Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0010103

BS Huwelijksregister Jacob D de Jong en Aaltje Sj Nutma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2017
hierin
oktober 1186 Jacobus Doedes de Jong [24467] (*1822-1903) als bruidegom
Aaltje Sjoeks Nutma [24466] (*1832-1878) als bruid
Doede Brands de Jong [24468] (*1793-1867) als vader bruidegom
Dieuwke Jacobs Heeringa [24469] (*1790-1866) als moeder bruidegom
Sjoek Minzes Nutma [24418] (*1788-1867) als vader bruid
Doetje Jelles Faber [24417] (*1803-1871) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024467

BS Geboorteregister Jacobus de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 21 oktober 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1007
blad 81
hierin
23 oktober 1822 Jacobus Doedes de Jong [24467] (*1822-1903) als kind
Doede Brands de Jong [24468] (*1793-1867) als vader
Dieuwke Jacobs Heeringa [24469] (*1790-1866) als moeder
Dossier:

BSO 0024467

BS Overlijdensregister Jacobus Doedes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 10 september 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3025
hierin
10 september 1903 Jacobus Doedes de Jong [24467] (*1822-1903) als overledene
Dossier:

BSH 0010104

BS Huwelijksregister Doede de Jong en Dieuwke Heeringa (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 17 juni 1815
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2003
hierin
17 juni 1815 Doede Brands de Jong [24468] (*1793-1867) als bruidegom
Dieuwke Jacobs Heeringa [24469] (*1790-1866) als bruid j
Dossier:

D 0024469

Doopboek Dieuwke Jakobs Heeringa (Doopboek)
doopplaats: Oosternijkerk [FR]
periode: 30 mei 1790
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 541
Gezindte: Herv.
aktenr. 446
hierin
30 mei 1790 Dieuwke Jacobs Heeringa [24469] (*1790-1866) als kind

BSO 0024469

BS Overlijdensregister Dieuwke Jakobs Heeringa (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14 juni 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3017
blad 016
hierin
14 juni 1866 Dieuwke Jacobs Heeringa [24469] (*1790-1866) als overledene
Dossier:

D 0024468

Doopboek Doede Brands de Jong (Doopboek)
doopplaats: Cornjum [FR]
periode: 23 juli 1793
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 461
Gezindte: Herv.
aktenr. 970
hierin
23 juli 1793 Doede Brands de Jong [24468] (*1793-1867) als kind
Dossier:

BSO 0024468

BS Overlijdensregister Doede Brands de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 7 februari 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3017
blad 005
hierin
7 februari 1867 Doede Brands de Jong [24468] (*1793-1867) als overledene
Dossier:

BSG 0024470

BS Geboorteregister Saakje Nutma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 7 februari 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1013
blad 013
hierin
8 februari 1836 Saakje Sjoeks Nutma [24470] (*1836-1926) als kind
Sjoek Minzes Nutma [24418] (*1788-1867) als vader
Doetje Jelles Faber [24417] (*1803-1871) als moeder
Dossier:

BSO 0024470

BS Overlijdensregister Saakje Nutma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 februari 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3057
hierin
10 februari 1926 Saakje Sjoeks Nutma [24470] (*1836-1926) als overledene
Dossier:

BSH 0010105

BS Huwelijksregister Doede D de Jong en Saakje Sj Nutma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 25 mei 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26,inv.nr. 2016
hierin
25 mei 1858 Doede Doedes de Jong [24471] (*1824-1872) als bruidegom
Saakje Sjoeks Nutma [24470] (*1836-1926) als bruid
Doede Brands de Jong [24468] (*1793-1867) als vader bruidegom
Dieuwke Jacobs Heeringa [24469] (*1790-1866) als moeder bruidegom
Sjoek Minzes Nutma [24418] (*1788-1867) als vader bruid
Doetje Jelles Faber [24417] (*1803-1871) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024471

BS Geboorteregister Doede de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 8 juni 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1008
blad 042
hierin
10 juni 1824 Doede Doedes de Jong [24471] (*1824-1872) als kind
Doede Brands de Jong [24468] (*1793-1867) als vader
Dieuwke Jacobs Heeringa [24469] (*1790-1866) als moeder
Dossier:

BSO 0024471

BS Overlijdensregister Doede Doedes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 30 oktober 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3017
hierin
31 oktober 1872 Doede Doedes de Jong [24471] (*1824-1872) als overledene
Dossier:

BSG 0024472

BS Geboorteregister Dieuke de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 mei 1860
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1025
blad 027
hierin
18 mei 1860 Dieuke Doedes de Jong [24472] (*1860-1924) als kind
Doede Doedes de Jong [24471] (*1824-1872) als vader
Saakje Sjoeks Nutma [24470] (*1836-1926) als moeder
Dossier:

BSO 0024472

BS Overlijdensregister Dieuke de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 1 augustus 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3053
hierin
1 augustus 1924 Dieuke Doedes de Jong [24472] (*1860-1924) als overledene
Dossier:

BSH 0010106

BS Huwelijksregister Romke Viersen en Dieuke de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 10 mei 1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2023
hierin
10 mei 1879 Romke Jelles Viersen [24473] (*1853-1922) als bruidegom
Dieuke Doedes de Jong [24472] (*1860-1924) als bruid
Jelle Dirks Viersen [24474] (*1813-1897) als vader bruidegom
Grietje Sjoerds de Vries [24475] (*1813-1861) als moeder bruidegom
Doede Doedes de Jong [24471] (*1824-1872) als vader bruid
Saakje Sjoeks Nutma [24470] (*1836-1926) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024473

BS Geboorteregister Romke Viersen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 28 juni 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1022
blad 055
hierin
30 juni 1853 Romke Jelles Viersen [24473] (*1853-1922) als kind
Jelle Dirks Viersen [24474] (*1813-1897) als vader
Grietje Sjoerds de Vries [24475] (*1813-1861) als moeder
Dossier:

BSO 0024473

BS Overlijdensregister Romke Viersen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 15 mei 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3051
hierin
16 mei 1922 Romke Jelles Viersen [24473] (*1853-1922) als overledene
Dossier:

BSH 0010107

BS Huwelijksregister Jelle D Viersen en Grietje Sj de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 7 mei 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2011
hierin
7 mei 1840 Jelle Dirks Viersen [24474] (*1813-1897) als bruidegom
Grietje Sjoerds de Vries [24475] (*1813-1861) als bruid
Dossier:

BSG 0024475

BS Geboorteregister Grietje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 januari 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1003
blad 002
hierin
19 januari 1813 Grietje Sjoerds de Vries [24475] (*1813-1861) als kind
Dossier: