Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0023874

BS Geboorteregister Eelke Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 januari 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1012
blad 005
hierin
20 januari 1834 Eelke Alberts Venema [23874] (*1834-1905) als kind
Albert Dirks Venema [23875] (*1798-1867) als vader
Aaltje Klazes Westra [23876] (*1804-1860) als moeder
Dossier:

BSO 0023874

BS Overlijdensregister Eelke Venema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 augustus 1905
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3035
hierin
23 augustus 1905 Eelke Alberts Venema [23874] (*1834-1905) als overledene
Dossier:

BSH 0009857

BS Huwelijksregister Albert D Venema en Aaltje Kl Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 december 1823
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2006
hierin
2 december 1823 Albert Dirks Venema [23875] (*1798-1867) als bruidegom
Aaltje Klazes Westra [23876] (*1804-1860) als bruid
Dossier:

D 0023876

Doopboek Aaltje Klazes Westra (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 1 februari 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2532
hierin
4 maart 1804 Aaltje Klazes Westra [23876] (*1804-1860) als kind
Dossier:

BSO 0023876

BS Overlijdensregister Antje Klazes Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 december 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3014
blad 053/1-9
hierin
24 december 1860 Aaltje Klazes Westra [23876] (*1804-1860) als overledene
Dossier:

BSO 0023878

BS Overlijdensregister Antje Sybes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 april 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 017
hierin
29 april 1847 Antje Sybes Faber [23878] (~1767-1847) als overledene
Dossier:

D 0023878

Doopboek Antje Sybes Faber (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 4 oktober 1767
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 1632
hierin
4 oktober 1767 Sybe Gerbens Faber [23879] (-) als vader
Antje Sybes Faber [23878] (~1767-1847) als kind
Baukje Pieters [23880] (-) als moeder
Dossier:

D 0023875

Doopboek Albert Durks Venema (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 2 september 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: Herv.
aktenr. 1544
hierin
2 september 1798 Durk Jans Venema [23877] (-) als vader
Antje Sybes Faber [23878] (~1767-1847) als moeder
Albert Dirks Venema [23875] (*1798-1867) als kind
Dossier:

BSO 0023875

BS Overlijdensregister Albert Dirks Venema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 september 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
blad 026
hierin
1 oktober 1867 Albert Dirks Venema [23875] (*1798-1867) als overledene
Dossier:

BSG 0023881

BS Geboorteregister Hitje Venema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 december 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1026
aktenr. 247/1-4
hierin
30 december 1862 Hitje Eelkes Venema [23881] (*1862-1884) als kind
Eelke Alberts Venema [23874] (*1834-1905) als vader
Aafke [Akke] Jans van der Bij [23873] (*1835-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0023881

BS Overlijdensregister Hitje Eelkes Venema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 september 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3021
hierin
13 september 1884 Hitje Eelkes Venema [23881] (*1862-1884) als overledene
Dossier:

BSG 0023882

BS Geboorteregister Albert Venema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 maart 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1028
hierin
10 maart 1865 Albert Eelkes Venema [23882] (*1865-1930) als kind
Eelke Alberts Venema [23874] (*1834-1905) als vader
Aafke [Akke] Jans van der Bij [23873] (*1835-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0023882

BS Overlijdensregister Albert Venema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 februari 1930
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3060
hierin
11 februari 1930 Albert Eelkes Venema [23882] (*1865-1930) als overledene
Dossier:

BSH 0009860

BS Huwelijksregister Albert Venema en Andrieske Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 juni 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2031
hierin
9 juni 1892 Albert Eelkes Venema [23882] (*1865-1930) als bruidegom
Andrieske Tjallings Kooistra [23883] (*1867-1917) als bruid
Eelke Alberts Venema [23874] (*1834-1905) als vader bruidegom
Aafke [Akke] Jans van der Bij [23873] (*1835-1897) als moeder bruidegom
Tjalling Binnes Kooistra [23884] (*1832-1914) als vader bruid
Ymkje Heerkes van der Ploeg [23885] (*1832-1887) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023883

BS Geboorteregister Andrieske Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 april 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1029
hierin
1 mei 1867 Andrieske Tjallings Kooistra [23883] (*1867-1917) als kind
Tjalling Binnes Kooistra [23884] (*1832-1914) als vader
Ymkje Heerkes van der Ploeg [23885] (*1832-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0023883

BS Overlijdensregister Andrieske Kooistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 oktober 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3047
hierin
8 oktober 1917 Andrieske Tjallings Kooistra [23883] (*1867-1917) als overledene
Dossier:

BSH 0009861

BS Huwelijksregister Tjalling B Kooistra en Ymkje H vd Ploeg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 juni 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2016
hierin
22 juni 1858 Tjalling Binnes Kooistra [23884] (*1832-1914) als bruidegom
Ymkje Heerkes van der Ploeg [23885] (*1832-1887) als bruid j
Dossier:

BSG 0023885

BS Geboorteregister Ymkje van der Ploeg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 november 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1011
blad 072
hierin
6 november 1832 Ymkje Heerkes van der Ploeg [23885] (*1832-1887) als kind
Dossier:

BSO 0023885

BS Overlijdensregister Ymkje Heerkes van der Ploeg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 mei 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3022
hierin
16 mei 1887 Ymkje Heerkes van der Ploeg [23885] (*1832-1887) als overledene
Dossier:

BSG 0023884

BS Geboorteregister Tjalling Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 november 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1011
blad 074
hierin
15 november 1832 Tjalling Binnes Kooistra [23884] (*1832-1914) als kind
Dossier: