Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0024726

BS Geboorteregister Johan Koolstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 19 januari 1887
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1022
hierin
20 januari 1887 Johan Jelles Koolstra [24726] (*1887-) als kind
Jelle Koolstra [24727] (*1845-1926) als vader
Janneke Nieuwland [24728] (*1847-1924) als moeder
Dossier:

BSH 0010217

BS Huwelijksregister Jelle Koolstra en Janneke Nieuwland (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16 mei 1869
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3594
hierin
16 mei 1869 Jelle Koolstra [24727] (*1845-1926) als bruidegom
Janneke Nieuwland [24728] (*1847-1924) als bruid
Dossier:

BSG 0024728

BS Geboorteregister Janneke Nieuwland (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 29 juni 1847
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3396
hierin
29 juni 1847 Janneke Nieuwland [24728] (*1847-1924) als kind
Dossier:

BSO 0024728

BS Overlijdensregister Janneke Nieuwland (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 juli 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3810
hierin
9 juli 1924 Janneke Nieuwland [24728] (*1847-1924) als overledene
Dossier:

BSG 0024727

BS Geboorteregister Jelle Koolstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 november 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3394
hierin
13 november 1845 Jelle Koolstra [24727] (*1845-1926) als kind
Dossier:

BSO 0024727

BS Overlijdensregister Jelle Koolstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 3 januari 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3812
hierin
4 januari 1926 Jelle Koolstra [24727] (*1845-1926) als overledene
Dossier:

BSG 0024729

BS Geboorteregister Anna Koolstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 november 1911
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3460
hierin
28 november 1911 Anna Koolstra [24729] (*1911-1911) als kind
Johan Jelles Koolstra [24726] (*1887-) als vader
Sjoukje Epkes Kramer [24725] (*1883-) als moeder
Dossier:

BSO 0024729

BS Overlijdensregister Anna Koolstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 december 1911
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002,. inv.nr. 3797
hierin
18 december 1911 Anna Koolstra [24729] (*1911-1911) als overledene
Dossier:

D 0024730

Doopboek Ankje Tjeerds Visser (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 17 juni 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: Herv.
aktenr. 1602
hierin
17 juni 1804 Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als kind
Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-1854) als vader
Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-1847) als moeder
Dossier:

BSO 0024730

BS Overlijdensregister Ankje Tjeerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 april 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3021
hierin
24 april 1886 Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als overledene
Dossier:

BSH 0010218

BS Huwelijksregister Wytse Tj Westra en Ankje Tj Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 april 1827
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2007
hierin
16 april 1827 Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als bruidegom
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als bruid
Tjipke Jans Westra [24732] (*1758-1844) als vader bruidegom
Tjitske Aans Westra [24733] (*1763-1826) als moeder bruidegom
Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-1854) als vader bruid
Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-1847) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024731

BS Geboorteregister Wietze Tjepkes Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 april 1843
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3010
blad 014
hierin
15 april 1843 Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als overledene
Dossier:

T 0010219

Trouwboek Tjipke Jans Westra en Tjetske Aans Westra (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 27 september 1789
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
aktenr. 534


1789 geproclameerd
Tjipke Jans } beide van d 6 sept.
En } Swaag westeinde 13 --
Tjetske Aans } 20 -

Bevest. te Damw.d. 27 Sept.
1789
hierin
27 september 1789 Tjipke Jans Westra [24732] (*1758-1844) als bruidegom
Tjitske Aans Westra [24733] (*1763-1826) als bruid
Dossier:

BSO 0024733

BS Overlijdensregister Tjitske Aans Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 november 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3006
blad 063/3-11
hierin
20 november 1826 Tjitske Aans Westra [24733] (*1763-1826) als overledene
Dossier:

BSO 0024732

BS Overlijdensregister Tjipke Jans Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 juli 1844
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3010
blad 018

In het jaar Een duizend acht honderd vierenveertig, den derden
der maand July zijn voor ons Jan Minnes Menne-
ma, . Ambtenaar vanden Burgerlijken stand
der Grieteny Dantumadeel provincie Vriesland, gecom-
pareerd Christiaan Schoffelmeer, oud zes en zeven-
tig jaren, en Hendrik Jacobs de Haan, oud dertig
jaren, dagloners, wonende te Zwaagwesteinde,
geburen en geene aanverwanten des overledenen,
welke ons verklaard hebben, dat Tjipke Jans Westra,
ou zes en tachtig jaren, geboren en woonach-
tig te Zwaagwesteinde, van beroep dagloner,
weduwnaar van Tjetske Aans Westra, zoon van
Jan Tjipkes en Aukje Theyes, beide overleden,
Nalatende vijf kinderen,
Op den tweeden der maand July
Des voormiddags ten een ure te Zwaagwesteinde in
Het huis nummer .. is overleden; en hebben wij deze Acte aan de
Aangevers voorgelezen, waarvan de laatste niet heeft ge-
teekend als geen schrijven geleerd hebbende zoodat
deze acte alleen door den eerste met ons is geteekend.

w.g. C.S. Schoffelmeer w.g. J.K. Minnema
hierin
3 juli 1844 Tjipke Jans Westra [24732] (*1758-1844) als overledene
Dossier:

BSG 0024734

BS Geboorteregister Elske Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 februari 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1008
blad 010
hierin
28 februari 1826 Elske Wytses Westra [24734] (*1826-1915) als kind
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder
Dossier:

BSO 0024734

BS Overlijdensregister Elske Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 januari 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3045
hierin
25 januari 1915 Elske Wytses Westra [24734] (*1826-1915) als overledene
Dossier:

BSH 0010220

BS Huwelijksregister Bauke Sj Visser en Elske W Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 december 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2013
hierin
7 december 1849 Bauke Sjoerds Visser [24735] (*1824-1862) als bruidegom
Elske Wytses Westra [24734] (*1826-1915) als bruid
Sjoerd Lolkes Visser [24736] (*1797-1829) als vader bruidegom
Sytske Jans Buwalda [24737] (*1797-1879) als moeder bruidegom
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader bruid
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024735

BS Geboorteregister Bauke Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 februari 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1007
blad 016
hierin
23 februari 1824 Bauke Sjoerds Visser [24735] (*1824-1862) als kind
Sjoerd Lolkes Visser [24736] (*1797-1829) als vader
Sytske Jans Buwalda [24737] (*1797-1879) als moeder
Dossier:

BSO 0024735

BS Overlijdensregister Bauke Sjoerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1862
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3015
blad 024
hierin
19 mei 1862 Bauke Sjoerds Visser [24735] (*1824-1862) als overledene
Dossier: