Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0024762

BS Geboorteregister Uilke Bergsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 26 april 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1017
hierin
26 april 1848 Uilke Sietzes Bergsma [24762] (*1848-1930) als kind
Dossier:

BSO 0024762

BS Overlijdensregister Uilke Bergsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 6 maart 1930
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 3060
hierin
7 maart 1930 Uilke Sietzes Bergsma [24762] (*1848-1930) als overledene
Dossier:

BSG 0024764

BS Geboorteregister Baukje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 13 maart 1909
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1057
hierin
13 maart 1909 Baukje Heins Visser [24764] (*1909-) als kind
Hein Sjoerds Visser [24760] (*1881-1910) als vader
Antje Uilkes Bergsma [24761] (*1880-) als moeder
Dossier:

BSG 0024765

BS Geboorteregister Elske Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 augustus 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1037
hierin
5 augustus 1885 Elske Sjoerds Visser [24765] (*1885-) als kind
Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als vader
Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als moeder
Dossier:

BSH 0010231

BS Huwelijksregister Hendrik vd Meer en Elske Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 mei 1910
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2048
hierin
7 mei 1910 Hendrik Aukes van der Meer [24766] (*1882-) als bruidegom
Elske Sjoerds Visser [24765] (*1885-) als bruid
Auke Binnes van der Meer [24767] (*1837-1925) als vader bruidegom
Merkjen Hendriks Bos [24768] (*1841-1912) als moeder bruidegom
Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als vader bruid
Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024766

BS Geboorteregister Hendrik van der Meer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 8 juli 1882
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1045
hierin
8 juli 1882 Hendrik Aukes van der Meer [24766] (*1882-) als kind
Auke Binnes van der Meer [24767] (*1837-1925) als vader
Merkjen Hendriks Bos [24768] (*1841-1912) als moeder
Dossier:

BSH 0010232

BS Huwelijksregister Auke vd Meer en Merkjen Bos (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 21 mei 1864
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01,inv.nr. 2020
hierin
21 mei 1864 Auke Binnes van der Meer [24767] (*1837-1925) als bruidegom
Merkjen Hendriks Bos [24768] (*1841-1912) als bruid
Dossier:

BSG 0024768

BS Geboorteregister Merkjen Bos (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 5 juni 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1017
blad 063
hierin
7 juni 1841 Merkjen Hendriks Bos [24768] (*1841-1912) als kind
Dossier:

BSO 0024768

BS Overlijdensregister Merkjen Bos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 22 augustus 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3798
hierin
23 augustus 1912 Merkjen Hendriks Bos [24768] (*1841-1912) als overledene
Dossier:

BSG 0024767

BS Geboorteregister Auke van der Meer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 23 januari 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1011
hierin
24 januari 1837 Auke Binnes van der Meer [24767] (*1837-1925) als kind
Dossier:

BSO 0024767

BS Overlijdensregister Auke Binnes van der Meer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27 december 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3811
hierin
28 december 1925 Auke Binnes van der Meer [24767] (*1837-1925) als overledene
Dossier:

BSG 0024769

BS Geboorteregister Tjitske Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 april 1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038
hierin
18 april 1888 Tjitske Sjoerds Visser [24769] (*1888-) als kind
Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als vader
Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als moeder
Dossier:

BSH 0010233

BS Huwelijksregister Auke de Graaf en Tjitske Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 november 1913
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2051
hierin
27 november 1913 Auke Popkes de Graaf [24770] (*1889-1955) als bruidegom
Tjitske Sjoerds Visser [24769] (*1888-) als bruid
Popke Kornelis de Graaf [24771] (*1860-1942) als vader bruidegom
Akke Aukes Veenstra [24772] (*1866-1947) als moeder bruidegom
Sjoerd Baukes Visser [24738] (*1850-1937) als vader bruid
Jantje Heins Zwart [24739] (*1851-1925) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024770

BS Geboorteregister Auke de Graaf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 7 november 1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3438
kind door ouders bij HA 13-2-1984; en bij brieven van 11-11-1902
hierin
9 november 1889 Auke Popkes de Graaf [24770] (*1889-1955) als kind
Popke Kornelis de Graaf [24771] (*1860-1942) als vader
Akke Aukes Veenstra [24772] (*1866-1947) als moeder
Dossier:

BSG 0024770-1

BS Geboorteregister Auke de Graaf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 februari 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3443
brieven van wettiging verleend op 11-11-1902, no. 52; ingeschreven in huw.reg. van Leeuwarden d.d. 3-12-1902 no. 242
hierin
13 februari 1894 Auke Popkes de Graaf [24770] (*1889-1955) als kind
Dossier:

BSO 0024770

BS Overlijdensregister Auke de Graaf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 december 1955
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5513
hierin
14 december 1955 Auke Popkes de Graaf [24770] (*1889-1955) als overledene
Dossier:

BSH 0010234

BS Huwelijksregister Popke de Graaf en Akke Aukes Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 12 november 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3617
hierin
12 november 1892 Popke Kornelis de Graaf [24771] (*1860-1942) als bruidegom
Akke Aukes Veenstra [24772] (*1866-1947) als bruid
Dossier:

BSG 0024772

BS Geboorteregister Akke Aukes Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 28 april 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1038
hierin
28 april 1866 Akke Aukes Veenstra [24772] (*1866-1947) als kind
Dossier:

BSO 0024772

BS Overlijdensregister Akke Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 17 december 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3076
hierin
18 december 1947 Akke Aukes Veenstra [24772] (*1866-1947) als overledene
Dossier:

BSO 0024772-1

BS Overlijdensregister Akke Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 december 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5496-5497
ovl te Westdongeradeel
hierin
20 december 1947 Akke Aukes Veenstra [24772] (*1866-1947) als overledene
Dossier: