Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0009895

BS Huwelijksregister Hendrik Sj vd Wijk en Sjoukje J vd Bij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 april 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2019
hierin
5 april 1866 Hendrik Sjoerds van der Wijk [23966] (*1831-1899) als bruidegom
Sjoukje Jans van der Bij [23965] (*1843-1892) als bruid
Sjoerd Hendriks van der Wijk [23967] (*1781-1861) als vader bruidegom
Sytske Sytzes Sierksma [23968] (*1795-1866) als moeder bruidegom
Jan Bastiaans van der Bij [23869] (*1810-1889) als vader bruid
Hittje Bokkes Visser [23870] (*1813-1881) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023966

BS Geboorteregister Hendrik van der Wijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 21 maart 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1013
hierin
22 maart 1831 Hendrik Sjoerds van der Wijk [23966] (*1831-1899) als kind
Sjoerd Hendriks van der Wijk [23967] (*1781-1861) als vader
Sytske Sytzes Sierksma [23968] (*1795-1866) als moeder
Dossier:

BSO 0023966

BS Overlijdensregister Hendrik Sjoerds van der Wijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 maart 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3029
hierin
11 maart 1899 Hendrik Sjoerds van der Wijk [23966] (*1831-1899) als overledene
Dossier:

BSH 0009897

BS Huwelijksregister Hendrik vd Wijk en Aaltje Vellinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 december 1896
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2034
hierin
10 december 1896 Hendrik Sjoerds van der Wijk [23966] (*1831-1899) als bruidegom
Aaltje Vellinga [23969] (-) als bruid
Dossier:

BSO 0023967

BS Overlijdensregister Sjoerd Hendriks van der Wijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 december 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3014
blad 045
hierin
17 december 1861 Sjoerd Hendriks van der Wijk [23967] (*1781-1861) als overledene
Dossier:

D 0023967

Doopboek Sjoerd Hendriks van der Wijk (Doopboek)
doopplaats: Ureterp [FR]
periode: 18 november 1781
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 568
Gezindte: Herv.
aktenr. 1501
hierin
18 november 1781 Sjoerd Hendriks van der Wijk [23967] (*1781-1861) als kind
Dossier:

BSO 0023968

BS Overlijdensregister Sytske Sytses Sierksma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 februari 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
blad 008
hierin
26 februari 1866 Sytske Sytzes Sierksma [23968] (*1795-1866) als overledene
Dossier:

BSH 0009896

BS Huwelijksregister Sjoerd H vd Wijk en Sytske S Sierksma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 12 mei 1830
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2009
hierin
12 mei 1830 Sjoerd Hendriks van der Wijk [23967] (*1781-1861) als bruidegom
Sytske Sytzes Sierksma [23968] (*1795-1866) als bruid j
Dossier:

BSG 0023972

BS Geboorteregister Antje van der Bij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 juni 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1020
blad 062
hierin
30 juni 1849 Antje Jans van der Bij [23972] (*1849-1920) als kind
Jan Bastiaans van der Bij [23869] (*1810-1889) als vader
Hittje Bokkes Visser [23870] (*1813-1881) als moeder
Dossier:

BSO 0023972

BS Overlijdensregister Antje van der Bij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Aalten [GE]
periode: 16 november 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 7910
hierin
17 november 1920 Antje Jans van der Bij [23972] (*1849-1920) als overledene
Dossier:

BSH 0009899

BS Huwelijksregister Willem Tj Tiezema en Antje J vd Bij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 mei 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2024
hierin
17 mei 1875 Willem Tjallings Tiezema [23974] (*1848-1894) als bruidegom
Antje Jans van der Bij [23972] (*1849-1920) als bruid
Tjalling Willems Tiezema [23975] (*1819-1889) als vader bruidegom
Baukje Aukes Kooistra [23976] (*1823-1859) als moeder bruidegom
Jan Bastiaans van der Bij [23869] (*1810-1889) als vader bruid
Hittje Bokkes Visser [23870] (*1813-1881) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0023974

BS Geboorteregister Willem Tiezema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 29 juni 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1020
blad 048
hierin
30 juni 1848 Willem Tjallings Tiezema [23974] (*1848-1894) als kind
Tjalling Willems Tiezema [23975] (*1819-1889) als vader
Baukje Aukes Kooistra [23976] (*1823-1859) als moeder
Dossier:

BSO 0023974

BS Overlijdensregister Willem Tjallings Tiezema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 26 december 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3023
hierin
27 december 1894 Willem Tjallings Tiezema [23974] (*1848-1894) als overledene
Dossier:

BSH 0009900

BS Huwelijksregister Tjalling W Tiesema en Baukje A Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 mei 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2014
hierin
3 mei 1845 Tjalling Willems Tiezema [23975] (*1819-1889) als bruidegom
Baukje Aukes Kooistra [23976] (*1823-1859) als bruid
Dossier:

BSG 0023976

BS Geboorteregister Baukje Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 juni 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1007
blad 038
hierin
5 juni 1823 Baukje Aukes Kooistra [23976] (*1823-1859) als kind
Dossier:

BSO 0023976

BS Overlijdensregister Baukje Aukes Kooistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 19 november 1859
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3015
blad 047
hierin
19 november 1859 Baukje Aukes Kooistra [23976] (*1823-1859) als overledene
Dossier:

BSG 0023975

BS Geboorteregister Tjalling Tiesema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 17 december 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1007
blad 093
hierin
20 december 1819 Tjalling Willems Tiezema [23975] (*1819-1889) als kind
Dossier:

BSO 0023975

BS Overlijdensregister Tjalling Willems Tiezema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 22 november 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3028
hierin
25 november 1889 Tjalling Willems Tiezema [23975] (*1819-1889) als overledene
Dossier:

BSG 0023977

BS Geboorteregister Tjalling Tiezema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 17 juli 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1031
hierin
19 juli 1878 Tjalling Willems Tiezema [23977] (*1878-1957) als kind
Willem Tjallings Tiezema [23974] (*1848-1894) als vader
Antje Jans van der Bij [23972] (*1849-1920) als moeder
Dossier:

BSO 0023977

BS Overlijdensregister Tjalling Tiezema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 januari 1957
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5516
hierin
28 januari 1957 Tjalling Willems Tiezema [23977] (*1878-1957) als overledene
Dossier: