Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0019621

Doopboek Iede Freerks Leystra (Doopboek)
doopplaats: Genum [FR]
periode: 12 maart 1809
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 242
Gezindte: Herv.
aktenr. 306
hierin
12 maart 1809 Yde Freerks Leystra [19621] (*1809-†1861) als kind
Freerk Walings Leystra [19622] (*1783-†1840) als vader
Sjoukje Izaks Zondervan [19623] (*1785-†1864) als moeder
Dossier:

BSO 0019621

BS Overlijdensregister Yde Freerks Leystra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 4 november 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3014
blad 053
hierin
5 november 1861 Yde Freerks Leystra [19621] (*1809-†1861) als overledene
Dossier:

T 0008089

Trouwboek Freerk W Leystra en Sjoukje I Zondervan (Trouwboek)
trouwplaats: Genum [FR]
periode: 25 mei 1806
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 242
Gezindte: Herv.
aktenr. 175
hierin
25 mei 1806 Freerk Walings Leystra [19622] (*1783-†1840) als bruidegom
Sjoukje Izaks Zondervan [19623] (*1785-†1864) als bruid
Dossier:

BSO 0019623

BS Overlijdensregister Sjoukje Izaäks Zondervan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 11 juni 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3015
hierin
13 juni 1864 Sjoukje Izaks Zondervan [19623] (*1785-†1864) als overledene
Dossier:

D 0019622

Doopboek Freerk Walings Leystra (Doopboek)
doopplaats: Finkum [FR]
periode: 23 maart 1783
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 462
Gezindte: Herv.
aktenr. 1579
hierin
23 maart 1783 Freerk Walings Leystra [19622] (*1783-†1840) als kind
Dossier:

BSO 0019622

BS Overlijdensregister Freerk Walings Leystra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 9 maart 1840
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3008
blad 009
hierin
11 maart 1840 Freerk Walings Leystra [19622] (*1783-†1840) als overledene
Dossier:

BSG 0024329

BS Geboorteregister Sjoukje Leystra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 19 september 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1016
blad 083
hierin
21 september 1841 Sjoukje Ydes Leystra [24329] (*1841-†1858) als kind
Yde Freerks Leystra [19621] (*1809-†1861) als vader
Jenke Abrahams [Jienke] Faber [19620] (*1818-†1861) als moeder
Dossier:

BSO 0024329

BS Overlijdensregister Sjoukje Ydes Leystra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 23 maart 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3013
blad 014
hierin
24 maart 1858 Sjoukje Ydes Leystra [24329] (*1841-†1858) als overledene
Dossier:

BSG 0024330

BS Geboorteregister Abraham Leystra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 7 oktober 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1017
blad 101
hierin
10 oktober 1843 Abraham Ydes Leystra [24330] (*1843-†1864) als kind
Yde Freerks Leystra [19621] (*1809-†1861) als vader
Jenke Abrahams [Jienke] Faber [19620] (*1818-†1861) als moeder
Dossier:

BSO 0024330

BS Overlijdensregister Abraham Ydes Leystra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 4 september 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3015
hierin
7 september 1864 Abraham Ydes Leystra [24330] (*1843-†1864) als overledene
Dossier:

BSO 0024330-1

BS Overlijdensregister Abraham Ydes Leystra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 4 september 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3016
folio 31
hierin
14 september 1864 Abraham Ydes Leystra [24330] (*1843-†1864) als overledene
Dossier:

BSG 0015793

BS Geboorteregister Freerk Leystra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 2 maart 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1019
blad 029
hierin
4 maart 1845 Freerk Ydes Leystra [15793] (*1845-†1890) als kind
Yde Freerks Leystra [19621] (*1809-†1861) als vader
Jenke Abrahams [Jienke] Faber [19620] (*1818-†1861) als moeder
Dossier:

BSO 0015793

BS Overlijdensregister Freerk Ydes Leistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 11 december 1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3023
hierin
13 december 1890 Freerk Ydes Leystra [15793] (*1845-†1890) als overledene

BSH 0006479

BS Huwelijksregister Freerk Leystra en Sjoukje F Leystra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 22 mei 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2025
hierin
22 mei 1875 Freerk Ydes Leystra [15793] (*1845-†1890) als bruidegom
Sjoukje Freerks Leystra [15794] (*1857-†1910) als bruid
Yde Freerks Leystra [19621] (*1809-†1861) als vader bruidegom
Jenke Abrahams [Jienke] Faber [19620] (*1818-†1861) als moeder bruidegom
Freerk Freerks Leystra [24333] (*1824-†1885) als vader bruid
Aukje Joekes Ferwerda [24334] (*1836-†1899) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0015794

BS Geboorteregister Sjoukje Leystra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 2 oktober 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1031
blad 092
hierin
3 oktober 1857 Sjoukje Freerks Leystra [15794] (*1857-†1910) als kind
Freerk Freerks Leystra [24333] (*1824-†1885) als vader
Aukje Joekes Ferwerda [24334] (*1836-†1899) als moeder
Dossier:

BSO 0015794

BS Overlijdensregister Sjoukje Freerks Leistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 juni 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3040
hierin
22 juni 1910 Sjoukje Freerks Leystra [15794] (*1857-†1910) als overledene
Dossier:

BSH 0010048

BS Huwelijksregister Freerk F Leystra en Aukje J Ferwerda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 27 oktober 1855
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2016
aktenr. 069/3
hierin
27 oktober 1855 Freerk Freerks Leystra [24333] (*1824-†1885) als bruidegom
Aukje Joekes Ferwerda [24334] (*1836-†1899) als bruid
Freerk Walings Leystra [19622] (*1783-†1840) als vader bruidegom
Sjoukje Izaks Zondervan [19623] (*1785-†1864) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0024334

BS Geboorteregister Aukje Ferwerda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 22 september 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1013
blad 102
hierin
24 september 1836 Aukje Joekes Ferwerda [24334] (*1836-†1899) als kind
Dossier:

BSO 0024334

BS Overlijdensregister Aukje Ferwerda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 6 januari 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3031
hierin
7 januari 1899 Aukje Joekes Ferwerda [24334] (*1836-†1899) als overledene
Dossier:

BSG 0024333

BS Geboorteregister Freerk Leystra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 14 september 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1007
hierin
16 september 1824 Freerk Freerks Leystra [24333] (*1824-†1885) als kind
Freerk Walings Leystra [19622] (*1783-†1840) als vader
Sjoukje Izaks Zondervan [19623] (*1785-†1864) als moeder
Dossier: