Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0024679

BS Overlijdensregister Sybren Tjeerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23 juni 1898
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3029
hierin
25 juni 1898 Sybren Tjeerds Visser [24679] (*1827-1898) als overledene
Dossier:

BSH 0010201

BS Huwelijksregister Sybren Tj Visser en Tettje W Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14 mei 1859
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2016
hierin
14 mei 1859 Sybren Tjeerds Visser [24679] (*1827-1898) als bruidegom
Tettje Wiebes Dijkstra [24680] (*1835-1927) als bruid
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader bruidegom
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder bruidegom
Wiebe Sytzes Dijkstra [24681] (*1801-1862) als vader bruid
Henke Botes Sybesma [24682] (*1790-1859) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024680

BS Geboorteregister Tettje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 21 april 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1013
blad 036
hierin
23 april 1835 Tettje Wiebes Dijkstra [24680] (*1835-1927) als kind
Wiebe Sytzes Dijkstra [24681] (*1801-1862) als vader
Henke Botes Sybesma [24682] (*1790-1859) als moeder
Dossier:

BSO 0024680

BS Overlijdensregister Tettje Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 4 november 1927
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3058
hierin
5 november 1927 Tettje Wiebes Dijkstra [24680] (*1835-1927) als overledene
Dossier:

BSH 0010202

BS Huwelijksregister Wiebe S Dijkstra en Henke B Sybesma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 9 augustus 1833
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2008
hierin
9 augustus 1833 Wiebe Sytzes Dijkstra [24681] (*1801-1862) als bruidegom
Henke Botes Sybesma [24682] (*1790-1859) als bruid
Dossier:

D 0024682

Doopboek Henke Botes Sybesma (Doopboek)
doopplaats: Anjum [FR]
periode: 18 juli 1790
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 531
Gezindte: Herv.
aktenr. 662
hierin
18 juli 1870 Henke Botes Sybesma [24682] (*1790-1859) als kind
Dossier:

BSO 0024682

BS Overlijdensregister Henke Botes Sybesma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 29 juli 1859
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3015
blad 034
hierin
30 juli 1859 Henke Botes Sybesma [24682] (*1790-1859) als overledene
Dossier:

D 0024681

Doopboek Wiebe Sytses Dijkstra (Doopboek)
doopplaats: Anjum [FR]
periode: 29 maart 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 531
Gezindte: Herv.
aktenr. 971
hierin
29 maart 1801 Henke Botes Sybesma [24682] (*1790-1859) als kind
Dossier:

BSO 0024681

BS Overlijdensregister Wiebe Sytzes Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 17 april 1862
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3016
blad 015
hierin
17 april 1862 Wiebe Sytzes Dijkstra [24681] (*1801-1862) als overledene
Dossier:

BSG 0024683

BS Geboorteregister Jacob Buising Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 augustus 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1010
blad 065
hierin
28 augustus 1830 Jacob Buising Visser [24683] (*1830-1833) als kind
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder
Dossier:

BSO 0024683

BS Overlijdensregister Jacob Tjeerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 mei 1833
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3007
blad 009
hierin
6 mei 1833 Jacob Buising Visser [24683] (*1830-1833) als overledene
Dossier:

BSG 0024684

BS Geboorteregister Elske Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 maart 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1012
blad 019
hierin
17 maart 1834 Elske Tjeerds Visser [24684] (*1834-1919) als kind
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder
Dossier:

BSO 0024684

BS Overlijdensregister Elske Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 6 mei 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3050
hierin
7 mei 1919 Elske Tjeerds Visser [24684] (*1834-1919) als overledene
Dossier:

BSH 0010203

BS Huwelijksregister Pieter E Kooistra en Elske Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14 mei 1869
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2020
hierin
14 mei 1869 Pieter Eits Kooistra [24685] (*1833-1913) als bruidegom
Elske Tjeerds Visser [24684] (*1834-1919) als bruid
Eit Pieters Kooistra [24686] (~1770-1845) als vader bruidegom
Tjettje[Tjeerdje] Douwes Agema [24687] (*1800-1871) als moeder bruidegom
Tjeerd Tjeerds Visser [21726] (*1796-1862) als vader bruid
Trijntje Jans de Vries [21727] (*1790-1848) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024685

BS Geboorteregister Pieter Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13 april 1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1012
blad 033
hierin
13 april 1833 Pieter Eits Kooistra [24685] (*1833-1913) als kind
Eit Pieters Kooistra [24686] (~1770-1845) als vader
Tjettje[Tjeerdje] Douwes Agema [24687] (*1800-1871) als moeder
Dossier:

BSO 0024685

BS Overlijdensregister Pieter Kooistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23 oktober 1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3044
hierin
24 oktober 1913 Pieter Eits Kooistra [24685] (*1833-1913) als overledene
Dossier:

BSH 0010204

BS Huwelijksregister Eit P Kooistra en Tjettje D Agema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 18 maart 1831
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2007
hierin
18 maart 1831 Eit Pieters Kooistra [24686] (~1770-1845) als bruidegom
Tjettje[Tjeerdje] Douwes Agema [24687] (*1800-1871) als bruid
Dossier:

D 0024687

Doopboek Tjeerdje Douwes Agema (Doopboek)
doopplaats: Oudkerk [FR]
periode: 1 juni 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 717
Gezindte: Herv.
aktenr. 1750
hierin
1 juni 1800 Tjettje[Tjeerdje] Douwes Agema [24687] (*1800-1871) als kind
Dossier:

BSO 0024687

BS Overlijdensregister Tjetje Agema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 7 februari 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3019
blad 006
hierin
9 februari 1871 Tjettje[Tjeerdje] Douwes Agema [24687] (*1800-1871) als overledene
Dossier:

D 0024686

Doopboek Eit Pieters Kooistra (Doopboek)
doopplaats: Engwierum [FR]
periode: 25 november 1770
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 536
Gezindte: Herv.
aktenr. 764
hierin
25 november 1770 Eit Pieters Kooistra [24686] (~1770-1845) als kind
Dossier: