Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0024510

Doopboek Sijbren Tjeerds Visser (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 20 juli 1794
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
aktenr. 2299
hierin
20 juli 1794 Sijbren Tjeerds Visser [24510] (*1794-1883) als kind
Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-1854) als vader
Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-1847) als moeder
Dossier:

BSO 0024510

BS Overlijdensregister Sijbren Tjeerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 juni 1883
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3021
hierin
30 juni 1883 Sijbren Tjeerds Visser [24510] (*1794-1883) als overledene
Dossier:

BSH 0010124

BS Huwelijksregister Sybren Tj Visser en Luitske B Bantsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 februari 1833
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2008
hierin
16 februari 1833 Sijbren Tjeerds Visser [24510] (*1794-1883) als bruidegom
Luitske Baukes Bantsma [24511] (*1801-1880) als bruid
Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-1854) als vader bruidegom
Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-1847) als moeder bruidegom
Bauke Sapes Bantsma [24512] (*1765-1831) als vader bruid
Afke Jacobs Terpstra [24513] (*1766-1816) als moeder bruid
Dossier:

D 0024511

Doopboek Luitske Baukes Bantsma (Doopboek)
doopplaats: Nes [FR]
periode: 19 april 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 759
Gezindte: herv.
aktenr. 2996
hierin
19 april 1801 Luitske Baukes Bantsma [24511] (*1801-1880) als kind
Bauke Sapes Bantsma [24512] (*1765-1831) als vader
Afke Jacobs Terpstra [24513] (*1766-1816) als moeder
Dossier:

BSO 0024511

BS Overlijdensregister Luurtske Baukes Bandsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 september 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3020
hierin
30 september 1880 Luitske Baukes Bantsma [24511] (*1801-1880) als overledene
Dossier:

T 0010125

Trouwboek Bauke Sapes en Afke Jacobs (Trouwboek)
trouwplaats: Wierum [FR]
periode: 10 juli 1791
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 760
Gezindte: herv.
aktenr.668
hierin
10 juli 1791 Bauke Sapes Bantsma [24512] (*1765-1831) als bruidegom
Afke Jacobs Terpstra [24513] (*1766-1816) als bruid
Dossier:

BSO 0024513

BS Overlijdensregister Afke Jacobs (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 6 februari 1816
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3002
blad 002
hierin
8 februari 1816 Afke Jacobs Terpstra [24513] (*1766-1816) als overledene

BSO 0024512

BS Overlijdensregister Bauke Sapes Bandsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 1 juni 1831
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3006
blad 013
hierin
2 juni 1831 Bauke Sapes Bantsma [24512] (*1765-1831) als overledene
Dossier:

D 0024512

Doopboek Bauke Sapes Bandsma (Doopboek)
doopplaats: Niawier [FR]
periode: 13 oktober 1765
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 539
Gezindte: herv.
aktenr. 536
hierin
13 oktober 1765 Bauke Sapes Bantsma [24512] (*1765-1831) als kind
Dossier:

BSG 0024514

BS Geboorteregister Sape Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 september 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1015
blad 076
hierin
26 september 1839 Sape Sijbrens Visser [24514] (*1839-1916) als kind
Sijbren Tjeerds Visser [24510] (*1794-1883) als vader
Luitske Baukes Bantsma [24511] (*1801-1880) als moeder
Dossier:

BSO 0024514

BS Overlijdensregister Sape visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 juni 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3046
hierin
18 juni 1916 Sape Sijbrens Visser [24514] (*1839-1916) als overledene
Dossier:

BSH 0010126

BS Huwelijksregister Sape S Visser en Catharina R Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2019
hierin
18 mei 1865 Sape Sijbrens Visser [24514] (*1839-1916) als bruidegom
Catharina Reinders Dijkstra [24515] (*1838-1909) als bruid
Sijbren Tjeerds Visser [24510] (*1794-1883) als vader bruidegom
Luitske Baukes Bantsma [24511] (*1801-1880) als moeder bruidegom
Reinder Reinders Dijkstra [24516] (*1808-1885) als vader bruid
Janke Jacobs Bos [24517] (*1808-1894) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024515

BS Geboorteregister Catharina Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
blad 053
hierin
22 mei 1838 Catharina Reinders Dijkstra [24515] (*1838-1909) als kind
Reinder Reinders Dijkstra [24516] (*1808-1885) als vader
Janke Jacobs Bos [24517] (*1808-1894) als moeder
Dossier:

BSO 0024515

BS Overlijdensregister Catharina Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 maart 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3039
hierin
25 maart 1909 Catharina Reinders Dijkstra [24515] (*1838-1909) als overledene
Dossier:

BSH 0010127

BS Huwelijksregister Reinder R Dijkstra en Janke J Bos (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 juni 1830
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2007
hierin
21 juni 1830 Reinder Reinders Dijkstra [24516] (*1808-1885) als bruidegom
Janke Jacobs Bos [24517] (*1808-1894) als bruid
Dossier:

BSO 0024517

BS Overlijdensregister Janke Jacobs Bos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 januari 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3024
hierin
31 januari 1894 Janke Jacobs Bos [24517] (*1808-1894) als overledene
Dossier:

D 0024516

Doopboek Reinder Reinders Dijkstra (Doopboek)
doopplaats: Ferwerd [FR]
periode: 9 oktober 1808
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 230
Gezindte: herv.
aktenr. 1081
hierin
9 oktober 1808 Reinder Reinders Dijkstra [24516] (*1808-1885) als kind
Dossier:

BSO 0024516

BS Overlijdensregister Reinder Reinders Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 februari 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 24516
hierin
26 februari 1885 Reinder Reinders Dijkstra [24516] (*1808-1885) als overledene
Dossier:

BSG 0024518

BS Geboorteregister Janke Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 april 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1029
hierin
15 april 1867 Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als kind
Sape Sijbrens Visser [24514] (*1839-1916) als vader
Catharina Reinders Dijkstra [24515] (*1838-1909) als moeder
Dossier:

BSO 0024518

BS Overlijdensregister Janke Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 februari 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3051
hierin
5 februari 1921 Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als overledene
Dossier: