Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0023677

BS Overlijdensregister levenloos kind Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 18 december 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3023
hierin
19 december 1889 Doodgeb. kind Faber [23677] (*1889-) als overledene
Rein Cornelis Faber [23673] (*1869-) als vader
Trijntje Zwaal [23674] (*1868-) als moeder
Dossier:

BSG 0023678

BS Geboorteregister Rein Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 27 september 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1021
blad 073
hierin
28 september 1850 Rein Reins Faber [23678] (*1850-) als kind
Rein Cornelis Faber [23099] (*1806-1868) als vader
Aaltje Jacobs Duimstra [23100] (*1809-1855) als moeder

T 0009539

Trouwboek Rein Cornelis Faber en Ytje Auckes (Trouwboek)
trouwplaats: Wirdum [FR]
periode: 12 mei 1782
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 483
Gezindte: Herv.
aktenr. 397
hierin
12 mei 1782 Rein Cornelis Faber [23107] (-1836) als bruidegom
Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als bruid
Dossier:

D 0023108

Doopboek Ytje Aukes (Doopboek)
doopplaats: Wirdum [FR]
periode: 23 januari 1763
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 481
Gezindte: Herv.
aktenr. 307
hierin
23 januari 1763 Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als kind

BSO 0023108

BS Overlijdensregister Yttje Aukes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 8 december 1819
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3005
hierin
9 december 1819 Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als overledene
Dossier:

D 0023101

Doopboek Cornelis Reins Faber (Doopboek)
doopplaats: Wirdum [FR]
periode: 9 maart 1783
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 482
Gezindte: Herv.
aktenr. 98
hierin
9 maart 1783 Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als kind
Rein Cornelis Faber [23107] (-1836) als vader
Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als moeder

BSO 0023101

BS Overlijdensregister Cornelis Reins Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 12 april 1836
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3009
blad 011
hierin
14 april 1836 Cornelis Reins Faber [23101] (*1783-1836) als overledene
Dossier:

D 0023679

Doopboek Auke Reins Faber (Doopboek)
doopplaats: Wirdum [FR]
periode: 9 oktober 1785
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 482
Gezindte: Herv.
aktenr. 126
hierin
9 oktober 1785 Auke Reins Faber [23679] (*1785-1868) als kind
Rein Cornelis Faber [23107] (-1836) als vader
Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als moeder

BSO 0023679

BS Overlijdensregister Auke Reins Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 7 februari 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3012
hierin
8 februari 1868 Auke Reins Faber [23679] (*1785-1868) als overledene
Dossier:

BSO 0023680

BS Overlijdensregister Klaaske Jacobs Boorsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 5 januari 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 301-
hierin
8 januari 1801 Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma] [23680] (*1775-1861) als overledene
Dossier:

D 0023680

Doopboek Claaske Jacobs Boorsma (Doopboek)
doopplaats: Weidum [FR]
periode: 10 december 1775
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 85
Gezindte: Herv.
aktenr. 239
hierin
10 december 1775 Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma] [23680] (*1775-1861) als kind

BSG 0023681

BS Geboorteregister Gosse Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 30 maart 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1002
hierin
30 maart 1812 Gosse Aukes Faber [23681] (*1812-1887) als kind
Auke Reins Faber [23679] (*1785-1868) als vader
Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma] [23680] (*1775-1861) als moeder

BSO 0023681

BS Overlijdensregister Gosse Aukes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 2 april 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3016
hierin
4 april 1887 Gosse Aukes Faber [23681] (*1812-1887) als overledene
Dossier:

BSH 0009780

BS Huwelijksregister Gosse A Faber en Tettje J Goslinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 16 juli 1843
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 2008
hierin
16 juli 1843 Gosse Aukes Faber [23681] (*1812-1887) als bruidegom
Tettje Joukes Goslinga [23682] (*1811-1889) als bruid j
Auke Reins Faber [23679] (*1785-1868) als vader bruidegom
Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma] [23680] (*1775-1861) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0023682

BS Geboorteregister Tettje Gosliga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 5 augustus 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1001
blad 017
hierin
27 mei 1811 Tettje Joukes Goslinga [23682] (*1811-1889) als kind

BSO 0023682

BS Overlijdensregister Tettje Joukes Goslinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 1 oktober 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3017
hierin
2 oktober 1889 Tettje Joukes Goslinga [23682] (*1811-1889) als overledene
Dossier:

BSG 0023683

BS Geboorteregister Jacob Aukes Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 3 maart 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1002
hierin
5 maart 1815 Jacob Aukes Faber [23683] (*1815-1825) als kind
Auke Reins Faber [23679] (*1785-1868) als vader
Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma] [23680] (*1775-1861) als moeder

BSO 0023683

BS Overlijdensregister Jakob Aukes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 30 augustus 1825
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3003
blad 027
hierin
31 augustus 1825 Jacob Aukes Faber [23683] (*1815-1825) als overledene
Dossier:

D 0023684

Doopboek Gosse Reins Faber (Doopboek)
doopplaats: Wirdum [FR]
periode: 28 oktober 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 482
Gezindte: Herv.
aktenr. 155
hierin
28 oktober 1787 Gosse Reins Faber [23684] (*1787-) als kind
Rein Cornelis Faber [23107] (-1836) als vader
Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als moeder

D 0023685

Doopboek Hotske Reins Faber (Doopboek)
doopplaats: Wirdum [FR]
periode: 14 juni 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 482
Gezindte: Herv.
aktenr. 174
hierin
14 juni 1789 Hotske Reins Faber [23685] (*1789-1859) als kind
Rein Cornelis Faber [23107] (-1836) als vader
Yttje Auckes [23108] (~1763-1819) als moeder