Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0010119

BS Huwelijksregister Lieuwe v Dijk en Jitske de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 1 maart 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2029
hierin
1 maart 1883 Lieuwe Goffes van Dijk [24501] (*1855-1943) als bruidegom
Jitske Mennes de Jong [24502] (*1854-1895) als bruid
Dossier:

BSG 0024502

BS Geboorteregister Jitske de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 27 juni 1854
Archiefnaam: Geboorteregiser
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1028
blad 072
hierin
29 juni 1854 Jitske Mennes de Jong [24502] (*1854-1895) als kind
Dossier:

BSO 0024502

BS Overlijdensregister Jitske Mennes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 10 juni 1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3026
hierin
12 juni 1895 Jitske Mennes de Jong [24502] (*1854-1895) als overledene
Dossier:

BSG 0024501

BS Geboorteregister Lieuwe van Dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 26 augustus 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1029
blad 085
hierin
27 augustus 1855 Lieuwe Goffes van Dijk [24501] (*1855-1943) als kind
Dossier:

BSO 0024501

BS Overlijdensregister Lieuwe van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 9 februari 1943
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3074
ovl te Zuidlaren, Drenthe
hierin
25 februari 1943 Lieuwe Goffes van Dijk [24501] (*1855-1943) als overledene
Dossier:

BSO 0024501-1

BS Overlijdensregister Lieuwe van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zuidwolde [DR]
periode: 9 februari 1943
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Drents Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 167.033, inv.nr. 1943
hierin
10 februari 1943 Lieuwe Goffes van Dijk [24501] (*1855-1943) als overledene
Dossier:

BSG 0024503

BS Geboorteregister Gerlantje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12 maart 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1028
blad 020
hierin
14 maart 1867 Gerlantje Doedes de Jong [24503] (*1867-1944) als kind
Doede Doedes de Jong [24471] (*1824-1872) als vader
Saakje Sjoeks Nutma [24470] (*1836-1926) als moeder
Dossier:

BSO 0024503

BS Overlijdensregister Gerlantje de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 29 mei 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3075
hierin
30 mei 1944 Gerlantje Doedes de Jong [24503] (*1867-1944) als overledene
Dossier:

BSH 0010120

BS Huwelijksregister Pieter Dijkstra en Gerlantje de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 23 mei 1907
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2042
hierin
23 mei 1907 Pieter Kornelis Dijkstra [24504] (*1863-1953) als bruidegom
Gerlantje Doedes de Jong [24503] (*1867-1944) als bruid
Kornelis Douwes Dijkstra [24505] (*1834-1870) als vader bruidegom
Froukje Alberts Douma [24506] (*1840-1904) als moeder bruidegom
Doede Doedes de Jong [24471] (*1824-1872) als vader bruid
Saakje Sjoeks Nutma [24470] (*1836-1926) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024504

BS Geboorteregister Pieter Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 januari 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1026
blad 003
hierin
15 januari 1863 Kornelis Douwes Dijkstra [24505] (*1834-1870) als vader
Froukje Alberts Douma [24506] (*1840-1904) als moeder
Dossier:

BSO 0024504

BS Overlijdensregister Pieter Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 januari 1953
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3084
hierin
8 januari 1953 Kornelis Douwes Dijkstra [24505] (*1834-1870) als overledene
Dossier:

BSH 0010121

BS Huwelijksregister Kornelis D Dijkstra en Froukje A Douma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 mei 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2016
hierin
8 mei 1858 Kornelis Douwes Dijkstra [24505] (*1834-1870) als bruidegom
Froukje Alberts Douma [24506] (*1840-1904) als bruid
Dossier:

BSG 0024506

BS Geboorteregister Froukje Douma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13 april 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1015
blad 045
hierin
13 april 1840 Froukje Alberts Douma [24506] (*1840-1904) als kind
Dossier:

BSO 0024506

BS Overlijdensregister Froukje Douma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 januari 1904
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3035
hierin
18 januari 1904 Froukje Alberts Douma [24506] (*1840-1904) als overledene
Dossier:

BSG 0024505

BS Geboorteregister Kornelis Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 3 november 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1012
blad 084
hierin
3 november 1834 Kornelis Douwes Dijkstra [24505] (*1834-1870) als kind
Dossier:

BSO 0024505

BS Overlijdensregister Kornelis Douwes Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 28 januari 1870
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3018
blad 004
hierin
29 januari 1870 Kornelis Douwes Dijkstra [24505] (*1834-1870) als overledene
Dossier:

D 0019633

Doopboek Elske Sijbrens Faber (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 1 februari 1767
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 1608
hierin
1 februari 1767 Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-1847) als kind
Sybren Abrahams Faber [19592] (-1807) als vader
Doetje Reinders Tadema [19593] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019633

BS Overlijdensregister Elske Sybrens Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 januari 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 005
hierin
25 januari 1847 Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-1847) als overledene
Dossier:

T 0010122

Trouwboek Tjeerd Tjeerdsen Elske Sybrens (Trouwboek)
trouwplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 23 maart 1794
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 242
Gezindte: Herv.
aktenr. 131
hierin
23 maart 1794 Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-1854) als bruidegom
Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-1847) als bruid
Sybren Abrahams Faber [19592] (-1807) als vader bruid
Doetje Reinders Tadema [19593] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0024507

BS Overlijdensregister Tjeerd Tjeerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 februari 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 004
geb. onder Akkerwoude, zv Tjeerd Tjeerds, zijnde de namen van de moeder onbekend
hierin
16 februari 1854 Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-1854) als overledene
Dossier: