Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0024695

BS Overlijdensregister Jeltje Wiegers Tiekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 20 oktober 1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3776
hierin
20 oktober 1890 Jeltje Wiegers Tiekstra [24695] (*1811-1890) als overledene
Dossier:

BSG 0024694

BS Geboorteregister Tjeerd Wielinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 4 augustus 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1006
blad 067
hierin
4 augustus 1817 Tjeerd Sipkes Wielinga [24694] (*1817-1848) als kind
Dossier:

BSO 0024694

BS Overlijdensregister Tjeerd Sipkes Wielinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 27 juli 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 3010
hierin
28 juli 1848 Tjeerd Sipkes Wielinga [24694] (*1817-1848) als overledene
Dossier:

BSG 0024696

BS Geboorteregister Trijntje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 10 april 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3389
hierin
13 april 1840 Trijntje Jans Faber [24696] (*1840-1864) als kind
Jan Ates Faber [24688] (*1806-1880) als vader
Sjoukje Tjeerds Visser [24578] (*1800-1868) als moeder
Dossier:

BSO 0024696

BS Overlijdensregister Trijntje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16 maart 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3750
hierin
16 maart 1864 Trijntje Jans Faber [24696] (*1840-1864) als overledene
Dossier:

BSG 0024697

BS Geboorteregister Antje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 november 1846
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3395
hierin
9 november 1846 Antje Jans Faber [24697] (*1846-1926) als kind
Ate Jans Faber [24689] (*1773-1830) als vader
Trijntje Everts de Vries [24690] (*1780-1832) als moeder
Dossier:

BSO 0024697

BS Overlijdensregister Antje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 2 mei 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3812
hierin
4 mei 1926 Antje Jans Faber [24697] (*1846-1926) als overledene
Dossier:

BSH 0010208

BS Huwelijksregister Epke Kramer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 20 april 1867
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3592
hierin
20 april 1867 Epke Sjoerds Kramer [24698] (*1838-1897) als bruidegom
Antje Jans Faber [24697] (*1846-1926) als bruid
Sjoerd Jans Kramer [24699] (*1800-1880) als vader bruidegom
Minke Pieters Dijkstra [24700] (*1798-1869) als moeder bruidegom
Jan Ates Faber [24688] (*1806-1880) als vader bruid
Sjoukje Tjeerds Visser [24578] (*1800-1868) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024698

BS Geboorteregister Epke Kramer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 23 november 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1015
blad 098
hierin
26 november 1838 Epke Sjoerds Kramer [24698] (*1838-1897) als kind
Sjoerd Jans Kramer [24699] (*1800-1880) als vader
Minke Pieters Dijkstra [24700] (*1798-1869) als moeder
Dossier:

BSO 0024698

BS Overlijdensregister Epke Kramer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 7 september 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3783
hierin
8 september 1897 Epke Sjoerds Kramer [24698] (*1838-1897) als overledene
Dossier:

BSH 0010209

BS Huwelijksregister Sjoerd J Kramer en Minke P Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 17 juli 1833
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-23, inv.nr. 2010
hierin
17 juli 1833 Sjoerd Jans Kramer [24699] (*1800-1880) als bruidegom
Minke Pieters Dijkstra [24700] (*1798-1869) als bruid
Dossier:

D 0024700

Doopboek Minke Pieters Dijkstra (Doopboek)
doopplaats: Stiens [FR]
periode: 16 december 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 476
Gezindte: Herv.
aktenr. 4048
hierin
16 december 1798 Minke Pieters Dijkstra [24700] (*1798-1869) als kind
Dossier:

BSO 0024700

BS Overlijdensregister Minke Pieters Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 14 augustus 1869
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3017
blad 023
hierin
14 augustus 1869 Minke Pieters Dijkstra [24700] (*1798-1869) als overledene
Dossier:

D 0024699

Doopboek Sjoerd Jans Kramer (Doopboek)
doopplaats: Britsum [FR]
periode: 9 februari 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 460
Gezindte: Herv.
aktenr. 1013
hierin
9 februari 1800 Sjoerd Jans Kramer [24699] (*1800-1880) als kind
Dossier:

BSO 0024699

BS Overlijdensregister Sjoerd Jans Kramer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 12 oktober 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3021
hierin
13 oktober 1880 Sjoerd Jans Kramer [24699] (*1800-1880) als overledene
Dossier:

BSG 0024701

BS Geboorteregister Sjoerd Kramer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 2 mei 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3419
hierin
3 mei 1870 Sjoerd Epkes Kramer [24701] (*1870-) als kind
Epke Sjoerds Kramer [24698] (*1838-1897) als vader
Antje Jans Faber [24697] (*1846-1926) als moeder
Dossier:

BSH 0010210

BS Huwelijksregister Sjoerd Kramer en Jantje Zijlstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 23 maart 1895
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2035
hierin
23 maart 1895 Sjoerd Epkes Kramer [24701] (*1870-) als bruidegom
Jantje Sipkes Zijlstra [24702] (*1867-) als bruid
Epke Sjoerds Kramer [24698] (*1838-1897) als vader bruidegom
Antje Jans Faber [24697] (*1846-1926) als moeder bruidegom
Sipke Doekes Zijlstra [24703] (*1836-1901) als vader bruid
Fokeltje Hettes Ferwerda [24704] (*1839-1915) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024702

BS Geboorteregister Jantje Zijlstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 9 juni 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1028
blad 029
hierin
11 juni 1867 Jantje Sipkes Zijlstra [24702] (*1867-) als kind
Sipke Doekes Zijlstra [24703] (*1836-1901) als vader
Fokeltje Hettes Ferwerda [24704] (*1839-1915) als moeder
Dossier:

BSH 0010211

BS Huwelijksregister Sipke D Zijlstra en Fokeltje H Ferwerda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 17 mei 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2021
hierin
17 mei 1866 Sipke Doekes Zijlstra [24703] (*1836-1901) als bruidegom
Fokeltje Hettes Ferwerda [24704] (*1839-1915) als bruid
Dossier:

BSG 0024704

BS Geboorteregister Fokeltje Ferwerda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 16 november 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1015
hierin
19 november 1839 Fokeltje Hettes Ferwerda [24704] (*1839-1915) als kind
Dossier: