Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0010221

BS Huwelijksregister Sjoerd L Visser en Sytske J Buwalda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 17 mei 1819
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2004
hierin
17 mei 1819 Sjoerd Lolkes Visser [24736] (*1797-1829) als bruidegom
Sytske Jans Buwalda [24737] (*1797-1879) als bruid
Dossier:

D 0024737

Doopboek Sijtske Jans Buwalda (Doopboek)
doopplaats: Ee [FR]
periode: 20 augustus 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 534
Gezindte: Herv.
90
Sijtske Den 1 Augustus 1797 is onder Ee geboren
Eene dogter van Jan Eelkes Buwalda en Neeltje
Idses egteli[ieden] aldaar, welke dan 20 dito
Is gedoopt & genoemdt Sijtske.
hierin
20 augustus 1797 Sytske Jans Buwalda [24737] (*1797-1879) als kind
Dossier:

BSO 0024737

BS Overlijdensregister Sytske Jans Buwalda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 december 1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3019
hierin
22 december 1879 Sytske Jans Buwalda [24737] (*1797-1879) als overledene
Dossier:

D 0024736

Doopboek Sjoerd Lolkes Visser (Doopboek)
doopplaats: Nieuwe Pekela [GR]
periode: 24 december 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 124, inv.nr. 311
En 24 [dec] Sjoerd zoon van Lorke Sjoerds en Geertje Alles geboren zaturdag den 16 dezer.
hierin
24 december 1797 Sjoerd Lolkes Visser [24736] (*1797-1829) als kind
Dossier:

BSO 0024736

BS Overlijdensregister Sjoerd Lolkes Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 februari 1829
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3007
blad 010
hierin
21 februari 1829 Sjoerd Lolkes Visser [24736] (*1797-1829) als overledene
Dossier:

BSG 0024738

BS Geboorteregister Sjoerd Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 november 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1020
blad 094
hierin
23 november 1850 Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als kind
Bauke Sjoerds Visser [24735] (*1824-1862) als vader
Elske Wytses Westra [24734] (*1826-1915) als moeder
Dossier:

BSO 0024738

BS Overlijdensregister Sjoerd Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 juni 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3067
hierin
17 juni 1937 Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als overledene
Dossier:

BSH 0010222

BS Huwelijksregister Sjoerd B Visser en Jantje H Zwart (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 maart 1874
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2023
hierin
26 maart 1874 Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als bruidegom
Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als bruid
Bauke Sjoerds Visser [24735] (*1824-1862) als vader bruidegom
Elske Wytses Westra [24734] (*1826-1915) als moeder bruidegom
Hein Jans Zwart [24740] (*1810-1861) als vader bruid
Antje Jelles van der Meer [24741] (*1814-1890) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024739

BS Geboorteregister Jantje Zwart (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 november 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1021
blad 095
hierin
1 december 1851 Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als kind
Hein Jans Zwart [24740] (*1810-1861) als vader
Antje Jelles van der Meer [24741] (*1814-1890) als moeder

BSO 0024739

BS Overlijdensregister Jantje Heins Zwart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 januari 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3055
hierin
27 januari 1925 Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als overledene
Dossier:

BSH 0010223

BS Huwelijksregister Hein J Zwart en Antje J vd Meer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 20 oktober 1832
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2008
hierin
20 oktober 1832 Hein Jans Zwart [24740] (*1810-1861) als bruidegom
Antje Jelles van der Meer [24741] (*1814-1890) als bruid
Dossier:

BSG 0024741

BS Geboorteregister Antje van der Meer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 16 februari 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1001
geb.reg. Holwerd
hierin
18 februari 1814 Antje Jelles van der Meer [24741] (*1814-1890) als kind
Dossier:

BSO 0024741

BS Overlijdensregister Antje Jelles van der Meer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 31 oktober 1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3021
hierin
1 november 1890 Antje Jelles van der Meer [24741] (*1814-1890) als overledene
Dossier:

D 0024740

Doopboek Hein Jans Zwart (Doopboek)
doopplaats: Dokkum [FR]
periode: 4 december 1810
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 192
Gezindte: Herv.
1810 Gedoopt te Dokkum 1810
.
.
Den 4 December
Hein zoon van Jan Heins en Tjitske Andries echtel[ieden]
en getuigen geboren onder Bornwerd den 30 Octob[er]
hierin
4 december 1810 Hein Jans Zwart [24740] (*1810-1861) als kind
Dossier:

BSO 0024740

BS Overlijdensregister Hein Zwart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Groningen [GR]
periode: 12 februari 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
13 februari 1861 Hein Jans Zwart [24740] (*1810-1861) als overledene
Dossier:

BSG 0024742

BS Geboorteregister Bauke Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 mei 1874
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1032
hierin
9 mei 1874 Bauke Sjoerds Visser [24742] (*1874-1874) als kind
Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als vader
Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als moeder
Dossier:

BSO 0024742

BS Overlijdensregister Bauke Sjoerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 september 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
19 september 1874 Bauke Sjoerds Visser [24742] (*1874-1874) als overledene
Dossier:

BSG 0024743

BS Geboorteregister Antje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 juni 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1033
hierin
7 juni 1876 Antje Sjoerds Visser [24743] (*1876-1940) als kind
Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als vader
Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als moeder
Dossier:

BSO 0024743

BS Overlijdensregister Antje Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 14 augustus 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3826
hierin
15 augustus 1940 Antje Sjoerds Visser [24743] (*1876-1940) als overledene
Dossier:

BSO 0024743-1

BS Overlijdensregister Antje Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 14 augustus 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3062
ovl te Leeuwarden
hierin
19 augustus 1940 Antje Sjoerds Visser [24743] (*1876-1940) als overledene
Dossier: