Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0010128

BS Huwelijksregister Biense Wielstra en Janke Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 mei 1890
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2030
hierin
17 mei 1890 Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als bruidegom
Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als bruid
Romke Sikkes Wielstra [9075] (*1830-1909) als vader bruidegom
Folkje Bienzes Dijkstra [9076] (*1834-1907) als moeder bruidegom
Sape Sijbrens Visser [24514] (*1839-1916) als vader bruid
Catharina Reinders Dijkstra [24515] (*1838-1909) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024519

BS Geboorteregister Biense Wielstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 juni 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1027
hierin
14 juni 1864 Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als kind
Romke Sikkes Wielstra [9075] (*1830-1909) als vader
Folkje Bienzes Dijkstra [9076] (*1834-1907) als moeder
Dossier:

BSO 0024519

BS Overlijdensregister Biense Wielstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 november 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3074
hierin
16 november 1944 Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als overledene
Dossier:

BSH 0010129

BS Huwelijksregister Romke S Wielstra en Folkje B Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 november 1855
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2015
hierin
15 november 1855 Romke Sikkes Wielstra [9075] (*1830-1909) als bruidegom
Folkje Bienzes Dijkstra [9076] (*1834-1907) als bruid
Dossier:

BSG 0024521

BS Geboorteregister Folkje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 januari 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1012
blad 002
hierin
10 januari 1834 Folkje Bienzes Dijkstra [9076] (*1834-1907) als kind
Dossier:

BSO 0024521

BS Overlijdensregister Folkje Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 februari 1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3037
hierin
19 februari 1907 Folkje Bienzes Dijkstra [9076] (*1834-1907) als overledene
Dossier:

BSG 0024520

BS Geboorteregister Romke Wielstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 1 april 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1010
blad 030
hierin
3 april 1830 Romke Sikkes Wielstra [9075] (*1830-1909) als kind
Dossier:

BSO 0024520

BS Overlijdensregister Romke Wielstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 augustus 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3039
hierin
30 augustus 1909 Romke Sikkes Wielstra [9075] (*1830-1909) als overledene
Dossier:

BSG 0024522

BS Geboorteregister Romke Wielstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 april 1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1039
hierin
21 april 1891 Romke Bienses Wielstra [24522] (*1891-1963) als kind
Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als vader
Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als moeder
Dossier:

BSO 0024522

BS Overlijdensregister Romke Wielstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 22 maart 1963
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5528
hierin
22 maart 1963 Romke Bienses Wielstra [24522] (*1891-1963) als overledene
Dossier:

BSH 0010130

BS Huwelijksregister Romke Wielstra en Hinke Feddema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 februari 1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2054
hierin
17 februari 1916 Romke Bienses Wielstra [24522] (*1891-1963) als bruidegom
Hinke Feddes Feddema [24523] (*1890-) als bruid
Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als vader bruidegom
Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als moeder bruidegom
Fedde Freerks Feddema [24524] (*1861-1900) als vader bruid
Minke Taekes Hoekstra [9291] (*1865-1914) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024523

BS Geboorteregister Hinke Feddema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 juli 1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1039
hierin
28 juli 1890 Hinke Feddes Feddema [24523] (*1890-) als kind
Fedde Freerks Feddema [24524] (*1861-1900) als vader
Minke Taekes Hoekstra [9291] (*1865-1914) als moeder
Dossier:

BSH 0010132

BS Huwelijksregister Fedde Feddema en Minke Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 december 1886
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2029
hierin
6 december 1886 Fedde Freerks Feddema [24524] (*1861-1900) als bruidegom
Minke Taekes Hoekstra [9291] (*1865-1914) als bruid
Dossier:

BSH 0004180

BS Huwelijksregister Taeke G Hoekstra en Hinke A Ringenaldus (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 mei 1859
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2016
hierin
12 mei 1859 Taeke Gosses Hoekstra [10731] (*1836-1901) als bruidegom
Hinke Albertus Ringenaldus [10732] (*1840-1921) als bruid
Dossier:

BSG 0010732

BS Geboorteregister Hinke Ringenaldus (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 19 september 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1016
blad 086
hierin
21 september 1840 Hinke Albertus Ringenaldus [10732] (*1840-1921) als kind
Dossier:

BSO 0010732

BS Overlijdensregister Hinke Ringenaldus (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 juni 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3051
hierin
23 juni 1921 Hinke Albertus Ringenaldus [10732] (*1840-1921) als overledene
Dossier:

BSG 0010731

BS Geboorteregister Taeke Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 12 mei 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1013
hierin
14 mei 1836 Taeke Gosses Hoekstra [10731] (*1836-1901) als kind
Dossier:

BSO 0010731

BS Overlijdensregister Taeke Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 december 1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3031
hierin
20 december 1901 Taeke Gosses Hoekstra [10731] (*1836-1901) als overledene
Dossier:

BSH 0010133

BS Huwelijksregister Wieger de Vries en Baukje Minnema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 oktober 1889
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2030
hierin
12 oktober 1889 Wieger Jelles de Vries [9290] (*1866-1913) als bruidegom
Baukje Luitjens Minnema [24527] (*1868-1892) als bruid
Jelle Aukes de Vries [10729] (-) als vader bruidegom
Grietje Feddes Feddema [10730] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0024527

BS Geboorteregister Baukje Minnema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 november 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1029
hierin
10 november 1868 Baukje Luitjens Minnema [24527] (*1868-1892) als kind
Dossier: