Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0024610

BS Geboorteregister Doetje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 augustus 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1007
blad 052
hierin
28 augustus 1823 Doetje Tjeerds Visser [24610] (*1823-) als kind
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder
Dossier:

BSH 0010170

BS Huwelijksregister Jilles S Wiersma en Doetje Tj Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 juni 1850
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2013
hierin
1 juni 1850 Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als bruidegom
Doetje Tjeerds Visser [24610] (*1823-) als bruid
Sieds Jilles Wiersma [21925] (~1736-1817) als vader bruidegom
Ytje Jans [21926] (-) als moeder bruidegom
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader bruid
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0010171

BS Huwelijksregister Jilles S Wiersma en Taetske Kl Bouma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 juli 1841
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2010
hierin
5 juli 1841 Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als bruidegom
Taetske Klases Bouma [24611] (*1800-1848) als bruid
Sieds Jilles Wiersma [21925] (~1736-1817) als vader bruidegom
Ytje Jans [21926] (-) als moeder bruidegom
Klaas Uilkes Bouma [24612] (*1761-1827) als vader bruid
Tytje Hendriks [24613] (*1760-1833) als moeder bruid
Dossier:

D 0024611

Doopboek Taetske Klazes Bouma (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 22 mei 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2445
hierin
22 mei 1800 Taetske Klases Bouma [24611] (*1800-1848) als kind
Klaas Uilkes Bouma [24612] (*1761-1827) als vader
Tytje Hendriks [24613] (*1760-1833) als moeder
Dossier:

BSO 0024611

BS Overlijdensregister Taetske Klazes Bouma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 mei 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 030
hierin
18 mei 1848 Taetske Klases Bouma [24611] (*1800-1848) als overledene
Dossier:

D 0024612

Doopboek Klaas Uilkes Bouma (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 7 juni 1761
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 1469
hierin
7 juni 1761 Klaas Uilkes Bouma [24612] (*1761-1827) als kind
Dossier:

BSO 0024612

BS Overlijdensregister Klaas Uilkes Bouma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 mei 1827
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3006
blad 016
hierin
12 mei 1827 Klaas Uilkes Bouma [24612] (*1761-1827) als overledene
Dossier:

T 0010172

Trouwboek Klaas Uilkes Bouma en Tijtje Hendriks Bouma (Trouwboek)
trouwplaats: Oudwoude [FR]
periode: 11 mei 1788
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 455
Gezindte: Herv.
aktenr. 119
hierin
11 mei 1788 Klaas Uilkes Bouma [24612] (*1761-1827) als bruidegom
Tytje Hendriks [24613] (*1760-1833) als bruid
Dossier:

D 0024613

Doopboek Tytje Hendriks Bouma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 22 maart 1761
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
aktenr. 832
hierin
22 maart 1761 Tytje Hendriks [24613] (*1760-1833) als kind
Dossier:

BSO 0024613

BS Overlijdensregister Tietje Hendriks Bouma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 juli 1833
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-08, inv.nr. 3007
blad 015
hierin
29 juli 1833 Tytje Hendriks [24613] (*1760-1833) als overledene
Dossier:

BSO 0021925

BS Overlijdensregister Syds Jilles Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 december 1817
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3005
blad 024

In het jaar een duizend acht honderd en zeventien, den een en dertigsten
Der maand December zijn voor ons Grietman Officier
Van den Burgerlijken stand der Grietenij Dantumadeel
Provincie Vriesland, gecompareerd Jelles Sydses Wiersma, oud
Dertig jaren, zoon en Toke Reints Beerda oud
Vijf en veertig jaren gebuur van de overledene
Welke ons verklaard hebben, dat Sijds Jilles Wiersma oud
En en tachtig jaren, gardenier, woonachtig te
Driesum, wednuwnaar van IJtje Jans
Op den dertigsten der maand December des namid-
Dags ten half twee uren, te Driesum in No. 73
Is overleden; en hebben de declaranten deze acta, na dat hun dezelfve was voor-
Gelezen, nevens onderteekend.
w.g. J.S. Wiersma
w.g. T.R. Beerda w.g. J.J. Bergsma
hierin
31 december 1817 Sieds Jilles Wiersma [21925] (~1736-1817) als overledene
Dossier:

D 0021925

Doopboek Sieds Jilles Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 mei 1736
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
13 mei 1736 Sieds Jilles Wiersma [21925] (~1736-1817) als kind
Jilles Eelkes Wiersma [24825] (-) als vader
Dossier:

BSG 0024614

BS Geboorteregister Tjeerd Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 oktober 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1020
blad 084
hierin
22 oktober 1850 Tjeerd Jilles Wiersma [24614] (*1850-1909) als kind
Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als vader
Doetje Tjeerds Visser [24610] (*1823-) als moeder
Dossier:

BSO 0024614

BS Overlijdensregister Tjeerd Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Hemelumer Oldeferd [FR]
periode: 6 april 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-17, inv.nr. 3028
hierin
6 april 1909 Tjeerd Jilles Wiersma [24614] (*1850-1909) als overledene
Dossier:

BSH 0010173

BS Huwelijksregister Tjeerd Wiersma en Trijntje de Groot (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 21 september 1889
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2032
hierin
21 september 1889 Tjeerd Jilles Wiersma [24614] (*1850-1909) als bruidegom
Trijntje Thomas de Groot [24615] (*1852-1912) als bruid
Jilles Sydzes Wiersma [21923] (*1787-1872) als vader bruidegom
Doetje Tjeerds Visser [24610] (*1823-) als moeder bruidegom
Thomas Dirks de Groot [24616] (*1804-1871) als vader bruid
Eeke Anskes Groeneveld [24617] (*1812-1901) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024615

BS Geboorteregister Trijntje de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 16 februari 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1022
blad 017
hierin
18 februari 1852 Trijntje Thomas de Groot [24615] (*1852-1912) als kind
Thomas Dirks de Groot [24616] (*1804-1871) als vader
Eeke Anskes Groeneveld [24617] (*1812-1901) als moeder
Dossier:

BSO 0024615

BS Overlijdensregister Trijntje de Groot (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 4 april 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
6 april 1912 Trijntje Thomas de Groot [24615] (*1852-1912) als overledene
Dossier:

BSH 0010174

BS Huwelijksregister Thomas D de Groot en Eeke A Groeneveld (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 16 april 1835
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2011
hierin
16 april 1835 Thomas Dirks de Groot [24616] (*1804-1871) als bruidegom
Eeke Anskes Groeneveld [24617] (*1812-1901) als bruid
Dossier:

BSG 0024617

BS Geboorteregister Eeke Groeneveld (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 31 oktober 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1003
hierin
31 oktober 1812 Eeke Anskes Groeneveld [24617] (*1812-1901) als kind
Dossier:

BSO 0024617

BS Overlijdensregister Eeke Groeneveld (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 28 oktober 1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3032
hierin
29 oktober 1901 Eeke Anskes Groeneveld [24617] (*1812-1901) als overledene
Dossier: