Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0023498

BS Geboorteregister Baukje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 29 januari 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1026
hierin
31 januari 1859 Baukje Sybes Faber [23498] (*1859-1959) als kind
Sybe Reins Faber [23473] (*1830-1892) als vader
Grietje Klases Bouwsma [23474] (*1832-1860) als moeder
Dossier:

BSO 0023498

BS Overlijdensregister Baukje Sybes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 november 1859
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3015
blad 041
hierin
12 november 1859 Baukje Sybes Faber [23498] (*1859-1959) als overledene
Dossier:

BSG 0023499

BS Geboorteregister Jakob Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 11 september 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1013
blad 057
hierin
13 september 1834 Jakob Reins Faber [23499] (*1834-1902) als kind
Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als vader
Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als moeder
Dossier:

BSO 0023499

BS Overlijdensregister Jacob Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 29 januari 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3033
hierin
31 januari 1902 Jakob Reins Faber [23499] (*1834-1902) als overledene
Dossier:

BSH 0009695

BS Huwelijksregister Jakob R Faber en Idske J Herrema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 21 mei 1859
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2017
hierin
21 mei 1859 Jakob Reins Faber [23499] (*1834-1902) als bruidegom
Jitske [Idske] Jans Herrema [23500] (*1839-1910) als bruid
Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als vader bruidegom
Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als moeder bruidegom
Jan Gerrits Herrema [23501] (*1788-1855) als vader bruid
Lolkje Folkerts Boorsma [23502] (*1799-1843) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023500

BS Geboorteregister Idske Herrema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 16 februari 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1016
blad 014
hierin
19 februari 1839 Jitske [Idske] Jans Herrema [23500] (*1839-1910) als kind
Jan Gerrits Herrema [23501] (*1788-1855) als vader
Lolkje Folkerts Boorsma [23502] (*1799-1843) als moeder
Dossier:

BSO 0023500

BS Overlijdensregister Jitske Herrema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 28 februari 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3045
hierin
1 maart 1910 Jitske [Idske] Jans Herrema [23500] (*1839-1910) als overledene
Dossier:

BSH 0009696

BS Huwelijksregister Jan G Herrema en Lolkje F Boorsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 10 mei 1823
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2006
hierin
10 mei 1823 Jan Gerrits Herrema [23501] (*1788-1855) als bruidegom
Lolkje Folkerts Boorsma [23502] (*1799-1843) als bruid
Dossier:

D 0023502

Doopboek Lolkje Folkerts Boorsma (Doopboek)
doopplaats: Tzummarum [FR]
periode: 3 maart 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 110
Gezindte: Herv.
aktenr. 528
hierin
3 maart 1799 Lolkje Folkerts Boorsma [23502] (*1799-1843) als kind
Dossier:

BSO 0023502

BS Overlijdensregister Lolkje Folkerts Boorsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 1 maart 1843
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3011
blad 006
hierin
2 maart 1843 Lolkje Folkerts Boorsma [23502] (*1799-1843) als overledene
Dossier:

D 0023501

Doopboek Jan Gerrits Herrema (Doopboek)
doopplaats: Tzummarum [FR]
periode: 23 november 1788
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 110
Gezindte: Herv.
aktenr. 325
hierin
23 november 1788 Jan Gerrits Herrema [23501] (*1788-1855) als kind
Dossier:

BSO 0023501

BS Overlijdensregister Jan Gerrits Herrema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 maart 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3014
blad 015
hierin
29 maart 1855 Jan Gerrits Herrema [23501] (*1788-1855) als overledene
Dossier:

BSG 0023503

BS Geboorteregister Rein Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 16 maart 1860
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1026
hierin
17 maart 1860 Rein Jacobs Faber [23503] (*1860-1935) als kind
Jakob Reins Faber [23499] (*1834-1902) als vader
Jitske [Idske] Jans Herrema [23500] (*1839-1910) als moeder
Dossier:

BSO 0023503

BS Overlijdensregister Rein Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 8 juli 1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3067
hierin
9 juli 1935 Rein Jacobs Faber [23503] (*1860-1935) als overledene
Dossier:

BSH 0009697

BS Huwelijksregister Rein Faber en Sytske Meyer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 22 maart 1884
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2026
hierin
22 maart 1884 Rein Jacobs Faber [23503] (*1860-1935) als bruidegom
Sytske Klases Meyer [23504] (*1862-1944) als bruid
Jakob Reins Faber [23499] (*1834-1902) als vader bruidegom
Jitske [Idske] Jans Herrema [23500] (*1839-1910) als moeder bruidegom
Klaas Dirks Meyer [23505] (*1834-1897) als vader bruid
Cornelia Frederiks Sanders [23506] (*1830-1916) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023504

BS Geboorteregister Sytske Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 15 februari 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1027
hierin
15 februari 1862 Sytske Klases Meyer [23504] (*1862-1944) als kind
Klaas Dirks Meyer [23505] (*1834-1897) als vader
Cornelia Frederiks Sanders [23506] (*1830-1916) als moeder
Dossier:

BSO 0023504

BS Overlijdensregister Sytske Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 12 april 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 3076
hierin
13 april 1944 Sytske Klases Meyer [23504] (*1862-1944) als overledene
Dossier:

BSH 0009698

BS Huwelijksregister Klaas D Meyer en Cornelia F Sanders (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 4 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2018
hierin
4 mei 1861 Klaas Dirks Meyer [23505] (*1834-1897) als bruidegom
Cornelia Frederiks Sanders [23506] (*1830-1916) als bruid
Dossier:

BSG 0023506

BS Geboorteregister Cornelia Sanders (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 15 september 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1012
hierin
16 september 1830 Cornelia Frederiks Sanders [23506] (*1830-1916) als kind
Dossier:

BSO 0023506

BS Overlijdensregister Cornelia Sanders (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 november 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3047
hierin
6 november 1916 Cornelia Frederiks Sanders [23506] (*1830-1916) als overledene
Dossier: