Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0023407

BS Overlijdensregister Dieuwke Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 11 februari 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 3017
hierin
12 februari 1858 Dieuwke Reins Faber [23407] (*1828-1858) als overledene
Dossier:

BSH 0009662

BS Huwelijksregister Pier H Faber en Dieuwke R Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 21 april 1852
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2015
hierin
21 april 1852 Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als bruidegom
Dieuwke Reins Faber [23407] (*1828-1858) als bruid
Herre Gerbens Faber [23409] (*1797-1878) als vader bruidegom
Tietje Piers de Jong [23410] (*1800-1829) als moeder bruidegom
Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als vader bruid
Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023408

BS Geboorteregister Pier Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 13 juni 1827
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1010
blad 038
hierin
15 mei 1827 Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als kind
Herre Gerbens Faber [23409] (*1797-1878) als vader
Tietje Piers de Jong [23410] (*1800-1829) als moeder
Dossier:

BSO 0023408

BS Overlijdensregister Pier Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 20 oktober 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3026
hierin
21 oktober 1884 Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als overledene
Dossier:

BSH 009663

BS Huwelijksregister Herre G Faber en Tietje P de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 13 november 1824
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2008
hierin
13 november 1824 Herre Gerbens Faber [23409] (*1797-1878) als bruidegom
Tietje Piers de Jong [23410] (*1800-1829) als bruid
Gerben Eeltjes Faber [23411] (-) als vader bruidegom
Aaltje Pieters [23412] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

D 0023410

Doopboek Tietje Piers de Jong (Doopboek)
doopplaats: Workum [FR]
periode: 27 april 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 858
Gezindte: Herv.
aktenr. 764
hierin
27 april 1800 Tietje Piers de Jong [23410] (*1800-1829) als kind
Dossier:

BSO 0023410

BS Overlijdensregister Tietje Piers de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 16 december 1829
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3007
blad 038/1-2
hierin
17 december 1829 Herre Gerbens Faber [23409] (*1797-1878) als overledene
Dossier:

D 0023409

Doopboek Herre Gerbens Faber (Doopboek)
doopplaats: Huizum [FR]
periode: 30 juli 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 470
Gezindte: Herv.
aktenr. 228
hierin
30 juli 1797 Herre Gerbens Faber [23409] (*1797-1878) als kind
Gerben Eeltjes Faber [23411] (-) als vader
Aaltje Pieters [23412] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0023409

BS Overlijdensregister Herre Gerbens Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 12 oktober 1878
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3024
hierin
14 oktober 1878 Herre Gerbens Faber [23409] (*1797-1878) als overledene
Dossier:

BSG 0023413

BS Geboorteregister Herre Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 8 februari 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1025
hierin
10 februari 1853 Herre Piers Faber [23413] (*1853-1853) als kind
Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als vader
Dieuwke Reins Faber [23407] (*1828-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0023413

BS Overlijdensregister Herre Piers Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 26 mei 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.n. 30-06, inv.nr. 3015
hierin
28 mei 1853 Herre Piers Faber [23413] (*1853-1853) als overledene
Dossier:

BSH 0009684

BS Huwelijksregister Kornelis Faber en Sietske Kingma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 6 oktober 1921
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 2060
hierin
6 oktober 1921 Kornelis Jippes Faber [23273] (*1895-1960) als bruidegom
Sietske Kingma [9596] (*1896-) als bruid
Jippe Kornelis Faber [23274] (*1872-1938) als vader bruidegom
Trijntje Bouma [23275] (*1871-1937) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0023414

BS Geboorteregister Herre Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 2 februari 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1026
hierin
3 februari 1854 Herre Piers Faber [23414] (*1854-) als kind
Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als vader
Dieuwke Reins Faber [23407] (*1828-1858) als moeder
Dossier:

BSG 0023415

BS Geboorteregister Wopke Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 10 april 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1027
hierin
11 april 1855 Wopke Piers Faber [23415] (*1855-1909) als kind
Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als vader
Dieuwke Reins Faber [23407] (*1828-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0023415

BS Overlijdensregister Wopke Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 april 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3795
hierin
9 april 1909 Wopke Piers Faber [23415] (*1855-1909) als overledene
Dossier:

BSG 0023416

BS Geboorteregister Rein Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 27 oktober 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1028
hierin
28 oktober 1856 Rein Piers Faber [23416] (*1856-) als kind
Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als vader
Dieuwke Reins Faber [23407] (*1828-1858) als moeder
Dossier:

BSH 0009665

BS Huwelijksregister Rein Faber en Attje Brolsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 24 mei 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 2029
hierin
24 mei 1883 Rein Piers Faber [23416] (*1856-) als bruidegom
Attje [Antje] Jacobs Brolsma [23417] (*1867-) als bruid
Pier Herres Faber [23408] (*1827-1884) als vader bruidegom
Dieuwke Reins Faber [23407] (*1828-1858) als moeder bruidegom
Jacob Jans Brolsma [23418] (*1825-1902) als vader bruid
Grietje Jacobs Bakker [23419] (*1829-1912) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023417

BS Geboorteregister Antje Brolsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 7 januari 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1033
hierin
8 januari 1867 Attje [Antje] Jacobs Brolsma [23417] (*1867-) als kind
Jacob Jans Brolsma [23418] (*1825-1902) als vader
Grietje Jacobs Bakker [23419] (*1829-1912) als moeder
Dossier:

BSH 0009666

BS Huwelijksregister Jacob J Brolsma en Grietje J Bakker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 4 december 1851
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 2015
hierin
4 december 1851 Jacob Jans Brolsma [23418] (*1825-1902) als bruidegom
Grietje Jacobs Bakker [23419] (*1829-1912) als bruid
Dossier:

BSG 0023419

BS Geboorteregister Grietje Bakker (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 28 december 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1012
hierin
28 december 1829 Grietje Jacobs Bakker [23419] (*1829-1912) als kind
Dossier: