Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0024532

Doopboek Minne Meinderts Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 22 maart 1812
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2753
hierin
22 maart 1812 Minne Meinderts Wiersma [24532] (*1812-1874) als kind
Dossier:

BSO 0024532

BS Overlijdensregister Minne Meinderts Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 maart 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-08, inv.nr. 3018
hierin
21 maart 1874 Minne Meinderts Wiersma [24532] (*1812-1874) als overledene
Dossier:

BSG 0024533

BS Geboorteregister Eelktjen Idsardi (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 24 oktober 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1002
hierin
26 oktober 1813 Eelkje Eelkes Idzardi [24533] (*1813-1893) als kind
Dossier:

BSO 0024533

BS Overlijdensregister Eelkje Eelkes Idsardi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 februari 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3023
hierin
15 februari 1893 Eelkje Eelkes Idzardi [24533] (*1813-1893) als overledene
Dossier:

BSO 0024534

BS Overlijdensregister levenloos kind Wielstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 mei 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3054
hierin
10 mei 1924 Doodgeb. kind Wielstra [24534] (*1924-) als overledene
Sape Bienses Wielstra [24528] (*1893-) als vader
Eelkje Alberts Plantinga [24529] (*1896-1925) als moeder
Dossier:

BSH 0010137

BS Huwelijksregister Sape Wielstra en Aaltje Schaaf (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 juli 1932
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2071
hierin
16 juli 1932 Sape Bienses Wielstra [24528] (*1893-) als bruidegom
Aaltje Renzes Schaaf [24535] (*1901-) als bruid
Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als vader bruidegom
Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als moeder bruidegom
Renze Jacob Schaaf [24536] (*1876-1961) als vader bruid
Margaretha Wiersma [24537] (*1878-1952) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024535

BS Geboorteregister Aaltje Schaaf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 13 maart 1901
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1050
hierin
14 maart 1901 Aaltje Renzes Schaaf [24535] (*1901-) als kind
Renze Jacob Schaaf [24536] (*1876-1961) als vader
Margaretha Wiersma [24537] (*1878-1952) als moeder
Dossier:

BSH 0010138

BS Huwelijksregister Renze Jacob Schaaf en Margaretha Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 19 mei 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2039
hierin
19 mei 1900 Renze Jacob Schaaf [24536] (*1876-1961) als bruidegom
Margaretha Wiersma [24537] (*1878-1952) als bruid
Kornelis Pieters Wiersma [24538] (*1850-) als vader bruid
Aaltje Idzes Sipma [24539] (*1851-1939) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024537

BS Geboorteregister Margaretha Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 26 december 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1039
hierin
28 december 1878 Margaretha Wiersma [24537] (*1878-1952) als kind
Kornelis Pieters Wiersma [24538] (*1850-) als vader
Aaltje Idzes Sipma [24539] (*1851-1939) als moeder
Dossier:

BSO 0024537

BS Overlijdensregister Margaretha Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 april 1952
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3083
hierin
10 april 1952 Margaretha Wiersma [24537] (*1878-1952) als overledene
Dossier:

BSH 00010139

BS Huwelijksregister Kornelis Wiersma en Aaltje I Sipma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 22 mei 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2025
hierin
22 mei 1875 Kornelis Pieters Wiersma [24538] (*1850-) als bruidegom
Aaltje Idzes Sipma [24539] (*1851-1939) als bruid
Dossier:

BSG 0024538

BS Geboorteregister Kornelis Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 14 mei 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1024
blad 050
hierin
15 mei 1850 Kornelis Pieters Wiersma [24538] (*1850-) als kind
Dossier:

BSG 0024539

BS Geboorteregister Aaltje Idzes Sipma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 10 januari 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1023
hierin
13 januari 1851 Aaltje Idzes Sipma [24539] (*1851-1939) als kind
Dossier:

BSO 0024539

BS Overlijdensregister Aaltje Sipma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 29 augustus 1939
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3066
hierin
30 augustus 1939 Aaltje Idzes Sipma [24539] (*1851-1939) als overledene
Dossier:

BSG 0024536

BS Geboorteregister Renze Jacob Schaaf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 6 december 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1038
hierin
6 december 1876 Renze Jacob Schaaf [24536] (*1876-1961) als kind
Dossier:

BSO 0024536

BS Overlijdensregister Renze Jacob Schaaf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 12 maart 1961
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3082
hierin
13 maart 1961 Renze Jacob Schaaf [24536] (*1876-1961) als overledene
Dossier:

BSG 0024540

BS Geboorteregister Folkje Wielstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 november 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1041
hierin
5 november 1894 Folkje Bienses Wielstra [24540] (*1894-1965) als kind
Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als vader
Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als moeder
Dossier:

BSO 0024540

BS Overlijdensregister Folkje Wielstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 24 januari 1965
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5533
aktenr. 34 II
hierin
26 januari 1965 Folkje Bienses Wielstra [24540] (*1894-1965) als overledene
Dossier:

BSH 0010140

BS Huwelijksregister Tjerk Dijkstra en Folkje Wielstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 mei 1922
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2061
hierin
11 mei 1922 Tjerk Jans Dijkstra [24541] (*1898-) als bruidegom
Folkje Bienses Wielstra [24540] (*1894-1965) als bruid
Jan Tjerks Dijkstra [24542] (*1871-1960) als vader bruidegom
Maaike Tjietses Hoekstra [24543] (*1870-1946) als moeder bruidegom
Biense Romkes Wielstra [24519] (*1864-1944) als vader bruid
Janke Sapes Visser [24518] (*1867-1921) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024541

BS Geboorteregister Tjerk Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 april 1898
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1045
hierin
23 april 1898 Tjerk Jans Dijkstra [24541] (*1898-) als kind
Jan Tjerks Dijkstra [24542] (*1871-1960) als vader
Maaike Tjietses Hoekstra [24543] (*1870-1946) als moeder
Dossier: