoukes de Haan [23219] (*1841-1912) als bruidegom
Jantje Pieters Hoekstra [23220] (*1838-1916) als bruid
Sjouke Alberts de Haan [23216] (*1816-1876) als vader bruidegom
Tietje Cornelis Faber [23215] (*1816-1885) als moeder bruidegom
Pieter Cornelis Hoekstra [23221] (*1810-1886) als vader bruid
Eelkje Martens van Gelder [23222] (*1810-1883) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023220

BS Geboorteregister Jantje Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 juni 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1015
blad 046
hierin
5 juni 1838 Jantje Pieters Hoekstra [23220] (*1838-1916) als kind
Pieter Cornelis Hoekstra [23221] (*1810-1886) als vader
Eelkje Martens van Gelder [23222] (*1810-1883) als moeder
Dossier:

BSO 0023220

BS Overlijdensregister Jantje Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 december 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3047
hierin
30 december 1916 Jantje Pieters Hoekstra [23220] (*1838-1916) als overledene
Dossier:

BSH 0009582

BS Huwelijksregister Pieter C Hoekstra en Eelkje M v Gelder (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 13 maart 1833
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 2009
hierin
13 maart 1833 Pieter Cornelis Hoekstra [23221] (*1810-1886) als bruidegom
Eelkje Martens van Gelder [23222] (*1810-1883) als bruid
Dossier:

D 0023222

Doopboek Eelkje Martens van Gelder (Doopboek)
doopplaats: St. Annaparochie [FR]
periode: 6 oktober 1810
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 119
Gezindte: Herv.
aktenr. 6658
hierin
11 november 1810 Eelkje Martens van Gelder [23222] (*1810-1883) als kind
Dossier:

BSO 0023222

BS Overlijdensregister Eelkje van Gelder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 5 maart 1883
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 3025
hierin
6 maart 1883 Eelkje Martens van Gelder [23222] (*1810-1883) als overledene
Dossier:

D 0023221

Doopboek Pieter Cornelis Hoekstra (Doopboek)
doopplaats: St. Jacobiparochie [FR]
periode: 14 oktober 1810
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 122
Gezindte: Herv.
aktenr. 2736
hierin
14 oktober 1810 Pieter Cornelis Hoekstra [23221] (*1810-1886) als kind
Dossier:

BSO 0023221

BS Overlijdensregister Pieter Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 25 oktober 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 3025
hierin
26 oktober 1886 Pieter Cornelis Hoekstra [23221] (*1810-1886) als overledene
Dossier:

BSG 0023223

BS Geboorteregister Sjouke de Haan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 juli 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1030
hierin
5 juli 1867 Sjouke Alberts de Haan [23223] (*1867-1938) als kind
Albert Sjoukes de Haan [23219] (*1841-1912) als vader
Jantje Pieters Hoekstra [23220] (*1838-1916) als moeder
Dossier:

BSO 0023223

BS Overlijdensregister Sjouke de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 mei 1938
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3070
hierin
6 mei 1938 Sjouke Alberts de Haan [23223] (*1867-1938) als overledene
Dossier: