Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0024178

BS Overlijdensregister Tjitske Scheltes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 16 maart 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3020
hierin
17 maart 1886 Tjitske Scheltes Wiersma [24178] (*1849-1886) als overledene
Dossier:

BSG 0024179

BS Geboorteregister Hendrik Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 10 maart 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1022
blad 023
hierin
12 maart 1853 Hendrik Scheltes Wiersma [24179] (*1853-1934) als kind
Schelte Hendriks Wiersma [24131] (*1816-1858) als vader
Gatske Egberts van der Woude [24132] (*1817-1904) als moeder
Dossier:

BSH 0009986

BS Huwelijksregister Hendrik Wiersma en Antje Rintjema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 4 mei 1895
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2030
hierin
4 mei 1895 Hendrik Scheltes Wiersma [24179] (*1853-1934) als bruidegom
Antje Jacobs Rintjema [24180] (*1870-1943) als bruid
Schelte Hendriks Wiersma [24131] (*1816-1858) als vader bruidegom
Gatske Egberts van der Woude [24132] (*1817-1904) als moeder bruidegom
Jacob Tjeerds Rintjema [24181] (*1828-1905) als vader bruid
Fokeltje Jans Douma [24182] (*1829-1907) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024180

BS Geboorteregister Antje Rintjema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 april 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1030
hierin
23 april 1870 Antje Jacobs Rintjema [24180] (*1870-1943) als kind
Jacob Tjeerds Rintjema [24181] (*1828-1905) als vader
Fokeltje Jans Douma [24182] (*1829-1907) als moeder
Dossier:

BSO 0024180

BS Overlijdensregister Antje Rintjema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 22 april 1943
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3072
hierin
23 april 1943 Antje Jacobs Rintjema [24180] (*1870-1943) als overledene
Dossier:

BSH 0009987

BS Huwelijksregister Jacob Tj Rintjema en Fokeltje J Douma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 mei 1857
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2015
hierin
21 mei 1857 Jacob Tjeerds Rintjema [24181] (*1828-1905) als bruidegom
Fokeltje Jans Douma [24182] (*1829-1907) als bruid
Tjeerd Binnes Rintjema [17401] (*1787-1868) als vader bruidegom
Yttje Jans de Roos [17402] (*1789-1886) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH 0000582

BS Huwelijksregister Tjeerd B Rintjema en Yttje J de Roos (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 23 mei 1811
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2001
hierin
23 mei 1811 Tjeerd Binnes Rintjema [17401] (*1787-1868) als bruidegom
Yttje Jans de Roos [17402] (*1789-1886) als bruid
Dossier:

D 0017402

Doopboek IJtje Jans de Roos (Doopboek)
doopplaats: Rinsumageest [FR]
periode: 8 maart 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: Herv.
aktenr. 1818
hierin
8 maart 1789 Yttje Jans de Roos [17402] (*1789-1886) als kind
Dossier:

BSO 0017402

BS Overlijdensregister Ytje Jans de Roos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 januari 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3021
hierin
26 januari 1886 Yttje Jans de Roos [17402] (*1789-1886) als overledene
Dossier:

BSO 0017401

BS Overlijdensregister Tjeerd Binnes Rintjema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 februari 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
hierin
18 februari 1868 Tjeerd Binnes Rintjema [17401] (*1787-1868) als overledene
Dossier:

BSG 0024182

BS Geboorteregister Fokeltje Douma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 19 augustus 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1010
blad 075
hierin
20 augustus 1829 Fokeltje Jans Douma [24182] (*1829-1907) als kind
Dossier:

BSO 0024182

BS Overlijdensregister Fokeltje Jans Douma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 11 juni 1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3036
hierin
11 juni 1907 Fokeltje Jans Douma [24182] (*1829-1907) als overledene
Dossier:

BSG 0024181

BS Geboorteregister Jacob Rintjema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 december 1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1011
hierin
3 december 1828 Jacob Tjeerds Rintjema [24181] (*1828-1905) als kind
Tjeerd Binnes Rintjema [17401] (*1787-1868) als vader
Yttje Jans de Roos [17402] (*1789-1886) als moeder
Dossier:

BSO 0024181

BS Overlijdensregister Jacob Tjeerds Rintjema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 20 februari 1905
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3034
hierin
20 februari 1905 Jacob Tjeerds Rintjema [24181] (*1828-1905) als overledene
Dossier:

BSG 0024183

BS Geboorteregister Jacob Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 10 mei 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1039
hierin
11 mei 1896 Jacob Hendriks Wiersma [24183] (*1896-) als kind
Hendrik Scheltes Wiersma [24179] (*1853-1934) als vader
Antje Jacobs Rintjema [24180] (*1870-1943) als moeder
Dossier:

BSH 0009988

BS Huwelijksregister Jacob Wiersma en Aukje Douma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 20 mei 1921
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2056
hierin
20 mei 1921 Jacob Hendriks Wiersma [24183] (*1896-) als bruidegom
Aukje Jacobs Douma [24184] (*1899-) als bruid
Hendrik Scheltes Wiersma [24179] (*1853-1934) als vader bruidegom
Antje Jacobs Rintjema [24180] (*1870-1943) als moeder bruidegom
Jacob Douma [24185] (*1867-1934) als vader bruid
Aaltje Mames Hiemstra [24186] (*1869-1936) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024184

BS Geboorteregister Aukje Douma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 februari 1899
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1045
hierin
25 februari 1899 Aukje Jacobs Douma [24184] (*1899-) als kind
Jacob Douma [24185] (*1867-1934) als vader
Aaltje Mames Hiemstra [24186] (*1869-1936) als moeder
Dossier:

BSH 0009989

BS Huwelijksregister Jacob Douma en Aaltje Hiemstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 28 mei 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2029
hierin
28 mei 1892 Jacob Douma [24185] (*1867-1934) als bruidegom
Aaltje Mames Hiemstra [24186] (*1869-1936) als bruid
Dossier:

BSG 0024186

BS Geboorteregister Aaltje Hiemstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 april 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1029
blad 025
hierin
17 april 1869 Aaltje Mames Hiemstra [24186] (*1869-1936) als kind
Dossier:

BSO 0024186

BS Overlijdensregister Aaltje Hiemstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 6 december 1936
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3058
hierin
7 december 1936 Aaltje Mames Hiemstra [24186] (*1869-1936) als overledene
Dossier: