Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0023339

BS Overlijdensregister Trijntje Eekma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Hennaarderadeel [FR]
periode: 26 augustus 1927
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-18, inv.nr. 3051
hierin
29 augustus 1927 Trijntje Broers Eekma [23339] (*1861-1927) als overledene
Dossier:

BSG 0023338

BS Geboorteregister Fedde Bruining (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 25 augustus 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1019
hierin
27 augustus 1859 Fedde Bruining [Bruning] [23338] (*1859-1908) als kind
Dossier:

BSO 0023338

BS Overlijdensregister Fedde Bruining (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Hennaarderadeel [FR]
periode: 22 april 1908
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-18, inv.nr. 3032
hierin
22 april 1908 Fedde Bruining [Bruning] [23338] (*1859-1908) als overledene
Dossier:

BSO 0023340

BS Overlijdensregister levenloos kind de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 31 januari 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3018
hierin
1 februari 1872 Doodgeb. dochter de Haan [23340] (*1872-) als overledene
Cornelis Sjoukes de Haan [23317] (*1842-1875) als vader
Aukje Gerrits van Dijk [23318] (*1842-1872) als moeder
Dossier:

BSH 0009635

BS Huwelijksregister Cornelis de Haan en Antje A de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 juni 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2022
hierin
7 juni 1873 Cornelis Sjoukes de Haan [23317] (*1842-1875) als bruidegom
Antje Ales de Vries [23341] (*1838-1890) als bruid
Sjouke Alberts de Haan [23216] (*1816-1876) als vader bruidegom
Tietje Cornelis Faber [23215] (*1816-1885) als moeder bruidegom
Ale Alberts de Vries [23342] (*1807-1872) als vader bruid
Romkje Sybrens Baggelaar [23343] (*1812-1865) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023341

BS Geboorteregister Antje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 13 augustus 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1015
blad 060
hierin
16 augustus 1838 Antje Ales de Vries [23341] (*1838-1890) als kind
Ale Alberts de Vries [23342] (*1807-1872) als vader
Romkje Sybrens Baggelaar [23343] (*1812-1865) als moeder
Dossier:

BSO 0023341

BS Overlijdensregister Antje de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 5 februari 1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 3026
hierin
6 februari 1890 Antje Ales de Vries [23341] (*1838-1890) als overledene
Dossier:

BSH 0009636

BS Huwelijksregister Ale A de Vries en Romkje S Baggelaar (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 16 mei 1835
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2009
hierin
16 mei 1835 Ale Alberts de Vries [23342] (*1807-1872) als bruidegom
Romkje Sybrens Baggelaar [23343] (*1812-1865) als bruid
Dossier:

D 0023343

Doopboek Romkje Sijbrens Baggelaar (Doopboek)
doopplaats: St. Jacobiparochie [FR]
periode: 8 maart 1812
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 122
Gezindte: Herv.
aktenr. 2804
hierin
8 maart 1812 Romkje Sybrens Baggelaar [23343] (*1812-1865) als kind
Dossier:

BSO 0023343

BS Overlijdensregister Romkje Sybrens Baggelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 juli 1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3017
hierin
15 juli 1865 Romkje Sybrens Baggelaar [23343] (*1812-1865) als overledene
Dossier:

D 0023342

Doopboek Alle Alberts de Vries (Doopboek)
doopplaats: Minnertsga [FR]
periode: 20 september 1807
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 98
Gezindte: Herv.
aktenr. 644
hierin
20 september 1807 Ale Alberts de Vries [23342] (*1807-1872) als kind
Dossier:

BSO 0023342

BS Overlijdensregister Ale Alberts de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 januari 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3018
hierin
22 januari 1872 Ale Alberts de Vries [23342] (*1807-1872) als overledene
Dossier:

BSG 0023344

BS Geboorteregister Tietje de Haan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 augustus 1873
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1033
hierin
13 augustus 1873 Tietje Cornelis de Haan [23344] (*1873-1873) als kind
Cornelis Sjoukes de Haan [23317] (*1842-1875) als vader
Antje Ales de Vries [23341] (*1838-1890) als moeder
Dossier:

BSO 0023344

BS Overlijdensregister Tietje Cornelis de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 september 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3019
hierin
4 september 1873 Tietje Cornelis de Haan [23344] (*1873-1873) als overledene
Dossier:

BSG 0023345

BS Geboorteregister Cornelis de Haan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 juli 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1034
hierin
15 juli 1875 Cornelis Cornelis de Haan [23345] (*1875-1875) als kind
Cornelis Sjoukes de Haan [23317] (*1842-1875) als vader
Antje Ales de Vries [23341] (*1838-1890) als moeder
Dossier:

BSO 0023345

BS Overlijdensregister Cornelis de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 30 juli 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3019
hierin
30 juli 1875 Cornelis Cornelis de Haan [23345] (*1875-1875) als overledene
Dossier:

BSG 0023346

BS Geboorteregister Ale de Haan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 juli 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1034
hierin
15 juli 1875 Ale Cornelis de Haan [23346] (*1875-1875) als kind
Cornelis Sjoukes de Haan [23317] (*1842-1875) als vader
Antje Ales de Vries [23341] (*1838-1890) als moeder
Dossier:

BSO 0023346

BS Overlijdensregister Ale de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 29 juli 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3019
hierin
30 juli 1875 Ale Cornelis de Haan [23346] (*1875-1875) als overledene
Dossier:

BSH 009637

BS Huwelijksregister Minne Grond en Antje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 15 april 1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 2027
hierin
15 april 1880 Minne Grond [23347] (*1840-1898) als bruidegom
Antje Ales de Vries [23341] (*1838-1890) als bruid
Dossier:

BSG 0023347

BS Geboorteregister Minne Grond (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 25 januari 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1017
hierin
27 januari 1840 Minne Grond [23347] (*1840-1898) als kind
Dossier: