Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0024789

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 20 juli 1911
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1054
hierin
21 juli 1911 Afgeschermd [24789] (-) als kind
Klaas Lolkes Visser [24785] (*1885-) als vader
Antje van Klaarbergen [24786] (*1887-) als moeder

BSO 0024790

BS Overlijdensregister Lolke Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 juli 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3048
hierin
10 juli 1918 Lolke Klases Visser [24790] (*1916-1918) als overledene
Dossier:

BSG 0024791

BS Geboorteregister Elske Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 juli 1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038
hierin
2 juli 1888 Elske Lolkes Visser [24791] (*1888-) als kind
Lolke Baukes Visser [24781] (*1855-1918) als vader
Bienskje Groenia [24782] (*1858-1916) als moeder
Dossier:

BSG 0024792

BS Geboorteregister Bauke Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 maart 1895
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1042
hierin
18 maart 1895 Bauke Lolkes Visser [24792] (*1895-1916) als kind
Lolke Baukes Visser [24781] (*1855-1918) als vader
Bienskje Groenia [24782] (*1858-1916) als moeder
Dossier:

BSO 0024792

BS Overlijdensregister Bauke Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 oktober 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3046
hierin
28 oktober 1916 Bauke Lolkes Visser [24792] (*1895-1916) als overledene
Dossier:

BSG 0024793

BS Geboorteregister Martje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 januari 1898
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1045
hierin
26 januari 1898 Martje Lolkes Visser [24793] (*1898-) als kind
Dossier:

BSG 0024794

BS Geboorteregister Tjipke Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 juli 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1025
hierin
6 juli 1859 Tjipke Baukes Visser [24794] (*1859-1926) als kind
Bauke Sjoerds Visser [24735] (*1824-1862) als vader
Elske Wytses Westra [24734] (*1826-1915) als moeder
Dossier:

BSO 0024794

BS Overlijdensregister Tjipke Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 oktober 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3056
hierin
1 november 1926 Tjipke Baukes Visser [24794] (*1859-1926) als overledene
Dossier:

BSG 0024795

BS Geboorteregister Tjipke Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 november 1827
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1009
blad 052
hierin
6 november 1827 Tjipke Wytses Westra [24795] (*1827-1829) als kind
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder
Dossier:

BSO 0024795

BS Overlijdensregister Tjipke Wytzes Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 april 1829
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3007
blad 013
hierin
7 april 1829 Tjipke Wytses Westra [24795] (*1827-1829) als overledene
Dossier:

BSG 0024796

BS Geboorteregister Tjiepke Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 december 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1010
blad 096/1-6
hierin
16 december 1829 Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder
Tjiepke Wytses Westra [24796] (*1829-) als kind
Dossier:

MIL 0019613

Militairen Pieter Scheltes Wiersma (Militairen)
periode: 1815
Archiefnaam: Inschrijving militairen 1795-1815
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Archiefnr.: 1819, inventarisnr.: NN_01
Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
Aktedatum: 1815
Bijzonderheden:
Wiersma, Pieter Scheltes, geb. Foudgum 21.12.1790 zoon van Schelte Hendriks Wiersma en Janneke Domenianus loteling lichting 1810 mairie Ternaard; 33e regt. lichte inf. (jagers); wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 26.03.1812 uit Givet Bronnen: Tresoar nr. 592 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22
Vermeld
Janneke Domenianus
Vermeld
Pieter Scheltes Wiersma
Vermeld
Schelte Hendriks Wiersma
Bronvermelding
Friese militairen onder Napoleon, archiefnummer 1819, Friese militairen in leger en marine 1795-1815 - Tresoar, inventarisnummer NN_01, aktenummer 5261
Periode: 1795-1815
hierin
1815 Pieter Scheltes Wiersma [19613] (*1790-1812) als hoofdpersoon

BSO 0024603

BS Overlijdensregister Tjeerd Johannes de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Groningen [GR]
periode: 30 maart 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
31 maart 1909 Tjeerd Johannes de Vries [24603] (*1903-1909) als overledene
Dossier:

D 0000050

Doopboek IJttje Doedes Lawerman (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 27 januari 1805
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2556
hierin
27 januari 1805 Ytje Doedes Lawerman [50] (*1804-1881) als kind
Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als vader
Hitje Jacobs [1867] (*1769-1812) als moeder
Dossier:

BSO 0000050

BS Overlijdensregister Ytje Doedes Lawerman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 juli 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3020
hierin
9 juli 1881 Ytje Doedes Lawerman [50] (*1804-1881) als overledene
Dossier:

BSG 0000222

BS Geboorteregister Jitske de vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 oktober 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1012
blad 061
hierin
6 oktober 1834 Albert Jacobs de Vries [1245] (-1877) als vader
Jitske Alberts de Vries [222] (*1834-1910) als kind
Jetske Sytses Jagersma [1409] (-1873) als moeder
Dossier:

BSO 0000222

BS Overlijdensregister Jitske de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 augustus 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3040
hierin
10 augustus 1910 Jitske Alberts de Vries [222] (*1834-1910) als overledene
Dossier:

BSG 0001016

BS Geboorteregister Harke Sinia (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 7 maart 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1032
blad 014
hierin
9 maart 1875 Harke Renzes Sinia [1016] (*1875-1903) als kind
Renze Gerrits Sinia [1467] (*1845-1904) als vader
Akke Pieters Banga [1468] (*1842-1930) als moeder
Dossier:

BSO 0001016

BS Overlijdensregister Harke Sinia (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 juli 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3033
hierin
6 juli 1903 Harke Renzes Sinia [1016] (*1875-1903) als overledene
Dossier: