Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0024867

BS Geboorteregister Marijke Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12-02-1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1025
blad 013
hierin
13-02-1858 Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als kind
Tjiepke Wytses Westra [24796] (*1829-) als vader
Ootske Johannes Visser [24797] (*1834-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0024867

BS Overlijdensregister Marijke Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19-08-1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3065
hierin
20-08-1935 Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als overledene
Dossier:

BSH 0010272

BS Huwelijksregister Gaatze de Vries en Marijke Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17-08-1893
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2031
hierin
17-08-1893 Gaatze Lammerts de Vries [24868] (*1869-1901) als bruidegom
Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als bruid
Lammert Taedes de Vries [24869] (*1838-1908) als vader bruidegom
Fokje Annes Postma [24870] (*1840-1896) als moeder bruidegom
Tjiepke Wytses Westra [24796] (*1829-) als vader bruid
Ootske Johannes Visser [24797] (*1834-1887) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024868

BS Geboorteregister Gaatze de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22-11-1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr.1025
hierin
24-11-1869 Gaatze Lammerts de Vries [24868] (*1869-1901) als kind
Lammert Taedes de Vries [24869] (*1838-1908) als vader
Fokje Annes Postma [24870] (*1840-1896) als moeder
Dossier:

BSO 0024868

BS Overlijdensregister Gaatze de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24-03-1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3031
hierin
27-03-1901 Gaatze Lammerts de Vries [24868] (*1869-1901) als overledene
Dossier:

BSH 0010273

BS Huwelijksregister Lammert de Vries en Fokje Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21-07-1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2017
hierin
21-07-1866 Lammert Taedes de Vries [24869] (*1838-1908) als bruidegom
Fokje Annes Postma [24870] (*1840-1896) als bruid
Dossier:

BSG 0024870

BS Geboorteregister Fokje Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 31-03-1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1016
blad 034
hierin
02-04-1840 Fokje Annes Postma [24870] (*1840-1896) als kind
Dossier:

BSO 0024870

BS Overlijdensregister Fokje Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22-01-1896
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3025
hierin
23-01-1896 Fokje Annes Postma [24870] (*1840-1896) als overledene
Dossier:

BSG 0024869

BS Geboorteregister Lammert de vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31-03-1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
blad 034
hierin
02-04-1838 Lammert Taedes de Vries [24869] (*1838-1908) als kind
Dossier:

BSO 0024869

BS Overlijdensregister Lammert de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15-09-1908
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3037
hierin
16-09-1908 Lammert Taedes de Vries [24869] (*1838-1908) als overledene
Dossier:

BSG 0024871

BS Geboorteregister Tjipke de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 09-03-1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30--08, inv.nr. 1039
kind erkend bij huw. ouders dd. 17-8-1893
hierin
10-03-1890 Tjipke Gaatses de Vries [24871] (*1890-1962) als kind
Gaatze Lammerts de Vries [24868] (*1869-1901) als vader
Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als moeder
Dossier:

BSO 0024871

BS Overlijdensregister Tjipke de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 04-10-1962
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3093
hierin
05-10-1962 Tjipke Gaatses de Vries [24871] (*1890-1962) als overledene
Dossier:

BSH 0010274

BS Huwelijksregister Tjipke de Vries en Grietje Koster (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29-07-1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2054
hierin
29-07-1916 Tjipke Gaatses de Vries [24871] (*1890-1962) als bruidegom
Grietje Klases Koster [24872] (*1892-) als bruid
Gaatze Lammerts de Vries [24868] (*1869-1901) als vader bruidegom
Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als moeder bruidegom
Klaas Johannes Koster [20954] (*1864-1924) als vader bruid
Betje Tietzes de Vries [20955] (*1863-1946) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024872

BS Geboorteregister Grietje Koster (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 25-01-1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1033
hierin
26-01-1892 Grietje Klases Koster [24872] (*1892-) als kind
Klaas Johannes Koster [20954] (*1864-1924) als vader
Betje Tietzes de Vries [20955] (*1863-1946) als moeder
Dossier:

BSO 0024875

BS Overlijdensregister Marijke de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 07-06-1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: rch.nr. 30-08, inv.nr. 3051
hierin
09-06-1921 Marijke Tjipkes de Vries [24875] (*1920-1921) als overledene
Dossier:

BSG 0024876

BS Geboorteregister Fokje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18-03-1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1041
hierin
19-03-1894 Fokje Gaatzes de Vries [24876] (*1894-) als kind
Gaatze Lammerts de Vries [24868] (*1869-1901) als vader
Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als moeder
Dossier:

BSH 0010276

BS Huwelijksregister Gerrit de Graaf en Fokje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15-05-1915
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2048
hierin
15-05-1915 Gerrit Folkerts de Graaf [24877] (*1892-) als bruidegom
Fokje Gaatzes de Vries [24876] (*1894-) als bruid
Folkert Meinderts de Graaf [24878] (*1856-1908) als vader bruidegom
Beitske Oenes Kempenaar [24879] (*1854-1893) als moeder bruidegom
Gaatze Lammerts de Vries [24868] (*1869-1901) als vader bruid
Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024877

BS Geboorteregister Gerrit de Graaf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14-03-1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1033
hierin
15-03-1892 Gerrit Folkerts de Graaf [24877] (*1892-) als kind
Folkert Meinderts de Graaf [24878] (*1856-1908) als vader
Beitske Oenes Kempenaar [24879] (*1854-1893) als moeder
Dossier:

BSH 0010277

BS Huwelijksregister Folkert de Graaf en Beitske Kempenaar (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21-06-1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2022
hierin
21-06-1879 Folkert Meinderts de Graaf [24878] (*1856-1908) als bruidegom
Beitske Oenes Kempenaar [24879] (*1854-1893) als bruid
Dossier:

BSG 0024879

BS Geboorteregister Beitske Kempenaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 19-04-1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1019
hierin
20-04-1854 Beitske Oenes Kempenaar [24879] (*1854-1893) als kind
Dossier: