Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0024109

BS Geboorteregister Aaltje Wagenaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 8 oktober 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1027
blad 068
hierin
9 oktober 1866 Aaltje Hendriks Wagenaar [24109] (*1866-1944) als kind
Dossier:

BSO 0024109

BS Overlijdensregister Aaltje Wagenaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 24 februari 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5490-5491
hierin
24 februari 1944 Aaltje Hendriks Wagenaar [24109] (*1866-1944) als overledene
Dossier:

BSG 0024108

BS Geboorteregister Sytse de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 8 september 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1035
hierin
8 september 1865 Sytse Pieters de Jong [24108] (*1865-) als kind
Dossier:

BSG 0024110

BS Geboorteregister Rinskje van der Bij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 1 november 1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1049
hierin
2 november 1892 Rinskje Jacobs van der Bij [24110] (*1892-1901) als kind
Jacob Reinders van der Bij [24098] (*1867-1941) als vader
Detje Willems van Dellen [24103] (*1870-1918) als moeder
Dossier:

BSO 0024110

BS Overlijdensregister Rinske van der Bij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18 september 1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3787
hierin
19 september 1901 Rinskje Jacobs van der Bij [24110] (*1892-1901) als overledene
Dossier:

BSO 0024110-1

BS Overlijdensregister Rinske van der Bij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 18 september 1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37,inv.nr. 3038
ovl te Leeuwarden
hierin
24 september 1901 Rinskje Jacobs van der Bij [24110] (*1892-1901) als overledene
Dossier:

BSG 0024111

BS Geboorteregister Willem van der Bij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 18 april 1897
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1053
hierin
20 april 1897 Willem Jacobs van der Bij [24111] (*1897-) als kind
Jacob Reinders van der Bij [24098] (*1867-1941) als vader
Detje Willems van Dellen [24103] (*1870-1918) als moeder
Dossier:

BSH 0009956

BS Huwelijksregister Willem vd Bij en Tjettje Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 augustus 1922
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2055
hierin
3 augustus 1922 Willem Jacobs van der Bij [24111] (*1897-) als bruidegom
Tjettje Jacobs Postma [24112] (*1899-) als bruid
Jacob Reinders van der Bij [24098] (*1867-1941) als vader bruidegom
Detje Willems van Dellen [24103] (*1870-1918) als moeder bruidegom
Jacob Geerts Postma [24113] (*1862-1955) als vader bruid
Eelkje Jacobs Veenstra [24114] (*1866-1942) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024112

BS Geboorteregister Tjettje Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 12 januari 1899
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1055
hierin
13 januari 1899 Tjettje Jacobs Postma [24112] (*1899-) als kind
Jacob Geerts Postma [24113] (*1862-1955) als vader
Eelkje Jacobs Veenstra [24114] (*1866-1942) als moeder
Dossier:

BSH 0009957

BS Huwelijksregister Jacob Postma en Eelkje Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 mei 1889
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2025
hierin
11 mei 1889 Jacob Geerts Postma [24113] (*1862-1955) als bruidegom
Eelkje Jacobs Veenstra [24114] (*1866-1942) als bruid
Geert Gooitzens Postma [8843] (*1809-1897) als vader bruidegom
Tjettje Gabes Boorsma [8844] (*1825-) als moeder bruidegom
Jacob Libbes Veenstra [4235] (*1823-1903) als vader bruid
Bontje Tjeerds Postma [4236] (*1830-1914) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024114

BS Geboorteregister Eelkje Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 april 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1024
hierin
11 april 1866 Eelkje Jacobs Veenstra [24114] (*1866-1942) als kind
Jacob Libbes Veenstra [4235] (*1823-1903) als vader
Bontje Tjeerds Postma [4236] (*1830-1914) als moeder
Dossier:

BSO 0024114

BS Overlijdensregister Eelkje Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 april 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3071
hierin
29 april 1942 Eelkje Jacobs Veenstra [24114] (*1866-1942) als overledene
Dossier:

BSO 0024113

BS Overlijdensregister Jacob Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 maart 1955
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3084
hierin
7 maart 1955 Jacob Geerts Postma [24113] (*1862-1955) als overledene
Dossier:

BSG 0024113

BS Geboorteregister Jacob Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 april 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1023
hierin
17 april 1862 Jacob Geerts Postma [24113] (*1862-1955) als kind
Geert Gooitzens Postma [8843] (*1809-1897) als vader
Tjettje Gabes Boorsma [8844] (*1825-) als moeder
Dossier:

BSG 0004236

BS Geboorteregister Bontje Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 12 september 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1009
hierin
14 september 1830 Bontje Tjeerds Postma [4236] (*1830-1914) als kind
Dossier:

BSO 0004236

BS Overlijdensregister Bontje Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 12 oktober 1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3044
hierin
12 oktober 1914 Bontje Tjeerds Postma [4236] (*1830-1914) als overledene
Dossier:

BSG 0004235

BS Geboorteregister Jacob Liebbes Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 12 januari 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1008
blad 007
hierin
13 januari 1823 Jacob Libbes Veenstra [4235] (*1823-1903) als kind
Dossier:

BSO 0004235

BS Overlijdensregister Jacob Libbes Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 december 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3032
hierin
9 december 1903 Jacob Libbes Veenstra [4235] (*1823-1903) als overledene
Dossier:

D 0008843

Doopboek Geert Gooitzens Postma (Doopboek)
doopplaats: Kollumerzwaag [FR]
periode: 8 oktober 1809
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 452
Gezindte: Herv.
aktenr. 429
hierin
8 oktober 1809 Geert Gooitzens Postma [8843] (*1809-1897) als kind
Goitsen Sybrens Postma [16030] (*1765-1850) als vader
Grytta Geerts van der Zweep [16031] (*1782-1848) als moeder
Dossier:

BSO 0008843

BS Overlijdensregister Geert Goitzes Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 februari 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3026
hierin
9 februari 1897 Geert Gooitzens Postma [8843] (*1809-1897) als overledene
Dossier: